Неділя, 03 Липня 2022 р.
15 Листопада 2019

ГУБЕРНСЬКИЙ ЗЕМЛЕМІР ЗАВ’ЯЛОВ

Якось, переглядаючи «Журнал Міністерства юстиції» за січень 1909 року, що видавався у 1894-1917 роках у Санкт-Петербурзі десять разів на рік (щомісяця, крім липня та серпня), я побачив серед найвищих наказів від 7 січня (за новим стилем це буде 20 січня) 1909 року таке розпорядження, що стосувалося межового управління: «Померлі, що виключаються зі списків: статські радники, губернські землеміри: подільський Зав’ялов і тобольський Пашков». Мене зацікавив подільський губернський землемір Зав’ялов. У цьому же «Журналі Міністерства юстиції», тільки за січень 1897 року, є найвищий наказ від 12 грудня (за новим стилем це буде 20 грудня) 1896 року щодо межового управління, яким олонецький губернський землемір (центром Олонецької губернії був
Петрозаводськ), статський радник Зав’ялов був переміщений на таку ж посаду губернського землеміра в Подільську губернію, в місто Кам’янець-Подільський. Отже, Зав’ялов був губернським землеміром у місті над Смотричем 12 років. Які ж дані вдалося розшукати про нього?

ПЕРШІ ПОШУКИ

У Російській імперії межове управління входило до складу Міністерства юстиції, а в губерніях, зокрема Подільській, губернська креслярня входила до губернського правління й очолював її губернський землемір. Подільське губернське правління розміщувалося в Старому міс­ті, там, де нині міська друкарня (Польський ринок, 18).
«Адрес-календар Подільської губернії» на 1909 рік, складений за даними, зібраними до 1 липня і виправленими до 15 груд­ня 1908 року, тобто незадовго до смерті Зав’ялова, містить дані про нього. В складі губернського правління зазначено, що губернським землеміром є статський радник Олексій Павлович Зав’ялов, а губернську креслярню очолює він же, посада його помічника є вакантною, повітовим землеміром є надвірний радник Федір Михайлович Ро­манов, а діловодом – колезький реєстратор Петро Ілліч Волков. Напевно, в Олексія Павловича Зав’ялова було більше підлег­-лих ніж троє вказаних (помічник, повітовий землемір та діловод), просто в адрес-календарі їх не названо.
У «Пам’ятній книжці Подільської губернії» на 1911 рік ми бачимо, що губернським земле­міром є межовий інженер, статський радник Іван Любимович Соколов, Романов став його помічником, покинувши посаду повітового землеміра, а діловодом і далі є Волков.

ДООС  ІЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Олександр ДоосУ Санкт-Петербурзі вдалося знайти Світлану Андріївну Доос, члена Російського генеалогіч­ного товариства з 2004 року. Її покійний чоловік, Олександр Вольдемарович Доос, який помер 2014 року, є правнуком подільського губернського земле­міра Олексія Павловича Зав’я­лова.
Декілька слів про Світлану Андріївну, яка щедро поділила­-ся наявними в неї публікаціями та матеріалами про подільсь­ко­го губернського землеміра. Спочатку вона була Світлана Гри­го­рівна Верзакова, яка народилася 1 серпня 1935 року в місті Чка­лов (нині – знову Оренбург). Її бать­ка, ветеринарного лікаря Гри­­горія Матвійовича Верза­кова, розстріляли 5 листопада 1937 року (очевидно, в честь 20-річ­чя так званої Великої Жовт­невої соціалістичної революції) й тільки 1957 року реабілітували як незаконно репресованого. 1952 року Світлану взяв за дочку Анд­рій Григорович Чумак, другий чоловік матері, й вона стала Світланою Андріївною Чумак. 1958 року вона взяла шлюб з Олександром Вольдемаровичем Доосом. Світлана Андріївна – кан­­дидат технічних наук, 1974 року захистила дисертацію «Праце­здатність склопластиків у ненапруженому і напруженому станах при короткочасній і тривалій дії підвищених температур». Нині – пенсіонер, інвалід першої групи.

ПРО ГУБЕРНСЬКОГО ЗЕМЛЕМІРА

2016 року в Санкт-Петербурзі в 52-му випуску «Генеалогічного вісника» надруковано статтю кандидата технічних наук Олександра Дооса «У пошуках документів про дворянський рід Зав’ялових». Побачила вона світ уже після смерті автора. Наведемо її мовою оригіналу з деякими скороченнями.
«О том, что моя мама, Елена Евгеньевна Завьялова, родилась в потомственной дворянской семье, мы с женой, Светланой Андреевной, узнали только в годы горбачевской перестройки, когда, хотя и медленно, начал исчезать страх долгих лет жизни в стране Советов, а мама начала писать свои воспоминания о прожитом и пережитом. По хорошо понятным сейчас причинам до перестройки она нам говорила, что ее отец, Евгений Алексеевич Завьялов, жил с семьей в городке Бар Могилевского уезда Подольской губернии и служил простым землемером, а ее мама, Евдокия Ивановна, в девичестве Емельянова, учительствовала там же. И это была правда, но, как позже выяснилось, далеко не вся. Нам тогда было понятно, что она происходит из небогатой грамотной семьи, а ее социальное происхождение – «из служащих» – вполне подходит для наших советских анкет.
Но вот пришла перестройка. Откуда-то из заветного маминого тайничка появилась копия метрической справки о рождении дочери дворянина Евгения Алексеева Завьялова – Елены и ее крещении в Свято-Преображенской церкви предместья Бара – Барских Чемерисах.
Мама начала писать свои воспоминания о детстве при царе-батюшке и юности, проходившей уже в годы советской власти. Вечера­-ми, после своих дневных творческих занятий, она нам кое-что рассказывала о судьбе своих родителей, четырех братьев и трех сестер. О своих бабушках и дедушках она ничего не знала, а, быть может, никогда и не видела их.
Возможно, к написанию воспоминаний мою маму подтолкнула моя жена, которая начала интересоваться историей материнского и отцовского родов еще в начале 70-х годов ушедшего века.
Тем не менее, свои письменные воспоминания мама хранила в тайне, и достались они нам только пос­ле ее ухода из жизни в конце 1999 года. А позже, разбирая ее ар­хив, мы нашли ответы на вопросы об истории семьи в письмах ее старшей сестры Галины и старших братьев – Льва и Глеба. Эти письма и копия метрики мамы подтверждали, что их отец, Евгений Алексее­-вич Завьялов, – потомственный дворянин. Нас эти новые знания тогда вполне удовлетворили. Страх иметь дворянское происхождение уже прошел, ведь в стране еще в 1989 году произошла «бархатная демократическая революция»…
Большинству из ныне здравствующих представителей рода Завьяловых совершенно не интересна родовая история. Особенно это касается родственников, живущих в Москве. В частности, и по этой причине поиск документов о происхождении рода затянулся на долгие семь лет, хотя еще в 2004 году в «Адрес-календаре Подольской губернии за 1904 год» были найдены сведения о моем прадеде, члене губернского правления, губернском землемере, статском советнике Алексее Павловиче Завьялове, моем деде – губернском секретаре, Барском городском голове и председателе Барской городской думы Евгении Алексеевиче Завьялове и о моей бабушке – Евдокии Ивановне Завьяловой (урожденной Емельяновой), которая служила агентом Второго Российского страхового общества в Баре. Но… подтверждения о потомственном дворянстве моих предков в этом справочнике не было.
И мы начали поиск, который по не зависящим от нас причинам затянулся на долгие семь лет и закон­чился благополучно только в 2010 го­ду благодаря помощи коллег-генеа­логов: Сергея Дмитриевича Дзю­банова, Ольги Юрьевны Скороход и Аллы Владимировны Краско.
Поначалу нам казалось, если мой дедушка Евгений Алексеевич Завьялов служил в Баре городским головой, а бабушка Евдокия Ивановна Завьялова в революционном 1917 году была председателем Совета рабочих и солдатских депутатов, то есть, если они вдвоем возглавляли всю власть в городе, то это не могло не отразиться в каких-то документах либо памятных знаках в городе. Моя мама говорила, что ее отец открыл в Баре гим­назию и реальное училище, а также другие важные для города общественные учреждения. При нем в 1908 году к Покровской церкви, сохранившейся от бывшего Покров­ского монастыря, была пристроена колокольня.
И мы решили написать письмо в городскую администрацию и архив города Бара с просьбой прислать сведения о дедушке и его работе. Для меня он – дедушка, а для жителей Бара, я надеялся, вполне достойный многолетний городской голова, сведения о котором они, возможно, хранят в своем краеведческом музее. Я даже представлял себе, что где-то, например, в главном коридоре городской администрации Бара, размещена галерея портретов глав города за долгие годы, а там, рядышком, в бронзовых рамках – портреты моих дедушки и бабушки.
В жизни все оказалось гораздо проще и будничней. Наши просьбы оказались почти безрезультатными. Нам либо вообще не отвечали, либо ответы не могли нас удовлетворить. Соединились вместе безразличие чиновников и посредственная работа архивных сотрудников.
Мало результативными были от­веты и из Государственного архива Хмельницкой области, где ныне собраны документы учреждений города Бар. Формулярный список о службе Евгения Алексеевича сохранился только за 1901 год, содержащий сведения о перемещениях по службе, так как он был еще не женат. Более полного списка у них не сохранилось. Что же касается Алексея Павловича Завьялова, служившего в канцелярии Подольского гражданского губернатора не менее четырнадцати лет (с 1896 года), то среди формулярных спис­ков чиновников его список не сохранился.
Ответы из Государственного архива Винницкой области и Цент­рального государственного истори­ческого архива Украины в Киеве никаких сведений нам не добавили.
Проблема усугублялась тем, что Российский государственный исторический архив, который располагался в Петербурге, в здании Сената, уже в наши дни Правительство решило перевести из центра города в новое здание, специально построенное для архива, обеспеченное необходимым микроклима­-том и снабженное всем необходимым оборудованием. Это строительство и переезд архива заняли несколько лет.
Пока архив был закрыт, мы просмотрели десятки справочных книг в Российской национальной биб­лиотеке: адрес-календари Российской Империи, адрес-календари и памятные книжки Подольской губернии и другие справочные издания. В этих справочных изданиях размещены краткие сведения о чиновниках Империи. Нашли мы и некоторые сведения об отце и сыне А.П. и Е.А.Завьяловых. Мы выяснили, что статский советник Алексей Павлович Завьялов был членом Подольского губернского правления в 1896-1910 годы и служил губернским землемером, что губернский секретарь Евгений Алексеевич Завьялов начал службу в штате Подоль­ского губернского правления в октябре 1897 года, а позже, в течение многих лет (с 1904 года, а возможно, раньше) Евгений Алексеевич был городским головой города Бара Подольской губернии. На этой должности он прослужил вплоть до октября 1917 года.
И вот, наконец, в конце 2008 года РГИА закончил переезд в новое здание, но работать в архиве мы оба уже не могли из-за резкого ухуд­шения здоровья. Тогда жена об­ратилась с просьбой о помощи к своим коллегам. Первый шаг сделал Дзюбанов. Он выписал все имеющиеся в архиве дела о дворянстве Завьяловых. Дел оказалось 12, но ни одно из них не относилось к Подольской губернии, где с 1896 года служили оба наших Завьялова. Времени на ознакомление с таким количеством дел у Сергея Дмитриевича не было… Помочь нам взялась Ольга Юрьевна Скороход… Мы решили, параллельно с ее работой, просмотреть губернские дворянские родословные книги тех губерний, в которых значились дворяне Завьяловы. Со временем мы просмотрели дворянские книги Подольской, Волынской, Полтавской, Казанской, Московской, Оренбургской, Ярославской и других губерний, но наши Завьяловы в этих книгах не были обнаружены. Надежда на положительный исход поиска документов о дворянстве наших Завьяловых, начатого в 2004 году, поч­ти улетучилась.
И вдруг – неожиданная радость! Ольга Юрьевна, просмотрев десять дел о дворянстве Завьяловых, перешла к работе с описью 35, в которой по фамилии Завьяловы было всего два дела. Дело №8975 за 1896 год к нашим Завьяловым не от­носилось. Зато следующее – №8976 за 1902 год (на 13 листах) касалось непосредственно моего прадедушки – статского советника Алексея Павловича Завьялова.
Это дело «о причислении по ордену» слушалось в Департаменте Герольдии Правительствующего Сената в 1902 году, и было обнаружено там, где должно было его на­йти, в РГИА, в фонде названного учреждения. Ольга Юрьевна Ско­роход через 108 лет обнаружила его, сделала выписки, заказала и получила копии основных документов из этого дела.
Первый лист дела содержит прошение статского советника Алексея Павловича Завьялова следующего содержания:

«В Департамент Герольдии
Правительствующего Сената
статского советника
Алексея Павлова Завьялова
Прошение
Представляя при сем: 1) грамоту на орден Св.Владимира 4 степени с копиею, 2) формулярный список о моей службе и 3) формулярный список о службе сына моего Евгения, 4) метрическое свидетельство с копиею о рождении выше­означенного сына моего, 5) метрическое свидетельство с копиею о рождении родного внука моего Льва и 6) квитанцию Подольского губернского казначейства о взносе мною 15 рублей пошлин за дворянские свидетельства, имею честь покорнейше просить Департамент Герольдии признать меня с семейством в правах потомственного дворянства по моим заслугам и выдать мне, моему сыну Евгению и внуку Льву дворянские свидетельства.
Января 4-го дня 1902 года.
Статский советник
Алексей Павлов Завьялов
Жительство имею
в г.Каменец-­Подольском».

Кроме прошения в деле содержится еще ряд документов, дающих представление о личности Алексея Павловича, самого старшего представителя дворянского рода Завьяловых. Итак:
Алексей Павлович Завьялов родился в 1839 году в семье обер-­офицера.
Воспитывался он в Московском сиротском доме, по окончании пол­ного курса наук которого он еще окон­чил существовавшую при сиротском доме Земледельческую школу и в 1860 году был направлен на службу в Межевую канцелярию старшим землемерным помощником с чином XIV класса с правом 2-го по чинопроизводству разряда и с обязанностью прослужить по Ме­жевому ведомству не менее 10 лет.
По службе производился в чины: коллежский регистратор (1860), губернский секретарь (1863), коллежский секретарь (1866), титулярный советник (1869), коллежский асессор (1875), надворный советник (1879), коллежский советник (1883), статский советник (1895).
Должности и места службы: старший землемерный помощник Межевой канцелярии (с 1860), со­трудник в штате Полтавской межевой палаты (с 1864), межевой член Пирятинско-Прилукской межевой комиссии (с 1873), младший землемер 2-го разряда (с 1875), межевой член Гадячско-Роменской межевой комиссии (с 1879), младший землемер 1-го разряда там же (с 1880), младший землемер 1-го разряда при Полтавской межевой палате (с 1883), помощник Тамбовского губернского землемера (с 1884), Олонецкий губернский землемер (с 1895), губернский землемер Подольской губернии (с 1896).
Награды и поощрения: 1873 – выдано в награду 80 рублей; 1883 – орден Св.Станислава 3-й степени; 1887 – орден Св.Анны 3-й степени; 1895 – орден Св.Станислава 2-й степени; 1889 – выдано в награду 150 рублей; 1896 – серебряная медаль в память в Бозе почившего Императора Александра III для ношения на груди на Александ­ров­ской ленте; 1896 – орден Св.Владимира 4-й степени за 35-летнюю беспорочную службу в классных чинах; 1901 – знак отличия беспорочной службы за XL лет.
Отличная карьера для воспитанника сиротского дома! Добросовестная работа во многих регионах страны. И закономерный результат – награды, дающие право просить и получить потомственное дворянство для себя и своих потомков. Есть у нас, его потомков, «делать жизнь с кого»! Как жалко, что не сохранилось ни одной фотографии Алексея Павловича!».