Четвер, 11 Серпня 2022 р.
1 Січня 2010

САЖI НЕ БУДЕ…

ДП «Довжоцький спиртовий завод» часто стає героєм розмов i газетних публiкацiй. Найчастiше пiдприємству закидають звинувачення у тому, 

що  з бардовiдстiйникiв розповсюджується неприємний запах. Щоправда, над вирiшенням цiєї проблеми дирекцiя заводу вже декiлька 

рокiв працює. А нещодавно незадоволення громадськостi викликав перехiд пiдприємства на котельне паливо, через що, як стверджували обуренi мешканцi Довжка, їхнi подвiр’я вкрилися сажею, якою люди змушенi були ще й дихати. Тодi директор спиртозаводу Володимир МИХАЙЛОВ нiяк не прокоментував ситуацiї. 

А нещодавноя зустрiвся iз журналiстами, щоб розповiсти про стан справ на пiдприємствi.

– Ми вiдмовилися вiд котельного палива, але не стiльки пiд тиском громадськостi, скiльки через економiчнi чинники, – зазначив Володимир Iванович. – Коли котельне паливо було значно дешевшим за газ, було економiчно вигiдно ним користуватися. Та через збiльшення попиту на це паливо його цiна рiзко зросла i складає нинi 2300 гривень за тонну (цiна тонни газу – 2664 гривнi). Крiм того, якiсть котельного палива, певно через збiльшення обсягiв його виробництва, стала гiршою, тому не лише ми, а й багато iнших пiдприємств почали вiд нього вiдмовлятися.

Володимир МИХАЙЛОВ розповiв i про iншi аспекти дiяльностi пiдприємства, зокрема про збiльшення  

виробництва спирту на 3%, хоча загалом у галузi 

це виробництво зменшилося на 5%. Отже, завод, незважаючи на кризу, знаходиться на плаву, не має заборгованостi з виплати заробiтної плати. Щоправда, обсяги виробництва дрiжджiв зменшилися на 30%, та це викликано падiнням купiвельної спроможностi 

населення.

– Нещодавно ми засiяли 36 гектарiв землi озимими, – додав Володимир Iванович, – тож наступного року, як i нинiшнього, плануємо повнiстю розрахуватися з пайовиками.

Дуже «допомагає» нам жити колишнiй спiвробiтник Анатолiй ЯСНИЛО, публiкацiї якого з критикою на мою адресу з’являлися i в мiсцевiй пресi. 6 жовтня Апеляцiйний суд Хмельницької областi вiдхилив апеляцiйну скаргу пана ЯСНИЛА на рiшення Кам’янець-Подiльського мiськрайонного суду про вiдшкодуваня моральних збиткiв на мою користь за приниження честi, гiдностi та дiлової репутацiї шляхом поширення недостовiрної та негативної iнформацiї.

Серед неприємних новин вiд заводу – вiдкладення проекту обладнання установки з виробництва бiогазу на невизначений термiн. Ранiше повiдомлялося про спiвпрацю ДП «Довжоцький спиртовий завод» з українсько-американським товариством, яке було готове взяти кредит в американському банку пiд гарантiї українського Уряду для фiнансування установки. Та в умовах кризи i напередоднi президентських виборiв Уряд не може дати таких гарантiй, а iноземнi банки навряд чи їх би прийняли.

– Та ми вiд проекту не вiдмовляємося, – запевнив Володимир МИХАЙЛОВ, – будемо шукати iншi шляхи його реалiзацiї. На 2011 рiк концерн «Укрспирт» запланував фiнансування проекту на суму понад мiльйон гривень, хоча на сьогоднi встановлення даного обладнання коштує 

7 мiльйонiв.