Понеділок, 25 Жовтня 2021 р.
29 Травня 2020

КОРОНАВІРУС НЕ ПРИВІД НЕ ЗАЙМАТИСЯ НАУКОЮ

15 травня на базі НІАЗу «Кам’янець» було проведено Всеукраїнську науково-практичну онлайн-конференцію з міжнародною участю «Пам’яткознавство: сучасні аспекти». Захід приурочили до Міжнародного дня музеїв.

До організації конференції долучилися та­-кож історичний факультет К-ПНУ ім.Івана Огієнка, Хмельницька обласна організація Національної спілки архітекторів України і Кам’янець-Подільська міська організація Національної спілки краєзнавців України. Учасники працювали дистанційно в системі проведення відеоконференцій Zoom. Модератором виступив кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НІАЗу «Кам’янець» Валентин Пагор. Загалом про бажання взяти участь у форумі заявили 53 учасники з України (вони представляли міста Київ, Львів, Чернігів, Вінниця, Хмельницький, Чигирин, Бережани, Бучач, Бар, Збараж, Кам’янець-Подільський) та Республіки Польща. Із вступним словом перед учасниками виступила вчений секретар НІАЗу «Кам’янець» Лариса Рудюк, після чого перейшли до пленарного засідання.
Академік УАІН, доктор історичних наук, професор, голова Хмельницької обласної органі­зації НСКУ Лев Баженов у своїй доповіді висвітлив проблеми організації та реалізації пам’ят­коохоронної справи в об’єднаних територіальних громадах Хмельниччини. Академік НАНВО України, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України університету Анатолій Філінюк зупинився на такому напрямі та засобі пам’яткоохоронної діяльності, як «Звід пам’яток історії та культури Хмельниччини».
Автор цих рядків розповів про участь студентів педагогічних вишів України в досліджен­ні археологічних та етнографічних пам’яток у 20-30-х рр. ХХ ст. Секційні засідання відбувалися в трьох секціях: «Історія, історіографія та джерелознавство в пам’яткознавчих дослідженнях», «Теорія та практика пам’ятко­знав­ства», «Пам’яткознавство в мистецтві». Учасники із зацікавленістю заслухали доповіді старшого наукового співробітника Бережанського краєзнавчого музею Тернопільської області Володимира Парація «Сакральна спадщина галицьких земель через призму нормативних рішень й методичних проєктів (др. пол. ХІХ ст. – 1930-ті рр.)»; молодшого наукового співробітника Національного історико-культурного заповідника «Чигирин» Алли Перепелиці «Монумент на ознаменування боротьби українського народу під проводом Б.Хмельницького»; здобувачів кафедри історії України, краєзнавця Віталія Моздіра (Волочиський район) «Трансформації в архітектурній забудові на Поділлі наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ ст.», спеціаліста з питань культури Барської міської ради Вінницької області Романа Григор’єва «Архітектурна панорама м.Бару: сучасний стан і проблеми збереження»; кандидата історичних наук, доцента кафедри історії України Сергія Сидорука «Побут подільського села кінця ХІХ – початку ХХ ст. у пам’ятках фольклору, писемності та архітектури»; молодшого наукового співробітника НІАЗу «Кам’янець» Альони Куземи «Со­ціальний медіамаркетинг як інструмент по­пуляризації пам’яток історії та архітектури НІАЗу «Кам’янець» та інших.

Олександр КОМАРНІЦЬКИЙ, голова Кам’янець-Подільської міської організації НСКУ,
заступник декана з наукової роботи
історичного факультету К-ПНУ,
доктор історичних наук, академік НАНВО України.