П'ятница, 19 Серпня 2022 р.

У ПОДАТКОВОГО – ЮВІЛЕЙ

податк.jpgКам’янець-Подільське відділення Київського фінансово-економічного коледжу Національного університету державної податкової служби України – знаний в області та за її межами виш, який успішно конкурує на ринку освітянських послуг. До 5-річного ювілею відділення поведемо розмову з його завідувачем, кандидатом економічних наук Вадимом САВЧУКОМ.

– Вадиме Анатолійовичу, яких фахівців готує заклад, і де випускники можуть продовжити навчання після закінчення коледжу?

– Навчальний заклад проводить підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальностями «Фінанси і кредит», «Бухгалтерський облік», «Правознавство». Термін навчання за денною формою на основі базової загальної середньої освіти для економічних спеціальностей складає 3 роки, «Правознавство» – 4 роки. Ми здійснюємо підготовку фа¬хівців на замовлення Державної податкової служби України, Мі¬ністерства фінансів України, Державного казначейства, Контрольно-ревізійної служби, інших міністерств і відомств, місцевих органів самоврядування, а також підпри¬ємств, установ, організацій за угодами з юридичними та фізичними особами.

Після закінчення коледжу випускники мають можливість за результатами співбесіди продовжити навчання в Національному університеті державної податкової служби України на денній або заочній формі навчання за скороченим терміном.

– Знаємо, що студенти вишу – дуже активні й завжди займають призові місця в різноманітних олімпіадах, змаганнях, конкурсах…

– Це справді так. Студенти коледжу демонструють грунтовні знання з фахових дисциплін. І свідченням того є численні грамоти, дипломи й інші відзнаки. Та неабиякі здобутки наші студенти мають завдяки хорошому педагогічному колективу – визнаним майстрам педагогічної ниви Маргариті ДЗЮБИНСЬКІЙ, Катерині ПОЛІШУК, Світ¬лані ТКАЧУК. Самовіддано в коледжі працюють також викладачі Людмила БЕРЕЖНА, Володимир ВАКАРЮК, Людмила ОЛІЙНИК, Людмила ТИВОНЮК, Оксана УРСАЄВА.

Ми пишаємося тим, що саме в нашому колективі працюють заслужений працівник освіти Укра¬їни Едуард КУЛЬЧИЦЬКИЙ, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Мирослав ТИШ, за¬служений юрист України Василь СТЕЦЮК, кандидат юридичних наук Юрій СОЦЬКИЙ. Також, з метою підвищення рівня викладання в Кам’янець-Поділь¬ському відділенні, до викладацької роботи залучаються доктори і кандидати наук, доценти й аспіранти.

– Вадиме Анатолійовичу, розкажіть, як відбувається навчальний процес у коледжі. До того ж знаємо, що студенти займаються й творчою діяльністю та спортом.

– Заклад відзначається демократичним устроєм життя студентів. У цьому напрямі працює студентський парламент із широкими правами в організації навчання і побуту студент¬ської молоді, її дозвілля, участі в громадському жит¬ті, науці, аматорській творчості, спортивних заходах тощо. Цікаво, що в коледжі для студентів створено культурно-мистецький центр «Барвінок», де розвивають свої здібності обдаровані юнаки і дівчата. Його добре знають як у Хмельницькій області, так і за кордоном: у Польщі, Німеччині, Італії, Фран¬ції. Кожна нова зустріч з «Бар¬вінком» – це, можна сказати, урок патріотизму, гордості за збереження національних і культурних цінностей, спокою і натхнення для молодої душі.

Додам, що в коледжі значна увага приділяється активному дозвіллю студентів. Уже традиційними стали проведення змагань з різних видів спорту, зимові та літні виїзди на природу, проведення зборів у школі екстриму. Є і цілком професійні здобутки. Для прикладу, в листопаді цього року наш студент Віктор ЦІЛІЦІНСЬКИЙ, посівши перше місце в чемпіонаті України, здобув звання майстра спорту України з військово-спортивного багатоборства. А ще він посів перші місця в чемпіонатах Європи і світу з рукопашного бою та військово-спортивного багатоборства в 2011, 2012 роках. Це, звичайно, робить коледж особливо привабливим для молоді, підвищує престиж навчального закладу в наукових колах.

У день 5-річного ювілею одним з найкращих дарунків для студентсько-викладацького колективу буде зустріч з випускниками, майбутніми абітурієнтами та їхніми батьками, шанованими гостями. Ми раді будемо бачити всіх, хто завітає на наше свято 13 грудня, о 16.00, до РЦНКМ «Розмай» (колишній кінотеатр ім.Войкова). Ласкаво просимо на хліб-сіль, на щиру розмову!