Субота, 21 Травня 2022 р.
1 Травня 2020

МАЙСТЕРНІ ОБРИСИ РІДНОГО МІСТА

Кам’янець, 1684 р., авторство Джованні Джакомо Россі (псевдонім Йоганн Якуб де Рубейс), мідьорит, місце збереження - РимНаціональний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець» підготував електронне видання – каталог «Історичні плани Кам’янця-По­дільського». В нього ввійшли художні, військово-топографічні, фіксаційні та проєктні плани другої половини XVII – початку ХХ ст. Загалом – 26 планів міста, які подано в хронологічному порядку. Каталог зручний для перегляду на електрон­них носіях інформації: планшетах, електронних книгах, смартфонах.

Кам’янець - столиця Поділля, 1729 р., авторство П’єр ван дер Аа, місце збереження: «Le galerie agreable du monde» (v.20)У чому унікальність збірки, ми запитали в її упорядника – кандидата історичних наук, наукового співробітника НІАЗу Валентина ПАГОРА.
– Мало хто знає, що історичні плани Кам’янця-Подільського раніше друкувалися в найкращих атласах світу, зокрема вміщені в багатотомній «Le galerie agreable du monde» («Прекрасній галереї світу»), яка опублікована близько 300 років тому, – розповідає науковець. – До середини XVIII ст. в європейських атласах опубліковано близько 20 гравійованих зображень міста авторства Йоганна Якуба де Рубейса, Йогана Георга Старке, Сієра де Дарсі, П’єра ван дер Аа, Зігмунда Капрала та ін. Сьогодні оригінали цих зображень зберігаються в архівах Польщі, Литви, Швеції, Німеччини, Великобританії, Франції, Італії. Завдяки відкритому електронному доступу до деяких зарубіжних архівів та бібліотек, вдалося зібрати та впорядкувати таке видання. Зображення міста важливі у вивченні архітектурної спадщини як іконографічне джерело та мають історичну, джерелознавчу і художню цінність.
Недосліджений план Кам’янця-Подільського з Амстердаму. Автор П’єр Мортьє (1693 р.)– Які з цих планів раніше не оприлюднювалися?
– Частина копій історичних планів міста знаходиться в Національному історико-архі­тектурному заповіднику «Кам’янець». Цими планами користуються дослідники, котрі цікавляться історією міста, архітектурою, топографією. Із вміщених у елект­ронному виданні 26 планів міста значна частина не вивчалася, лише фрагментарно. Найбільш малодослідженими є нововиявлені плани XVIII ст., які інформують про розбудову міста в той час.
Навіть сучасний споглядач, в руки якого потрапило зображення міста XVII ст., відчує колорит архітектури стародавнього Ка­м’ян­ця, палітру та неповторність стилю гравера.
Особливий інтерес становлять ранні зображення міста, виконані в кольорі: латинський план Кам’янця 1684 р., французький план міста 1691 р., план Кам’янця на Поділ­лі 1700 р., художній план міста 1729 р., військово-топографічні та фіксаційні плани 1735, 1753, 1761 років.
Електронний каталог «Історичні плани Кам’янця-Подільського» доступний на сайті НІАЗу «Кам’янець» у рубриці «Наукові дослідження».