Четвер, 19 Травня 2022 р.
7 Травня 2010

ПОТРІЙНЕ ПАРТНЕРСТВО

Отже, інтеграцію українського та західноєвропейського освітніх ринків можна визначити як їх зближення, взаємодоповнення, взаємовикористання і переплітання всіх їхніх структур. На сьогоднішній день відбувається як входження українського освітнього ринку в європейський, так і навпаки – європейського в український, і Кам’янець- Подільський індустріальний коледж не став винятком на арені світової інтеграції.

За умов активного поширення глобальних процесів у Європі все більшої актуальності набуває проблема інтеграції українського та європейського освітніх ринків. Така потреба зумовлена кардинальними перетвореннями в освітньому процесі, які пов’язані, перш за все, із входженням України до Болонського процесу. Важливою умовою інтеграції українського і західного освітніх ринків виступає конкурентоспроможність освітніх послуг на цих ринках. Варто зазначити, що підвищення конкурентоспроможності освітніх послуг можливо досягти лише за умови випуску кваліфікованих кадрів. Цьому сприяє обмін студентами, входження України та інших країн Європи до Болонського процесу, а точніше – виконання вимог Болонської конвенції.

20 квітня індустріальний коледж відвідала польська делегація Спілки професійних шкіл м.Глогув. Делегацію очолювали Юзеф ВіЛЬЧАК, голова міського відділу закордонних справ і туризму, і Павел КОЖЕНЬ, заступник директора з навчально-виховної роботи Спілки професійних шкіл м.Глогув. Професійно-технічна школа м.Глогув у цьому році відзначатиме 60-ту річницю свого заснування і вже за такий, відносно недовгий, час набула загальноєвропейського стандарту. Вона постійно співпрацює зі школами-партнерами як Польщі, так і країн Європи, продовжує вдосконалювати систему професійної освіти, пропонує своїм абітурієнтам такі спеціальності: «Техніка-механіка» зі спеціалізацією «Машинобудівництво та промислова автоматика», готує фахівців кваліфікації технік-мехатронік, технік-інформатик зі спеціалізацією «Комп’ютерна графіка», «Система управління базами даних», «Адміністрація операційних систем» та ін.

іноземна делегація мала нагоду познайомитися з історією створення індустріального коледжу, відвідати музей навчального закладу, поспілкуватися з педагогічним колективом, відзначити схожість і відмінність систем професійної освіти в Польщі та Україні.

Результатом такого візиту і переговорів адміністрації коледжу на чолі з в.о. директора коле-джу Михайлом НЕДОШИТКОМ стало обговорення основних принципів і засад угоди потрійного партнерства і співпраці між Україною, Польщею та Німеччиною. В рамках укладеної угоди студенти, викладачі та наукові працівники індустріального коледжу матимуть нагоду брати участь у спільних заходах обміну між вищезгаданими країнами. Сама ж програма передбачає: реалізацію нових спільних проектів, направлених на створення стійкого та довготривалого партнерства між професійними навчальними закладами країн ЄС (Польщі та Німеччини), створення загальноєвропейського простору професійної освіти для підвищення мобільності випускників на ринку праці, сприяння підвищенню рівня професійної підготовки майбутніх фахівців шляхом програм обміну студентами, освітніми послугами, досвідом, досягненнями і надбаннями у сфері освіти і науки.

Вже з вересня наступного навчального року «індустрія» набере нових обертів у своєму розвитку. Адміністрація, співробітники та студенти індустріального коледжу раді співпраці, яка забезпечить відповідність надання освітніх послуг загальноєвропейським стандартам.

Анна МАКАРОВА, викладач польської мови індустріального коледжу.