Четвер, 07 Липня 2022 р.
6 Січня 2012

ВСЕ ПРО ХМЕЛЬНИЧЧИНУ. ЧИ МАЙЖЕ ВСЕ

Книга "Історія міст і сіл Хмельниччини"Нещодавно вийшла з друку досить фундаментальна книга обсягом 560 сторінок «Історія міст і сіл Хмельниччини».

У ній вперше об’єднані відомості про всі на­селені пункти нашої області, зібрані та систематизовані Юхи­мом СІ­ЦІН­СЬКИМ і Миколою ТЕОДОРОВИЧЕМ, які наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть видали окремі книги під назвами: «Приходы и церкви Подольской епархии» та «Историко-статистическое описание церквей и приходов Волынской епархии».

Видання містить розповіді про географічне положення, історію заснування та розвитку міст і сіл сучасної Хмельниччини, в тому числі нашому місту та району присвячено понад 40 сторінок. Вміщені тут і відомості етнографічного, культурологічного та фольклорно-звичаєвого характеру, багато як сучасних знімків, так і ілюстрацій дореволюційних.

Особливістю видань, на основі яких укладена книга, є те, що для їх підготовки автори свого часу залучили велику кількість свідчень та розповідей мешканців конкретних поселень, а також інформацію, котру почерпнули із архівних джерел, деякі з яких нині вже безповоротно втрачені.

Як відзначає в передмові автор і упорядник видання член Національної спілки журналістів, України Олексій ТИМОЩУК, особливістю праць СІЦІНСЬКОГО і ТЕОДОРОВИЧА є те, що вони бу­-

ли видані до Жовтневого перевороту 1917 р. і, відповідно, цілком присвячені історії дореволюційній. Ця обставина й стала причиною того, що за часів Радянського Союзу, коли широко практикувалося цензурування істо­рії, лише дуже вузьке коло фахівців знало про

ці книги. А ще менше було можливос-

тей скористатися ними як краєзнавчим першо­джерелом.

Перевидані праці видатних крає­знавців, безумовно, стануть живиль­-

ним джерелом для наступних поколінь, адже книга розрахована на широку читацьку аудиторію.

Василь ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ,

спец. для «ПОДОЛЯНИНА».