Неділя, 29 Травня 2022 р.
26 Березня 2010

ЯРЕМА НЕ ПРОПАДЕ

Однi його називають генератором iдей, iншi – популiстом, для декого вiн став добрячою кiсткою в горлi. Його можна любити або ненавидiти, але в жодному разi не залишатися байдужим. Яким вiн залишиться для жителiв району – покаже час.

Ще не вiдомо, чи буде завершальним цей тиждень для голови РДА Ростислава ЯРЕМИ на займанiй посадi, але достеменно вiдомо одне – вiн залишатиметься полiтиком, який пильно слiдкуватиме за подальшою долею Кам’янеччини.

У будь-якому випадку це iнтерв’ю буде останнiм, яке дав голова райдержадмiнiстрацiї, призначений Вiктором ЮЩЕНКОМ.

– Ростиславе Тарасовичу, пiд час представлення голови ОДА Василя ЯДУХИ він сказав, що кадровi змiни торкнуться тих голiв райдержадмiнiстрацiй, якi погано спрацювали, а райони мають низькi соцiально-економiчнi показники. Якщо це дiйсно так, то, зважаючи на те, що два роки наш район за соцiально-економiчними показниками займає перше мiсце в областi…

– На сьогоднiшнiй день говорити про те, яким буде рiшення голови облдержадмiнiстрацiї, гадаю, передчасно. Моя власна думка щодо цього базується на певних аспектах. Безперечно, область очолив фахiвець, який знає справу, працював головою двох райдержадмiнiстрацiй. Людина, яка не боїться роботи. Яка є холериком пiд час виконання будь-якого завдання. Особисто менi такi люди iмпонують.

Iнший аспект – кадрова полiтика нового губернатора. Не секрет, що пiд час її вирiшення Василь Степанович буде притримуватися командної дiї. Сказати, що ЯРЕМА – член команди ЯДУХИ, було би недоречно та неправильно. Це не так. Зрозумiло, що кожному керiвнику вигiдно сформувати свою команду. Наскiльки ефективною вона буде, дiзнаємося пiзнiше. Все в цьому життi пiзнається у порiвняннi.

З iншого боку, кожен посадовець повинен працювати не на особистiсть, а на державу, на 

загальний результат. Врештi-решт, яке б рiшення не було прийняте губернатором, а згодом i Президентом України, сприйму його позитивно. Людина, яка приходить на ту чи iншу посаду, з першого дня повинна у задумуватися, як з неї пiти. I пiти красиво.

Думаю, що за час мого керiвництва районом зроблено дуже багато. На досить високий рiвень пiднято планку розвитку Кам’янеччини. I це є домiнуючим фактором, який мене тiшить. Своїми дiями ми довели, що влада є i може ефективно працювати. Остаточну оцiнку нашiй роботi дасть громада.

Хто буде при владi, хто не буде – роботи вистачить усiм. Тому нинi потрiбно звернути увагу не стiльки на той аспект, як ця людина буде пасувати до крiсла, як на той, яка користь вiд людини, котра займає дану посаду.

Незважаючи на всi розмови, перипетiї та кризи, ми продовжуємо працювати. У нас серйознi плани на цей рiк. Це продовження будiвництва територiальних соцiальних центрiв, дорiг, робiт iз першої черги ремонту шкiл, газифiкацiї сiл Сокiльського напрямку, сприяння пiдприємницькiй дiяльностi на селi. Продовжуємо реалiзацiю програм iз закупiвлi шкiльних автобусiв, будинкiв для сирiт, пiдтримки багатодiтних родин.

– Тодi давайте змоделюємо ситуацiю: сьогоднi вийшов указ Президента Вiктора ЯНУКОВИЧА, де на посаду голови Кам’янець-Подiльської РДА призначено особу, прiзвище якої не ЯРЕМА. Чи можна вважати, що цей документ стане своєрiдним завершенням Вашої полiтичної кар’єри в районi?

– Це – мiй край. Тут народилися мої дiти, тут я сформувався як полiтик, як пiдприємець, як особистiсть. Знаю та дуже люблю людей, якi тут живуть i працюють. Тому однозначно можу сказати, що полiтик, державна людина ЯРЕМА з полiтичного Олiмпу району не зiйде.

– Чи можна говорити, що Ви перейдете в опозицiю до майбутньої влади? Створите опозицiйну райдержадмiнiстрацiю або ж щось на зразок цього?

– Неодмiнно стану альтернативою тим починанням i тим дiям, якi негативно впливатимуть на розвиток району. Я б не сказав, що це буде опозицiя в прямому розумiннi цього поняття. Це рiзко сказано. Стану саме альтернативою. Не просто говоритиму, що те, що робить влада, це погано та неправильно, а буду пропонувати альтернативу таким дiям. Тобто iншi, бiльш виваженi, бiльш дiєвi та якiснi шляхи вирiшення будь-якої проблеми.

– У такому разi, Ростиславе Тарасовичу, Ваше наступне мiсце роботи…

– Я самодостатня людина. Йшов на посаду голови адмiнiстрацiї, будемо вiдверто говорити, не бiдною людиною, не з вулицi. Мав можливiсть за власнi кошти проводити ремонт у примiщеннi адмiнiстрацiї, купувати оргтехнiку. Попрацювавши майже два роки на посадi голови районної державної адмiнiстрацiї, жодного лiтра бензину за кошти з Держбюджету не придбав. При цьому не використовував службової машини, а бив власну. Людина, яка має неабиякi розумовi, органiзаторськi та лiдерськi здiбностi, а саме до таких людей я себе зараховую, однозначно не пропаде.

– Ви нiколи не критикували своїх попередникiв на посадi голови райдержадмiнiстрацiї. А як щодо наступника? На сьогоднiшнiй день головним претендентом на посаду керiвника виконавчої гiлки влади в районi є заступник голови районної ради Михайло ЖЕЛIЗНИК…

– Не говоритиму про Михайла Дмитровича, оскiльки не довелося попрацювати з ним в однiй командi. Також не можу судити про його здiбностi як державного управлiнця, особливо про те, що стосується виконавчої гiлки влади.

Взагалi, до критики на чиюсь адресу завжди ставлюся обережно. А от щодо критики на власну адресу, то сприймаю її позитивно. В елементах критики завжди слiд шукати здорове зерно, яке допомагає стати набагато кращим.

– До речi, Ви також нiколи не критикували Президента Вiктора ЮЩЕНКА. Завжди вiд цих питань намагалися вiдсторонитися та уникали їх. Нинi, коли Вiктор Андрiйович уже не є керiвником держави, чи можете сказати, в чому основнi його помилки?

– З мого боку це було би зухвальством, виглядало би як посипання попелом голови Президента ЮЩЕНКА. У кожного громадянина України залишиться власна думка щодо президентства Вiктора Андрiйовича. За-значу, що ми жили в цiкавий iсторичний перiод, що в пам’ятi українського народу назавжди залишаться вибуховий iмпульс «помаранчевого» Майдану, формат українiзацiї держави, який був розпочатий саме Вiктором ЮЩЕНКОМ. Згадають про серйознi та кориснi поштовхи в допомозi дитинi, особливо дитинi-сирiтцi. З позитивом ставлюся до тих подiй, якi було порушено навколо питання висвiтлення Голодомору, адже дiйсно, той, хто забуває про минуле, не має майбутнього. Тому про тi трагiчнi сторiнки в нашiй iсторiї ми повиннi пам’ятати весь час. Не для того, аби в чомусь дорiкнути себе чи попередню радянську владу, а для того, щоб цього бiльше не повторилося.

Кожна людина, яка приходить у цей свiт, має неодмiнно залишити слiд. Наскiльки слiд постатi Президента Вiктора ЮЩЕНКА буде вагомий для iсторiї України? Думаю, що через певний перiод на це запитання неодмiнно вiдповiсть час.

– З моменту Вашого призначення на посаду голови РДА пройшло трохи бiльше двохсот субот i недiль. Скiльки з них було чистих вихiдних, якi Ви мали змогу присвятити сiм’ї?

– Вихiдних субот практично не було. Недiль же, якщо в загальному їх набереться майже десяток, буде добре. Часто в недiлю, пiсля того, як був на службi Божiй, приходив на роботу: складав графiк на наступний тиждень та iнше. За два роки реально в мене було два тижнi вiдпустки, i то розбиті.

– Тодi негативне рiшення про Ваше непризначення на посаду голови райдержадмiнiстрацiї має всi шанси стати позитивним для сiм’ї та дiтей?

– Якщо менi скажуть, що iз завтрашнього дня я вiльний, мене звiльнять iз цiєї посади, то мене звiльнять не скiльки фiзично, скільки психологiчно та духовно. За цей час я й справдi мало уваги придiляв дiтям. Коли йшов на роботу, вони ще спали, приходив – вже спали. Тому при таких обставинах найбiльше уваги дiстанеться саме дiтям. Вони – моє життя, моє серце та душа.

Загалом для мене буде позитивним будь-який результат. Якщо мене призначать на посаду голови райдержадмiнiстрацiї, то це буде новий iмпульс. Необхiдно буде переглянути деякi аспекти роботи. Зробити деякi iншi акценти.

Коли ж мене звiльнять, точнiше мене не призначать на цю посаду, то це шанс та можливiсть зупинитися, переглянути, проаналiзувати та поповнити власнi сили, аби в подальшому включитися в iнший аспект свого становлення як полiтика.

– Ростиславе Тарасовичу, будемо говорити вiдверто. Не вiдомо, чи Вам вдасться вiдсвяткувати дворiччя з того часу, як очолюєте районну державну адмiнiстрацiю. Якщо була би можливiсть повернутися в 3 квiтня 2008 року, що б Ви змiнили? Про що шкодуєте? Чим пишаєтеся?

– Не жалкую за жодним днем, проведеним мною на посадi голови райдержадмiнiстрацiї. Зроблено дуже багато. Особливо пишаюся тим, що разом зi мною дуже серйозно вирiс потенцiал державних службовцiв. Я не тiльки вчив їх, як працювати, а й сам вчився.

Також, з одного боку, для мене було приємно, а з iншого цiнно зустрiти на своєму професiйному шляху та пропрацювати з такими потужними постатями, як Сергiй КРОТIК, Олександр ВОЛЬСЬКИЙ, з багатьма iншими, кого би я не хотiв видiляти, бо всiх не перелiчиш. Кожен iз них є неповторною та сильною особистiстю. Для мене не важливо, хто ця особистiсть, – керiвник, депутат, проста людина… Пiд час спiлкування з кожним шукав щось цiнне для себе. Завжди намагався бути губкою, яка вбирала їхнiй досвiд, знання, розум, майстернiсть тощо.

– Окрiм того, що Ваш перiод керiвництва району запам’ятається неабияким потеплiнням стосункiв з мiстом, висвiтленням подiй, вiдкритiстю для преси, Ви неодмiнно запам’ятаєтеся своїм яскраво вираженим стилем керiвництва та запалом. Вiн не зник упродовж двох рокiв…

– Вiн нiколи не зникне – чи пiсля призначення, чи пiсля звiльнення. Сьогоднi ми спiвпрацюємо з депутатами сiльських рад, аби отримати бiльш детальну картину проблем того чи iншого населеного пункту, шляхи їх вирiшення. Всi цi проблеми, питання включенi в план розвитку району на 10 рокiв. Нерозумною буде та людина, той керiвник, який не вiзьме в основу своєї дiяльностi цей стратегiчний план. Над ним працював не лише ЯРЕМА та чиновники рiзних рiвнiв. Вiн пройшов низку громадських слухань i затвердження на колегiї нашої адмiнiстрацiї. Це той план, згiдно з яким маємо жити.

Свого часу ми вiдмовилися вiд формату п’ятирiчок, стратегiй, але це неправильно. Ми повиннi планувати, що, де i коли маємо будувати. Для чого, наприклад, вставляти сучаснi вiкна в школу, яка не має перспектив? Ми повиннi прогнозувати народжуванiсть у тому чи iншому селi та враховувати це пiд час формування соцiальної сфери. Необхiдно працювати на перспективу, а не лише жити сьогоднiшнiм днем.