П'ятница, 12 Серпня 2022 р.

ГАРМОНIЙНИЙ ЮВIЛЕЙ

1 сiчня святкуватиме свiй 70-рiчний ювiлей вiдомий кам’янецький музикант – Анатолiй ГЕПЛЮК, який одним з перших у нашому мiстi почав створювати рiзнi творчi колективи. Протягом 50-ти рокiв пiд його керiвництвом вони виступали на сценах України та за кордоном. Про його життя та творчiсть можна писати книги, неодноразово свої шпальти для талановитого музиканта надавав i «ПОДОЛЯНИН».

Нинi ми вирiшили зупинитися на декiлькох яскравих фактах iз життя ювiляра.

•Анатолiй Григорович народився в селi Мiлiвцi Кам’янець-Подiльського району. Батько загинув на фронтi, а мама нещодавно вiдсвяткувала 90-рiчний ювiлей. Саме Вiра Семенiвна купила синовi, коли вiн навчався в 7-му класi, «поношену» гармошку. Її звуки припали хлопцевi до душi, i вiн самотужки з великим бажанням i натхненням за досить короткий промiжок часу, опанував гру, як-то кажуть, на слух.

•Вперше Анатолiй побачив баян, навчаючись у 9-му класi, на уроках у вчителя спiвiв. У хлопця виникло велике бажання оволодiти азами нотної грамоти. Вдома вiн сам вирiзав бiлi та чорнi кружальцята баянних кнопок i наклеїв їх на обложках книжок. Ось на такiй умовнiй баяннiй клавiатурi вiн розпочав першi самостiйнi заняття.

Весь свiй репертуарний доробок молодий музикант формував на слух iз мелодiй народних та естрадних пiсень, почутих вiд односельчан, сiльських музикантiв.

•В культосвiтньому технiкумі, куди вступив пiсля закiнчення Чорнокозинецької 10-рiчки 1957 р. Анатолiй Григорович, вчився на народному, хоровому, режисерському та хореографiчному вiддiлах. А вже 1960 р. музикант продовжив освiту в Харкiвському iнститутi культури на вiддiлi народних iнструментiв.

•Рiдне культосвiтнє училище, куди вiн повернувся пiсля служби в армiї, не лише стало мiсцем його роботи у 1968-1981 рр., а й подарувало доленосну зустрiч. Молодий викладач зустрiв своє кохання i в сiчнi 1969 р. одружився з чарiвною, надiленою талантом i красою Оленою НУЖНЕНКО, яка працювала на вiддiлi народних iнструметiв викладачем по класу баяна. Дружина народила йому п’ятьох дiтей. Її нагороджено медаллю «Материнська слава» II ступеня.

•Твiр В.АНДРЕЄВА «Гармонiки» був першим у репертуарi ансамблю баянiстiв – викладачiв культосвiтнього училища. Таку назву отримав i ансамбль, котрим керував Анатолiй ГЕПЛЮК. Нотний репертуар для ансамблiв баянiстiв лише починав створюватися. Проблема оригiнального репертуару завжди була актуальною у виконавськiй практицi музикантiв-народникiв. Тому керiвник, не покладаючись нi на кого, розв’язав цю проблему самостiйно. У репертуарi колективу було бiльше 50-ти оркестровок, перекладань, транскрипцiй, якi були опрацьованi Анатолiєм Григоровичем.

•1981 р. Анатолiй ГЕПЛЮК був переведений на посаду заступника директора музичної школи, де керує дитячим оркестром народних iнструментiв. 1983 р. оркестр стає переможцем обласного конкурсу серед дитячих оркестрових колективiв музичних шкiл.

•1988 р. для запису платiвки пiсень мiсцевих авторiв про Кам’янець були задiянi найкращi творчi митцi та колективи, серед них – малий склад естрадно-симфонiчного оркестру (художнiй керiвник – Анатолiй ГЕПЛЮК). Запис вiдбувався у студiї телебачення м.Чернiвцi. Всi iнструментальнi оркестровки пiсень, всю репетицiйну роботу органiзовував Анатолiй Григорович.

•Творчiсть ювiляра пов’язана з багатьма колективами мiста. Вiн виступав у складi ансамблiв, якi iснували при Будинку культури цукрового заводу та сiльськогосподарського iнституту – «Днiстрянська хвиля» та «Подiльський колос». Згодом очолював ансамбль «Троїстi музики». Анатолiй ГЕПЛЮК є керiвником оркестрової групи народного хору «Смотрич» мiського Будинку культури (керiвник – Микола МЕЛЬНИК). У 1992-1995 рр. вiн керує народним оркестром народних iнструментiв Кам’янець-Подiльського педiнституту. 1998 р. Анатолiй ГЕПЛЮК стає засновником, директором i художнiм керiвником камерного ансамблю «Вiолiнi». З вересня 2009 р. Анатолiй Григорович працює у НВК №9.

•Однiєю з найоригiнальнiших творчих iдей нашого ювiляра стало створення сiмейного ансамблю: Анатолiй Григорович (баян); його дружина – Олена Григорiвна (баян); старший син Григорiй (бас-гiтара); донька Ольга (гуслi); сини Микола та Євгенiй (ударнi iнструменти). 1986 р. ансамбль став переможцем телетурнiру «Сонячнi кларнети».

В багатодiтнiй сiм’ї ГЕПЛЮКIВ усi дiти отримали музичну освiту, Анатолiй Григорович користується заслуженою повагою колег, має багатьох шанувальникiв своєї творчостi, тож на ювiлеї має бути весело!

Пiдготовлено за матерiалами статтi учня ювiляра Iвана МАРIНIНА, кандидата педагогiчний наук, доцента К-ПНУ.