Неділя, 22 Травня 2022 р.
18 Лютого 2011

ДЛЯ ОБ’ЄДНАННЯ БІЗНЕСУ

Сергій АБРОСІМОВУ минулому числі газети повідомлялося, що представником Координаційної ради з питань розвитку малого та середнього підприємництва при Кабінеті Міністрів України у Хмельницькій області було обрано Сергія АБРОСІМОВА. Ми попросили Сергія Анатолійовича розповісти про завдання новоствореної організації.

– Координаційна рада є суспільною організацією, що відстоює інтереси малих і середніх підприємців України та сприяє забезпеченню участі об’єднань малих і середніх підприємців у політичному житті країни та участі представників підприємців у розробці, аналізі регуляторних актів. Координаційна рада з питань розвитку малого та середнього підприємництва є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює Міністерство економічного розвитку та торгівлі.

До складу Координаційної ради увійшли представники спілок, асоціацій, громадських об’єднань, профспілкових організацій, організацій роботодавців. До її складу також включені представники підприємців з різних регіонів України, що дає можливість враховувати у своїй роботі потреби всіх областей України.

Основними завданнями Координаційної ради є:

1) сприяння забезпеченню координації діяльності об’єднань малих і середніх підприємців з питань, що стосуються розвитку малого та середнього підприємництва, забезпечення захисту прав підприємців;

2) підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної регуляторної політики та політики у сфері підприємництва;

3) розгляд та оцінка проектів актів законодавства з питань провадження підприємницької діяльності;

4) проведення аналізу стану виконання актів законодавства у відповідній сфері, підготовка та подання до Кабміну пропозицій щодо його вдосконалення;

5) об’єднання зусиль суб’єктів підприємницької діяльності для участі у проведенні економічних реформ.

Відповідно до покладених на неї завдань, Координаційна рада: 

1) бере участь у розробленні проектів актів законодавства, які регулюють діяльність малого та середнього підприємництва;

2) готує пропозиції щодо створення правових, економічних та організаційних умов для подальшого розвитку підприємницької діяльності, упорядкування роботи з проведення контролюючими органами перевірок суб’єктів підприємницької діяльності, усунення дублювання функцій зі здійснення контролюючими органами заходів державного нагляду (контролю);

3) бере участь у проведенні експертизи проектів актів законодавства з питань, що стосуються розвитку малого та середнього підприємництва;

4) подає Кабінету Міністрів підготовлені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації.

Згідно з п.7 положення, затвердженого Постановою КМУ №1210 від 22 грудня 2010 р., Координаційна рада самостійно визначає  форми та методи своєї діяльності та взаємодії з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також об’єднаннями підприємців. 

Тобто Кабмін України надав Координаційній раді право самостійно визначати форми роботи з органами влади.

Тому Координаційна рада вважає, що для найбільш повного врахування інтересів підприємців, створення належних умов їх роботи через прийняття відповідних регуляторних актів необхідно забезпечити участь представників Координаційної ради у місцевих громадських формуваннях при органах влади. 

Вирішено від імені Координаційної ради наділити представників  повноваженнями на участь у громадських утвореннях у відповідних регіонах, а також на виконання функцій Координаційної ради у регіоні. Визначено термін дії повноважень представників – 3 роки. Також представником Координаційної ради у Хмельницькій області (відповідальним за м.Кам’янець-Подільський), призначений Володимир БЕРНАЦЬКИЙ.

Залучення представників Координаційної ради до роботи при органі влади України дозволить отримати зауваження та пропозиції не від представника одного інституту громадянського суспільства (спілки, асоціації, союзу тощо), а комплексні пропозиції від групи інститутів громадянського суспільства, що входять до складу Координаційної ради, а це дозволить оптимізувати процес роботи над нормативними актами та пришвидшить їх опрацювання серед громадянських установ регіону, а також гарантує його погодження іншими інститутами громадянського суспільства та органів влади України.

В’ячеслав ВОЛОДЧЕНКО, спец. для «ПОДОЛЯНИНА».