Четвер, 27 Січня 2022 р.
2 Серпня 2013

ПЕРШІ ФОТОГРАФІЇ КАМ’ЯНЦЯ

Вигляд Кам’янця-Подільського з Польських фільварківУ грудні 1859 року опубліковано перші фотографії Кам’янця-Подільського. Що це були за знімки, хто та навіщо їх виконав – про це і буде наша сьогоднішня розповідь.

З’ясовується, що перші фотографії міста над Смотричем зроблено для першого видання «Пам’ятної книжки Подільської губернії». Обставини роботи над нею детально дослідив кандидат історичних наук Олексій Раздорський із Петербурга. Олексій Ігорович зауважив, що на відміну від «губернських відомостей», які із січня 1838 р. регулярно й одночасно стали виходити в 42 губерніях імперії за ухвалою центральної влади, видання пам’ятних книжок губерній спочатку залежало передусім від ініціативи місцевих чиновників та інтелігенції і, що особливо важливо, від підтримки губернської адміністрації. До середини 1850-х рр. центральна влада нічого не робила, аби визначити порядок видання пам’ятних книжок у загальноросійському масштабі та регламентувати матеріали, що до них входили. Щоразу питання про видання пам’ятної книжки в тій чи іншій губернії розглядалося та розв’язувалося в центральних урядових установах окремо.

4 жовтня 1855 р. російський імператор Олександр II затвердив положення Комітету міністрів про порядок цензурування пам’ятних книжок. Що ж до мети та завдань їх видання, то вперше на загальнодержавному рівні їх сформулював Сергій Ланськой, який у 1855-1861 рр. був міністром внутрішніх справ Російської імперії. У циркулярному листі від 16 вересня 1859 р., розісланому всім губернаторам і начальникам областей імперії, Сергій Степанович писав, що для точного поняття про стан губерній мають дуже важливе значення як статистичні дані про народонаселення та промислові й продуктивні сили взагалі, оброблювані в губернських статистичних комітетах, так і відомості про адміністративний поділ і склад губерній, які зосереджуються, згідно із законом, у губернському правлінні. Міністр наголосив: «Зробивши ці дані загальнодоступними, матимемо істотну користь: вони ознайомлять місцевих жителів і публіку взагалі з адміністративним і господарським становищем губернії; можуть викликати обговорення, особливо на місцях, повідомлених відомостей і тим самим сприятимуть виправленню і доповненню приватними дослідженнями неточних або неповних відомостей, зібраних офіційно. Найзручнішим засобом поширити такі відомості може служити видання губернських пам’ятних книжок щорічно або, принаймні, через кожні два або три роки».

Проект публікації власної пам’ятної книжки в Подільській губернії виник наприкінці 1850-х рр. У березні 1858 р. подільський губернатор Володимир Пфелер представив Сергієві Ланському програму майбутнього видання. У супровідному листі начальник губернії особливо вказував, що «пам’ятні книжки, календарі та інші такі видання раніше в Кам’янці-Подільську не видавалися». Укладання та видання першої подільської пам’ятної книжки поклали на редакцію місцевих «губернських відомостей». Підготовку пам’ятної книжки подільська губернська влада розпочала з власної ініціативи, ще до отримання рекомендацій, викладених Ланським у циркулярному листі губернаторам. Ігор Раздорський припускає, що поштовхом до укладання довідника послужило видання пам’ятних книжок Київської губернії, розпочате 1855 р. редактором «Київських губернських відомостей» Миколою Чернишовим.

На жаль, ім’я укладача першої подільської пам’ятної книжки не вдалося встановити. Ймовірно, це був начальник газетного столу та редактор губернських відомостей Олександр Трохимович Китицин.

Спочатку першу пам’ятну книжку Подільської губернії планували випустити на 1858 рік. Програму видання, розглянуту в Міністерстві внутрішніх справ, у травні 1858 р. схвалило Міністерство народної освіти, а його цензурування доручили Київському цензурному комітетові. Однак друкування книжки затягнулося, і вона, згідно з повідомленням «Подільських губернських відомостей» від 12 грудня 1859 р., вийшла тільки в грудні 1859 р. Як зауважив Ігор Раздорський, у Подільській губернії видавати пам’ятні книжки почали раніше, ніж у сусідніх з нею Бессарабській, Херсонській і Волинській губерніях, де перші такі довідники вийшли у світ відповідно 1862, 1863 і 1885 р.

«Пам’ятна книжка Подільської губернії на 1859 рік» має чотири розділи. У першому поміщено історичні відомості про Подільську губернію та її головне місто, узяті з «Військового енциклопедичного лексикону» та «Журналу Міністерства внутрішніх справ», переліки православних церков губернського центру і монастирів Подільської єпархії, кам’янецьких католицьких церков і монастирів, списки подільських губернаторів і православних архієреїв.

Другий розділ – це адрес-календар. Крім обов’язкового зазначення прізвища, імені, по батькові, чину і посади, в ньому є відомості про нагороди посадових осіб.

До третього розділу увійшли різноманітні статистичні матеріали про губернію, укладені, очевидно, на основі даних, зібраних для щорічного звіту губернатора за 1857 р.

Âèãëÿä Êàì’ÿíöÿ-Ïîä³ëüñüêîãî â³ä Ãóíñüêî¿ êðèíèö³  У четвертому розділі вміщено перелік найважливіших подій у житті краю та урядові розпорядження, що стосуються губернії, за 1855-1857 рр., а також «Повчання простому народу, як оберегти себе від хвороб і лікувати їх простими засобами, коли немає лікаря», запозичене з «Пам’ятної книжки Віленської губернії на 1854 рік».

А тепер про родзинку видання – перші фотографії Кам’янця. Їх небагато – всього дві. А зроблено ці фотографії, як писали 12 грудня 1859 р. «Подільські губернські відомості», «прибулим із Парижа фотографом Маркевичем за допомогою привезеної з Парижа нововинайденої машини». На жаль, додаткових відомостей про першого фотографа кам’янецьких краєвидів встановити не вдалося.

На одному знімку ми бачимо вигляд міста від Гунських криниць, на іншому – з Польських фільварків.

Важливе зауваження: фотографії помістили тільки в частині тиражу, надрукованому на папері «кращої якості». За примірник із фотографіями треба було заплатити рубль, а без них – тільки 75 копійок.

Як засвідчують зібрані Олексієм Раздорським дані, примірники «Пам’ятної книжки Подільської губернії на 1859 рік» зберігаються у книгозбірнях Кракова, Москви, Петербурга й Томська. На жаль, у Кам’янці-Подільському жодного примірника немає.

Після 1859 року у виданні пам’ятних книжок Подільської губернії настала тривала перерва. Готувалася до друку «Пам’ятна книга Подільської губернії на 1866 рік», але так і не побачила світу. Довелося чекати ще 19 років, аж доки не з’явилася «Пам’ятна книга Подільської губернії на 1885 рік». Фотографій вона не містила, хоч у Кам’янці тоді вже півтора десятиліття діяли фотосалони Августа Енгеля та Михайла Грейма.