Субота, 29 Січня 2022 р.
13 Вересня 2013

ПОЛІТОЛОГИ – В ЕПІЦЕНТРІ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ

ПОЛІТОЛОГИ - В ЕПІЦЕНТРІ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯВідомий французький політичний і громадський діяч, генерал Шарль де Голль зауважив: «Політика – занадто серйозна справа, щоб нею займалися одні політики». У вирі складних соціально-економічних і політичних процесів, що відбуваються в сучасному українському суспільстві, зростає потреба у фахівцях, спроможних дати належну експертну оцінку політичним реаліям і спрогнозувати майбутні перспективи розвитку.

Політологія сьогодні є динамічною, необхідною для розвитку нашої країни галуззю науки і освіти. Діяльність багатьох сфер життя – державної влади, органів місцевого самоврядування, політичних інститутів, партій, фондів, політичних центрів, лабораторій, засобів масової інформації – потребує професійних спеціалістів-політологів.

Професія політолога складається з кількох напрямків. Політолог-аналітик займається аналізом безлічі найрізноманітніших практичних проблем, пов’язаних із політикою, володіє вмінням швидко реагувати на зміни, формувати прогнози, співпрацює з приватними і державними корпораціями, органами влади, ЗМІ, незалежними аналітичними центрами, PR-агентствами, консалтинговими фірмами. Політконсультанти і політтехнологи працюють безпосередньо в контакті з політиками, виконують функції іміджмейкерів, спічрайтерів, прес-секретарів, радників, помічників політиків. Політологи-учені та політологи-викладачі вивчають різні аспекти політики як сфери соціальної взаємодії, викладають суспільно-політичні дисципліни.

В Україні небагато вишів здійснюють підготовку фахівців у сфері політології. Серед них і Кам’янець-Подільський національний університет ім.І.Огієнка. На історичному факультеті цього вишу в лютому 2003 р. було створено кафедру політології й соціології та ініційовано відкриття спеціальності «Політологія». Кафедра в складі завідувача доктора історичних наук, професора Віталія НЕЧИТАЙЛА, двох докторантів, семи кандидатів наук і трьох аспірантів готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Студенти-політологи мають можливість не лише здобувати грунтовні теоретичні знання про політику, а й закріпити їх під час проходження практики в місцевих, районних адміністраціях, радах, співпрацюючи із Центром соціально-політичних досліджень К-ПНУ ім.І.Огієнка, беручи участь у місцевих і всеукраїнських наукових, громадських проектах. У найближчих планах колективу кафедри створення «Школи молодого політолога», в межах діяльності якої організація круглих столів, конкурсів наукових робіт, диспут-клубу для учнів старших класів шкіл міста та району.

Наші випускники сьогодні працюють у міських, районних, обласних органах місцевого самоврядування, центрах зайнятості, ЗМІ, помічниками депутатів, викладачами суспільно-політичних дисциплін у коледжах, технікумах, загальноосвітніх школах міста та області.

Отож, якщо ви цікавитесь політикою і прагнете пізнати цю суперечливу, непросту й водночас захопливу сферу суспільства – обирайте професію політолога.

Тетяна БІЛЕЦЬКА,

доцент кафедри політології і соціології К-ПНУ ім.І.Огієнка,

заступник декана історичного факультету з виховної та профорієнтаційної роботи.