П'ятница, 20 Травня 2022 р.
18 Січня 2019

ЗНАЙШЛИ ГАМАНЕЦЬ ІЗ СОЛІДАМИ

Старе місто продовжує розкривати свої секрети археологам.

ЗНАЙШЛИ ГАМАНЕЦЬ  ІЗ СОЛІДАМИ2018 року під час розкопок на вул.Татарська, 17/1 археологи державного історичного музею-заповідника – завідувач сектора «Музей старожитностей» Петро Болтанюк та провідний науковий співробітник Ігор Старенький у складі Ка­м’янець-Подільської архітектурно-археологічної експедиції ДП НДЦ «ОАСУ» ІА НАНУ – знайшли гаманець із десятьма срібними монетами.

Гаманець являв собою зліпку з 10 монет, які датуються 1447-1589 рр., і знай­дений був на глибині 1,8 м від сучасної денної поверхні на рівні горизонту житла золотординсь­ко-литовського часу.

Найдавнішим є білонний гданський солід Казимира IV Ягеллончика (1447-1492 рр.). Монета дуже потерта. На аверсі герб Королівства Польського орел розміщений на гербовому картуші. По колу напис «KAZIMIRVS REX P» збережений лише частково. На аверсі герб м.Гданськ, по колу напис «MONET CIVIT DAI» збережений лише частково. Маса монети 1,33 г.

1530 роком датується солід Сигізмунда І Старого торунського карбування (0,68 г). Монета дуже потерта.

Цим же роком датований прусський солід Альбрехта Гогенцолерна, карбований на Кенігсбер­зькому монетному дворі. 1531 роком датується гданський солід Сигізмунда І Старого, а 1556 роком – угорський денар Фердинанда І Габсбурга, карбований на монетному дворі в Кремниці.

1565 роком датований литовський півгрош Сигізмунда ІІ Августа, карбований на монетному дворі у Вільно, 1589-м – солід Сигізмунда ІІІ Вази та ризький солід Сигізмунда ІІІ Вази.

Найпізнішою монетою є солід Сигізмунда ІІІ Вази 1592 року.

Цікавою знахідкою є і 6 геллерів німецького міста Нойс 1562 року.

За матеріалами сайту музею.