Четвер, 11 Серпня 2022 р.
20 Серпня 2010

ОБГОВОРЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ – ШАНС ДЛЯ КОЖНОГО

Нині вся країна активно обговорює проект нового Податкового кодексу. Які зміни передбачаються у фіскальному законодавстві? Про це ми дізнавались у розмові з виконувачем обов’язків начальника Кам’янець-Подільської об’єднаної податкової інспекції Олександром КАПУЩАКОМ.

Олександром КАПУЩАКОМ– Олександре Олексійовичу, які зміни принесе платникам податків прий-няття Податкового кодексу України?

– Насамперед, Податковий кодекс об’єднає понад 20 законів і понад 50 підзаконних нормативно-правових актів, які в певних випадках мають неузгодженість між собою. Iншими словами, кодекс впорядкує нормативну базу та, відповідно, надасть стабільності податковому законодавству.

– Чи можна очікувати кардинальні зміни щодо сплати податків і зборів?

– Щодо сплати основних податків, які є бюджетоформувальними, зокрема, податку на прибуток, ПДВ, податку на доходи громадян, то суттєвих змін не очікується. У проекті Податкового кодексу врегульовано існуючі на сьогодні неузгодженості зі сплати цих податків і, звичайно, внесено зміни.

До прикладу, візьмемо податок на прибуток. Передбачено поступове зниження ставки податку до 20 відсотків: 2011 року вона ще буде складати 25, а поступово по відсотку на рік відбуватиметься зниження ставки. 2014 року вона становитиме 20 відсотків. Також запроваджено 5 методів нарахування амортизації, передбачених бухгалтерським обліком, у тому числі прискореної. Ще відбудеться переведення страховиків на оподаткування прибутку за загальними правилами тощо.

– Чи передбачено ще якісь прогресивні зміни щодо сплати податку на прибуток?

– Вважаю досить прогресивним надання спеціальних інвестиційних пільг у вигляді податкових канікул для новостворених підприємств шляхом застосування понижуючих коефіцієнтів до ставки оподаткування. Ця норма дозволить новим підприємствам створити додаткові робочі місця, залучити більше інвестицій для оновлення основних засобів. Iншими словами, спочатку закріпитися на ринку, а вже потім, з 2016 року, перейти на сплату повної ставки податку.

– Чи зазнає змін податок на додану вартість?

– Передбачається поступове зниження до 2014 року ставки ПДВ з 20 до 17 відсотків. Звільнено від оподаткування операції, пов’язані з будівельно-монтажними роботами із будівництва доступного житла та житла, що будується за державні кошти, переглянуто пільги щодо нарахування та сплати ПДВ.

– А що це за новина – екологічний податок?

– Це збір за забруднення, але проект Податкового кодексу передбачає суттєві зміни. Цей збір добре відомий усім перевізникам. Незначними сумами збору, складністю обліку та адміністрування було створено проблеми як для платників цього збору, так і для податкових працівників, і така ситуація вимагала змін. Вони полягають у тому, що стягнення податку з пересувних джерел забруднення запроваджено через податкових агентів (оптових і роздрібних продавців пального) із введенням додаткової диференціації ставок податку для дизпального залежно від вмісту в ньому сірки. Планується збільшення цього податку в 2 рази та спрощення порядку розрахунку податку шляхом уніфікації системи корегуючих коефіцієнтів.

– Як відомо, є багато незадоволених податком з доходів громадян. Чи передбачено у проекті якісь суттєві зміни?

– Зміни є. Зокрема, зниження планується до 5 відсотків ставки податку з дивідендів і доходів від продажу рухомого майна, а до цього було 15 відсотків. Передбачається звільнення від оподаткування один раз на рік доходів від продажу рухомого (машин, мотоциклів) і нерухомого майна без обмежень за площею, в тому числі земельних ділянок за нормами, ви-значеними Земельним кодексом.

Ще хотілося б звернути увагу на встановлення нульової ставки податку для успадкування сум знецінених грошових заощаджень (це дійсно було болюче питання для наших громадян) і на запрова-дження 100-відсоткової податкової соціальної пільги батькам, які мають двох і більше дітей.

– Відомо, що в Кам’янці значна частина підприємців та юридичних осіб на сьогодні перебувають на спрощеній системі оподаткування. Що чекати їм від прийняття Податкового кодексу?

– Спрощена система як така зберігається в цілому, але у проекті Податкового кодексу внесено низку змін та обмежень. Сума відрахувань до бюджету від фізичних осіб і підприємців не зазнала значних змін: для більшості з них ставка податку, як і раніше, коливатиметься у межах від 20 до 200 гривень на місяць. Але для низки суб’єктів господарської діяльності, які вважаються більш прибутковими, цю ставку піднято до рівня

200-600 гривень. Також збільшено перелік видів діяльності, на які введено обмеження щодо перебування на спрощеній системі оподаткування. Iз цим переліком бажаючі зможуть ознайомитись у проекті Кодексу.

– Варто також згадати про податкові канікули, адже вони теж стосуються саме «спрощенців». Хто і як ними зможе скористатися?

– Податкові канікули будуть поширюватися на фізичних осіб і підприємців, які надають побутові послуги, займаються торгівлею на ринках і мають дохід не більше 30 тисяч гривень на рік. Аналогічно для юридичних осіб із таким самим річним доходом, які займаються наданням послуг. Для цих груп з початку 2011 року і до кінця 2015 року ставка єдиного податку буде дорівнювати нулю. У проекті Кодексу, запропонованому для обговорення, пільгова нульова ставка передбачена для 42 видів діяльності.

– Олександре Олексійовичу, під час обговорення проекту Кодексу кам’янчани вносять свої пропозиції?

– Кам’янчани проявляють ділову активність в обговоренні проекту Податкового кодексу. Надходять досить різноманітні пропозиції від різних верств населення. Наприклад, пропонували зменшити ставку податку на прибуток відповідно до першого варіанту проекту Кодексу, зокрема до 17 відсотків до 2014 року; надати можливість підприємству зменшувати платежі податку на прибуток на суму інвестицій у власне виробництво; звільнити від сплати ПДВ роботи з будівництва та продажу житла на первинному ринку; ввести нульову ставку ПДВ на ввезення імпортних матеріалів і комплектуючих для власного виробництва, які не виробляються в Україні. Пропонували плату до Пенсійного фонду запровадити за прогресивною шкалою: чим більша зарплата, тим менший відсоток сплати до Пенсійного фонду; податок від продажу автомобіля (одного на рік) залишити на рівні нуля відсотків, а якщо і сплачувати цей податок, то лише з різниці між ціною купівлі та продажу тощо.

Принагідно хочу звернутися до громади міста і району. Важливо усвідомити, що винесення проекту Податкового кодексу на всенародне обговорення – це шанс кожному платнику податків взяти участь у творенні доленосного документа. Наразі обговорення триває, чекаємо на Ваші пропозиції.