Вівторок, 07 Грудня 2021 р.
7 Грудня 2018

ДЕ ЖИВЕ ДУША АЛЬМА МАТЕР

Тут пахне славою величного закладу. В підсвіченій експозиції завмерла історія вишу, височіють картини, де зображені найважливіші для університету постаті, за кожним фото – події, долі, звершення…

Музей історії Кам’янець-По­дільського національного університету імені Івана Огієнка – це не місце, де просто проводять півторагодинні екскурсії чи лекції, а святиня, що виховує любов до alma mater. Саме тут збережені найсокровенніші частинки серця університету – унікальні експонати, про які журналістам «Подолянина» розповіла завідувач Музею історії Ірина ПАУР.

Завідувач Музею історії Ірина Паур– Пані Ірино, які експонати формують фонди музею?

– Нині він складається з основного та науково-допоміжного фондів. До першого увійшли писемні джерела, меморіальні предмети, фотоматеріали, предмети медальєрики, нумізматики, фалеристики, твори мистецтва, речові пам’ятки. Най­чисельнішою є група писемних джерел: рукописи наукових робіт, друковані наукові праці професо­-рів, доцентів, учених – випускників університету, довідкова література з історії університету, вітальні адреси та телеграми, листи, комплекти газет «Радянський студент» (1972-1990), «Студентський меридіан» (1991-2013).

Значну частину музейного фонду складають фотодокументи (близь­ко 3,5 тис. світлин). До окремої групи можна віднести альбоми випуск­ників факультетів фізичної культури, історико-філологічного, фізико-математичного та педагогічного кінця 1960-х – початку 1990-х рр.

У Музеї історії зберігаються документи й речі, що належали або пов’язані з життям і діяльністю його видатних особистостей: ректорів – Івана Зеленюка, Івана Іваха, Анатолія Копилова, Олександра Завальнюка; деканів – Петра Родіна, Віктора Тищенка, Анатолія Хоптяра; завідувачів кафедр – Надії Литовченко, Миколи Петрова, Анатолія Шинкарюка, Семена Абрамовича, Тетяни Дудкевич, Людмили Марчук, Людмили Любінської, Валерія Степанкова; професорів – Іона Винокура, Леоніда Коваленка, Лева Балашова, Володимира Газіна, Зіновія Яропуда; заслужених тренерів України – Василя Ліщука, Олександ­ра Шишкіна.

Зокрема, Валерій Степанков передав у фонди музею форму, в якій він служив в армії, та заяву з проханням поновити його після демобілізації з лав Радянської армії на посаді асистента кафедри загальної історії 1972 року.

– Яким чином поповнюються фонди музею?

– 2017 року ми оголосили про акцію «Музейний експонат», яка закликає поповнити фонди музею фотографіями, альбомами, документами, конспектами, книгами, приладами, речами, що мають стосунок до його діяльності.

До речі, ректор Сергій Копилов повсякчас сприяє поповненню фондів музею науковими виданнями

з історії університету, архівними документами (студентська картка 1925 р.), нагородами, раритетними предметами. Зокрема, завдяки його ініціативі завідувач кафедри архівознавства, спеціальних історичних дисциплін та правознавчих дисциплін Іван Рибак передав до музею стіл професора Іона Винокура. Я пам’ятаю його лекції, він був талановитим істориком та дуже хорошою людиною, і коли у музеї дивлюсь на його речі – він оживає у моїй пам’яті.

Також під час реорганізації кабінету технічних засобів навчання до музею були передані цікаві зразки радянської техніки для потреб навчання, що поповнили фонд речових пам’яток. Сергій Копилов передав до музею намальовану на початку 1970-х рр. студентами історичного факультету карту «Політична карта Європи напередодні Другої світової війни», яку використовував на лекціях з «Новітньої історії країн Європи та Америки» ректор (1977-2001) Анатолій Копилов.

Вагомий внесок у справу попов­нення фондів зробили керівники факультетів: Володимир Дубінський, декан історичного факультету, передав до музею речі професора Івана Рибака (барсетку, годинник, окуляри, ручку) та низку фотоматеріалів про історію факультету; Віктор Лабунець, декан педагогічного факультету, – відеокасети та фотоальбоми; Іван Стасюк, декан факультету фізичної культури, – оригінальні медалі, почесні грамоти спортсменів, спортивний інвентар та інше.

Хочу подякувати всім, хто підтри­мав нашу ідею та поповнив фонди музею цінними експонатами.

– Чи поповнились фонди музею безпосередньо під час святкування 100-річного ювілею?

– У переддень 100-річчя доцент кафедри історії України Андрій Задорожнюк передав у фонди Музею історії університету цінні експона­ти – лекції краєзнавця, приват-доцента кафедри історії і мистецтво­знавства Кам’янець-Подільсько­го державного українського університету Юхима Сіцінського. Одна з них має назву «Наукове життя в Кам’янці за останні десятиліття (1914-1924)», інша присвячена історії Поділля. Юхим Йосипович у передмові до останньої (прочитана ним у вівторок 4 березня 1919 р. о 8.45 вечора) підкреслив важливе значення музейних зібрань.

У день святкування найкраща гандболістка світу ХХ століття Зінаї­да Турчина з гравцями знаменитого київського «Спартака» Галиною Захаровою та Людмилою Бобрусь, які навчалися в нашому закладі, передали у фонди музею унікальні речі, серед них – спортивний костюм Ігоря Турчина, в якому він тренував збірну.

ДЕ ЖИВЕ ДУША АЛЬМА МАТЕР– Розкажіть про печатки, які нещодавно розпочали експонувати в музеї?

– У межах урочистих заходів із нагоди ювілею у нас експонуються унікальні печатки 1918 р., зокрема – печатка Кам’янець-Подільського дер­жавного українського університету та перша печатка бібліотеки з фондів Музею історичних та культурних реліквій родини Шереметьєвих (м.Київ). За надану можливість ми вдячні колекціонеру, меценату Олексію Шереметьєву. Дослідники історії Кам’янець-Подільського державного українського університету припускають, що перший запис в інвентарній книзі бібліотеки з’явив­ся 5 вересня 1918 року, а процес обробки документів, що надходили до університету з різних інституцій, передбачав штемпелювання до­кументів печаткою «Бібліотека Ка­м’я­нець-Подільського Державного Українського Університету», яка відбивалася на титульній сторінці книг. Науковці вважають, що Іван Огієнко (перший ректор університету) вивіз за кордон до м.Тарнова (Польща) штампи, печатки, окремі документи та частину найцінніших україно­знавчих зібрань Кам’янець-Поділь­ського університету, коли зали­шив Кам’янець-Подільський у зв’язку з наступом більшовицьких військ.

Ольга БАНАХ.

ДОВІДКА:

Музей урочисто відкрили 24 лютого 1971 р. З ініціативи ректора Івана Іваха працівники кабінету естетичного виховання (завіду­вач – доцент, кандидат філософських наук Анатолій Грицюк) започаткували оформлення на четвертому поверсі головного корпусу першої експозиції Музею історії.

15 лютого 1981 р., напередодні 60-літнього ювілею закладу, рада педінституту підтримала пропозицію ректора, професора Анатолія Копилова про реконструкцію Музею історії інституту та його офіційну реєстрацію. Експозиційну залу було перенесено в окрему аудиторію на третій поверх головного корпусу. Сформували громадську раду з п’яти осіб, головою якої обрали викладача кафедри фізичної культури Едуарда Левицького. Відкриття нової експозиції музею відбулося 27 лютого 1981 р.

У листопаді 2000 р. для оновлення змісту експозиції та якісного оформлення Музею історії наказом ректора університету Анатолія Копилова було введено посаду завідувача музею, на яку призначено колишнього керівника навчального відділу Олександру Мітіну.

2003 р. до 85-річчя з дня заснування Кам’янець-Подільського державного українського університету музей було реставровано, а його експозицію переоформлено. Відповідно до нової концепції, затвердженої ректором Олександром Завальнюком, історію закладу відображали дев’ять експозицій.

Одним із заходів святкування 100-річчя університету, з ініціативи ректора Сергія Копилова, стало оновлення експозиції Музею історії. Сучасні стенди та експонати відображають історію вишу як одного з провідних освітніх, наукових та культурних закладів Західної України.