Неділя, 22 Травня 2022 р.
18 Червня 2010

ЛІКУВАЛЬНІ ГРЯЗІ КРИМУ – ТЕПЕР І В КАМ’ЯНЦІ

Нещодавно у фiзiотерапевтичному вiддiленнi мiської полiклiнiки №1 розпочав роботу новий кабiнет – кишкового зрошування та грязелiкування.

Лариса ЯВДОЩУК– Iдея оновити роботу кабiнету, який дiяв у нас ще за часiв СРСР, належить завiдувачу полiклiнiки Борису ЦВІГУНУ. Вiн особисто налагодив зв’язки з кримськими курортами: було укладено договори на постачання грязей iз курорту мiста Саки, якi мають особливi цiлющi властивостi завдяки своєму бiологiчному та хiмiчному складу, – розповiдає завiдувач фiзiотерапевтичного вiддiлення Iван ЧОРНОБАЙ. – Вiдповiдно, потрiбен був ремонт кабiнету, де б надавалися послуги iз грязелiкування. Цим ми також завдячуємо Борису Ярославовичу, який посприяв у видiленнi коштiв на капiтальний ремонт.

Сьогоднi ми впровадили лише деякi процедури – лiкування за допомогою вагiнальних i ректальних тампонiв, – але найближчим часом плануємо почати застосування гальваногрязей, – коли за допомогою постiйного електричного струму через шкiру вводитимуться хiмiчнi сполуки та мiкроелементи, що мiстять грязi, на хворi дiлянки тiла (суглоби, хребет тощо).

– Вагiнальне та ректальне грязелiкування – високо-ефективний метод лiкування багатьох захворювань чоловiчої та жiночої сфери, – розповiдає досвiдчена медсестра кабiнету кишкового зрошування та грязелiкування Лариса ЯВДОЩУК. – Вплив теплового, механiчного та хiмiчного факторiв бiологiчно активних речовин грязей пiдсилює приплив кровi до слизових оболонок, сприяє полiпшенню живлення та дихання тканин, має протизапальний ефект. Середнiй курс лiкування – 12-15 процедур.

Грязелiкування добре зарекомендувало себе при таких жiночих захворюваннях, як безплiддя, запальнi захворювання матки, труб, придаткiв, недорозвиток статевих органiв, периметрит, перисальпiнгiт, метоендометрит. Серед чоловiчих хвороб успiшно пiддаються лiкуванню безплiддя, iмпотенцiя, простатит, гормональна недостатнiсть. Щодо захворювання прямої кишки, то ми успiшно лiкуємо парапроктит.

Тому, якщо лiкар радить Вам пройти курс лiкування грязями, не варто вiдмовлятися: унiкальнi природнi лiки Криму дiють оздоровчо навiть у тих випадках, коли методи традицiйної медицини виявилися неспроможними.