Субота, 28 Травня 2022 р.

ЙОГО ШЛЯХ ВАРТИЙ НАСЛІДУВАННЯ

Цьогоріч 26 січня науково-педагогічна громадськість відзначатиме 70-річчя від дня народження і 45-річчя педагогічної діяльності Івана БЕНДЕРИ – відомого вченого і педагога в галузі механізації сільськогосподарського вироб­ництва та професійного навчання, директора Інституту механізації і електрифікації сільського господарства Подільського державного аграрно-технічного університету, доктора педагогічних наук, професора, заслуженого працівника освіти України. На жаль, три роки тому його серце раптово перестало битися. Однак пам’ять про нього ще довго житиме у серцях колег, студентів, рідних та друзів.

Іван БЕНДЕРАНародився майбутній учений у сім’ї сільського лікаря Миколи Івановича і трудівниці колгоспних ланів Анастасії Артемівни в подільському с.Рахнівці, що на Дунаєвеччині. Навчався у Рахнівській середній школі, яку закінчив із медаллю. Особливо при­пали йому до душі точні науки. При конкурсі 12 осіб на одне місце Іван Миколайович вступив на перший курс факультету механізації сільського господарства, який щойно відкрився в Кам’янець-Подільському сільсь­когосподарському інституті. Любив математику, фізику та загаль­нотехнічні дисципліни, брав участь у будівництві павільйону і боксів для сільськогосподарської техніки й факультету загалом, ніби відчував, що згодом очолить його й обійматиме посаду директора Інституту механізації і електрифікації сільського господарства. Отримавши кваліфікацію інженера-механіка, Іван Миколайович за направленням працював викладачем технічних дисциплін у Корецькому сільському профтехучилищі Рівненської області. Служив у лавах Радянської армії в Новограді-Волинському, в ракетному дивізіоні. Звільнився в запас після проходження офіцерських курсів.
Почалися пошуки роботи в Дунаївцях. Пропонували посаду інженера як у відділенні «Сільгосптехніки», так і в колгоспах. Але однокурсник – автор цих ряд­ків, запропонував Вані спробувати сили на викладацькій роботі в рідному інституті. Заява Івана була задоволена – і з 9 грудня 1972 р. він почав працювати в Кам’янець-Подільському сільськогосподарському інституті (нині ПДАТУ) на кафедрі сільськогосподарських і меліоративних машин.
Майбуття Івана Миколайо­вича як педагога намічалося досить перспективним та цікавим. Він одним із перших в Україні застосував педагогічну технологію Шаталова під час вивчення студентами будови та регулювання сільськогосподарських машин. Пройшов підготовку вищої кваліфікації в аспірантурі Білоруського інституту механізації, на­писав дисертацію і захистив її у спеціалізованій вченій раді Білоруської сільськогосподар­-сь­кої академії та отримав науковий сту­пінь кандидата технічних наук, а за три роки – вчене звання доцента. Проклавши першу борозну, Іван Миколайович рекомендував і направив до Білоруської школи найкращих колег. Так вступили до аспірантури і успішно захистили дисертації Станіслав Герук, Владислав Дєвін, Андрій Курко, Павло Федірко, Петро Краснолуцький і Олександр Романишин. Посаду декана факультету механізації сільського господарства (нині інженерно-технічний факультет) Іван Миколайович виборов ще 1988 року.
Із 2002 р. стає директором Інс­титуту механізації і електрифікації сільського господарст­-ва. Крім основної спеціальності «Механізація сільського господарства», він відкрив ще сім: «Професійне навчання. Механізація сільськогосподарського виробництва і гідромеліоративних робіт», «Енергетика сільсь­когосподарського виробницт­ва», «Обладнання харчових і переробних виробництв», «Організація і регулювання дорожнього руху», «Організація перевезень
і управління на транспорті», «Автомобілі і автомобільне господарство», «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва».
Іван Миколайович – розробник державних стандартів із підготовки бакалаврів, спеціаліс­-тів та магістрів зі спеціальності «Механізація сільського господарства». Керівник робочих груп агроосвіти України зі створення відомчого положення екстернатної форми навчання та методичних рекомендацій щодо реального дипломного проєктуван­ня в агроосвіті. Автор і активний впроваджувач на рівні агроосвіти нових технологій навчального процесу, побудованих на ідеях наскрізності вивчення програмного матеріалу, ступеневої форми організації підготовки фахівців вищої кваліфікації та кредитно-модульної системи.
Із 2000 року викристалізувався новий напрям наукової роботи Івана Бендери – педагогічний. За ухваленням і на замовлення Науково-методичного центру агроосвіти він розробляє та проєктує нові педагогічні наскрізні технології виконання самостійних робіт, розрахункових, графічних, курсових робіт та проєктів, дипломних проєктів і робіт. Підготував та випустив багато дипломників, був науковим керівником магістрантів й аспірантів. Під його керівництвом виконали і успішно захистили кандидатські дисертації шестеро аспі­рантів і пошукачів.
Іван Миколайович активно співпрацював з Інститутом педагогіки та психології академії педагогічних наук України з питань удосконалення підготовки інженерно-педагогічних кадрів для системи навчальних професійно-технічних закладів аграрного профілю. 2009 р. захистив дисертацію і отримав науковий ступінь доктора педагогічних наук, а також диплом професора кафедри сільськогосподарських машин і механізованих технологій ПДАТУ.
Іван Бендера – справжній трудоголік. Він працював у шале­ному темпі. Напрями його діяльності і взаємодіють, і переплітаються, і взаємоперетворюються. Занурюючись у предмет і впливаючи через нього на всіх, він коригував свій образ у на­-ших душах – структуру цілісності предмета і систему його властивостей. Він нібито ненавмисне, делікатно, з батьківською любов’ю розгортав перед вихованцями зміст своєї домінанти.
Особливо креативно запрацював Іван Миколайович із приходом 2014 р. нового ректора, доктора економічних наук, професора, заслуженого праців­ника сільського господарства Украї­ни Володимира Іваниши­-на. З’явилися нові ідеї та задуми, які оперативно реалізува­лися і запроваджувалися в навчальний процес.
В останні роки Іван Микола­йович як завідувач кафедри фізико-математичних і загальнотехнічних дисциплін по-новому зорганізував навчальну, наукову, методичну та виховну ро­боту. В повному розквіті сил та енергії Іван Миколайович 26 серпня 2017 р. раптово відійшов у вічність.
Невичерпна працездатність Івана Бендери, його безмірний науковий потенціал, об’єктивність в оцінці результатів власних здобутків слугують прикладом для молодих учених і студентів, його творчий шлях вартий наслідування.

Анатолій РУДЬ, голова ради ветеранів ПДАТУ, професор.