Четвер, 11 Серпня 2022 р.
1 Січня 2009

ЄВРОПЕЇЗУЄМОСЯ

2009 р. для всiх нас почнеться зi змiн, зокрема комунiкативних. Планується, що впродовж чотирьох рокiв українська система телефонної нумерацiї перейде на європейськi стандарти. Вiдповiдно до наказу Мiнiстерства транспорту та зв’язку України вiд 29.09.2008 р. «Про затвердження Плану переходу на перспективну систему нумерацiї телефонної мережi загального користування України», поетапно будуть вводитися новi тризначнi номери як для служб екстреного виклику, так i для абонентiв. Змiниться набiр для номерiв мiжмiського зв’язку та мережi операторiв мобiльного зв’язку.

Заступник начальника iз роботи зi споживачами ЦЕЗ №2 Валентина НЕСТЕРЧУК повiдомила:

– Наразi надiсланi пропозицiї до Хмельницької фiлiї ВАТ «Укртелеком», якi мають бути затвердженi мiнiстерством. I лише пiсля того ми будемо писати повiдомлення абонентам, в яких вказуватимемо про новi змiни.

З 2010 р. ми маємо повнiстю перейти на свiтовi параметри та стандарти телефонування.