Четвер, 18 Серпня 2022 р.
17 Січня 2020

КАМ’ЯНЕЦЬ АРХЕОЛОГІЧНИЙ

Упродовж минулого року тривала робота археологічної екс­педиції Кам’янець-Подільського державного історичного музею-­заповідника. Дослідження розпочалися навесні здійсненням розвідок в околицях Кам’янця (роботи проводили Ігор Старенький та Євгеній Левінзон). Зокрема, в районі сіл Зіньківці, Гуменці, Кам’янка було обстежено низку різночасових поселень (трипільська, чорноліська, черняхівська культури, давньоруський час), а також виявлено нові поселення.

У березні досліджено два безінвентарні поховання XVII-ХІХ ст. на території дачного кооперативу села Баговиця. Тут же виявлено пред­мет кам’яної пластики Т-подібної форми, який може бути язичницьким ідолом.
У червні на базі експедиції проходили практику студенти І курсу історичного факультету К-ПНУ ім.Івана Огієнка (керівники – Анатолій та Віталій Гуцали). Досліджен­ня проводилися на багатошаровому городищі Кармалюкова гора.
Уперше вдалося встановити точну хронологічну приналежність культурних нашарувань: трипільська культура етапів ВІ та СІІ гординештської групи, ранньоскіфський час та давньоруський період ІІ половини ХІІ – середини ХІІІ ст. Також зроблено переріз малого валу та рову, який іде впоперек дитинця. Встановлено, що основа валу складається з каменю-вапняку, край рову також обкладений каменем, що дещо збільшувало його глибину і запобігало оповзанню грунту. Також було виявлено господарську яму та фрагмент площадки трипільської культури етапу СІІ гординештської групи (3100-2750 рр. до н. е.). Неподалік від основного валу досліджено залишки кліті, зруйнованої внаслідок нападу середини ХІІІ ст. У ній виявлено залишки трьох людських кістяків поганого стану збереження, адже вони були придавлені руїнами ка­м’яних конструкцій. Люди не були поховані. На одному з кістяків виявлено амулет із зуба бурого ведмедя, а в іншому – наконечник стріли з напрямом вістря від валу. В одного з кістяків фаланги пальців були складені на шиї, це може свід­чити про те, що людина загину­ла від поранення шиї холодною зброєю. У ході досліджень зібра­-но значну колекцію фрагментів керамічних виробів та металевих предметів (наконечники стріл, ножі, пряжки тощо).
На початку листопада експедицією перевезено давньоруського язичницького ідола із села Сокілець, виявленого Володимиром Захар’євим 1993 року.
Наприкінці листопада здійснено археологічну розвідку берегом Дністровського водосховища при різкому падінні рівня води (Ігор Старенький, Петро Болтанюк, Євгеній Левінзон). Обстежено чотири різночасові поселення (трипільська, чорноліська, черняхівська культури, давньоруський та ранньомодерний часи). Зібрано репрезентативну колекцію кераміки, при цьому знайдено черпак VIII ст. до н. е., який є імпортом або місцевою чорноліською реплікою посуду групи фракійського гальштату Бесараба-Шолданешти.

Ігор СТАРЕНЬКИЙ, старший науковий співробітник музею.