Вівторок, 09 Серпня 2022 р.
9 Серпня 2013

У БАКОТІ 120 РОКІВ ТОМУ

Старовинна Бакота, яку в роки розвинутого соціалізму безжально поглинули води підкореного радянською людиною Дністра, досі живе в пам’яті. Живе вона на сторінках сучасних і пожовтілих від часу книг. Сьогодні є ще одна нагода поговорити про Бакоту: 120 років тому тут було освячено храм Всемилостивішого Спаса.

«ПЕТРУШКА» З ДАТАМИ

Єпископ Подільський   і Брацлавський Димитрій  Освячення храму відбулося 1 серпня 1893 р. Дату цю ми подали за юліанським календарем, який тоді застосовувався на теренах Російської імперії, хоч більшість країн Європи давно вже жили за набагато точнішим григоріанським календарем. У XIX ст. різниця між старим і новим стилями становила 12 днів, тож за григоріанським календарем освячення відбулося 13 серпня. Відповідно і 120-річчя освячення храму припадає на 13 серпня 2013 р.

У XX та XXI ст. різниця між стилями сягнула вже 13 днів, тож свято, яке в народі називають Першим Спасом і під час якого було освячено храм у Бакоті, тепер припадає уже не на 13, а на 14 серпня за григоріанським календарем. Отже, якщо зберігати прив’язку до свята, то 120-річчя освячення припадає на 14 серпня 2013 р. Ось така цікава «петрушка» з датами, породжена тим, що православні ніяк не зважаться перейти на новий стиль.

СПАСИБІ ВІКУЛУ

Як саме освячували храм Всемилостивішого Спаса, ми можемо довідатися зі статті священика Павла Вікула «Бакота и освящение пещерной церкви в бывшем здесь скальном монастыре», яку 18 вересня 1893 р. опублікували «Подольские епархиальные ведомости». Стаття вели-

ка – на 19 сторінок, тож ми подамо тільки найголовніші фрагменти з неї. Але спочатку кілька слів про автора цінної публікації.

Історик церкви Павло Федорович Вікул народився 1857 р. в с.Рахни Собові Гайсинського повіту (нині Рахни Гайсинського району Вінницької області) в сім’ї священика. Пройшов звичний для духовенства шлях: навчався в Приворотському духовному училищі, Подільській духовній семінарії, Київській духовній академії. Закінчивши академію, вчителював у Шаргородському духовному училищі. Далі доля закинула Павла Федоровича на Кавказ, де він учителював у Мінгрельському та Тифліському духовних училищах.

1889 р. Вікул повернувся на Поділля та посів посаду священика в с.Чернівці Ямпільського повіту (нині селище міського типу, один із райцентрів Вінницької області). У 1892-1913 рр. був протоієреєм православного кафедрального собору в Кам’янці-Подільському. Від 1914 р. – вчитель Кам’янець-Подільського єпархіального жіночого училища. У 1893-1903 рр. завідував єпархіальною бібліотекою.

Павло Вікул досліджував історію релігії на Поділлі, у 1892-1920 рр. був членом Подільського історико-археологічного товариства. Упродовж 1890-1910 рр. передав багато книг, рукописів, пам’яток старовини Кам’янецькому давньосховищу (нині державний історичний музей-заповідник).

В історії залишилися імена двох синів Павла Федоровича: Микола став хіміком, а Сергій – журналістом. Донька першого з них – Оксана – була балериною, в діаспорі славилася виконанням українських танців власного укладу з модерним спрямуванням.

МОЖЛИВО РАНІШЕ, НІЖ У КИЄВІ

Починається стаття Павла Вікула розповіддю про Бакоту. Процитуємо її початок:

«Благодаря историческим исследованиям, ученым раскопкам в урочище Бакотского монастырища и археологическим находкам последнего десятилетия, в исторической литературе довольно прочно установилось мнение, что нынешнее убогое село Бакота, расположенное в горах, в живописной местности на берегу Днестра, было некогда одним из древнейших культурных уголков Подолии, играло первенствующую роль в истории Понизья, как его столичный город, славившийся некогда древним благочестием.

Кто и когда основал древнюю столицу Понизья – Бакоту, не известно: начало ее теряется в глубокой древности. Достоверно известно, что этот город существовал еще в доисторический период, так как в окрестностях Бакоты, в окружающих ее горах, отыскиваются следы первобытного человека каменного века в виде отполированных каменных ножей, долот, топоров и проч.

Историки не без основания допускают, что здесь, в Бакоте, да и во всем Понизье, и вера христианская распространилась весьма рано, может быть раньше, чем в Киеве, вследствие ближайшего соседства жителей Поднестровья с Византией и славянскими народностями, просвещенными святым крещением святыми равноапостольными братьями Кириллом и Мефодием – просветителями славянскими».

ГЛУХЕ СЕЛО, ПОТРИВОЖЕНЕ АРХЕОЛОГАМИ

Тепер перенесемося на початок 1890-х. Ось що про тодішню Бакоту занотував Павло Федорович:

«В настоящее время население Бакоты, состоящее из коренных русских (звісно, в ті часи в українця Павла Вікула назвати українцями корінних мешканців Бакоти язик не повертався. – О. Б.), исповедующих веру православную, забыв о славном прошлом своей родины, мирится со скромною долею хлебопашцев. Бако-та – маленькое сельце Ушицкого уезда – мало чем теперь отличается от подобных захолустных сел поднестровских, сохранив от далекой старины только имя да развалины православного скального монастыря с его пещерами.

Эти-то остатки глубокой старины, служащие памятниками славного прошлого столицы древнего Понизья, и привлекают в настоящее время внимание ученых людей и побуждают любителей старины и подольских и бессарабских паломников ежегодно предпринимать путешествия в Бакоту. Археологические раскопки уже несколько лет подряд производились в Бакотском монастырище, следствием которых были ценные находки в виде икон, церковных сосудов, светильников и проч., открыта древняя пещерная церковь с усыпальницей монастырской, в виде двух пещер, где в нишах хранятся кости подвизавшихся здесь иноков.

Как производились эти раскопки и что именно открыто сначала местными искателями, а затем и киевским профессором Антоновичем в окрестностях Бакоты в 1891-1892 годах, о том подробно записано на страницах «Подольских епархиальных ведомостей» священником Евфимием Сецинским, куда мы и отсылаем лиц, заинтересованных этими открытиями и находками».

ПІД ПАТРОНАТОМ ЄПИСКОПА ДИМИТРІЯ

Далі Павло Вікул розповідає про ту увагу, яку звернув на Бакоту тодішній єпископ Подільський і Брацлавський Димитрій. Декілька слів про нього.

Майбутній архієпископ (в мирі Дмитро Іванович Самбікін) народився 1839 р. у Воронезькій губернії в родині протоієрея. Закінчив 1861 р. Воронезьку духовну семінарію, 1865 р. – Петербурзьку духовну академію третім за списком. Був ректором Тамбовської та Воронезької духовних семінарій. З 28 жовтня 1887 р. – єпископ Балтського, вікарій Подільської єпархії, з 13 грудня 1890 р. – єпископ Подільський та Брацлавський. З 2 листопада 1896 р. – єпископ Тверський і Кашинський. 6 травня 1898 р. висвячений у сан архієпископа. З 26 березня 1905 р. – архієпископ Казанський та Свіязький. Помер 17 березня 1908 р. в Казані.

Уперше преосвященний Димитрій відвідав Бакоту 1889 р. Павло Вікул писав:

Так виглядав храм, освячений 1893 року«Осмотрев опытным оком археолога остатки памятников старины на Бакотском урочище «Монастырище» и оценив по достоинству их великое значение для местной церковной и гражданской истории, Преосвященный Димитрий в обращенной к народу речи много говорил о славном прошлом Бакоты, ее замке, ее скальном монастыре и пещерной церкви и убеждал слушателей ценить и хранить остатки старины, как священный завет христолюбивых предков. Под влиянием речи Преосвященного Архипастыря Бакотские крестьяне частью сами, без всякого руководительства, а частью под руководством местного священника о.Елисея Пряницкого, произвели раскопки в «Монастырище», нашли монастырскую усыпальницу, расчистили древний монастырский колодец, который славится в народе целебностью своей воды, и устроили над ним павильон, украсив его живописью церковного характера.

В следующем 1890 году, 1 августа, Преосвященный Димитрий вторично посетил Бакоту и ее пещеры. К этому времени устроена была старанием крестьян по откосу скалы, на высоте слишком 35 сажен над уровнем воды в Днестре, удобная дорожка к пещерам. По этой извивающейся лентой горной тропе, при незаметном подъеме, начинающемся за околицей деревни, проходил крестный ход из местной церкви с многочисленным духовенством во главе с Архипастырем для служения панихиды по почившим инокам в Бакотской скальной усыпальнице и освящения воды в монастырском колодце. Торжественное священнодействие, при собрании многочисленного духовенства, привлекло в Бакоту множество народа, который спешил сюда с разных мест, проведав об открытии древнего монастыря и пещер, а также о целебности воды монастырского источника.

Подобные поездки Преосвященнейшего Димитрия 1 августа в

Бакоту для Богослужений пред-

принимались и в следующие го-

ды – 1891 и 1892-й.

Ежегодные поездки Его Преосвященства в Бакоту, торжественные богослужения так и архипастырские речи имели самые благотворные последствия в смысле развития патриотических чувств и религиозного воодушевления в массе народа, рельефным выражением чего может служить то обстоятельство, что необходимые средства на возобновление Бакотского пещерного храма в самое короткое время были собраны, чему добрый почин сделал сам Архипастырь довольно значительным денежным пожертвованием, – и пещерный храм в настоящее время восстановлен из развалин».

ОСВЯЧЕННЯ

Ось ми і добралися нарешті в розповіді Павла Вікула до 1 серпня 1893 р.:

«Возобновление пещерного храма в бывшем Бакотском монастыре окончилось постройкой в июле сего 1893 года. Когда Преосвященнейшему Димитрию донесено было об этом, то возрадовалось сердце Архипастыря, что труды его по предпринимаемым ежегодно поездкам в Бакоту и по увещаниям народа о сохранении памятников старины не остались тщетными. Поэтому, на просьбу местного священника об освящении возобновленного храма лично Архипастырем, Преосвященнейшим Димитрием изъявлено согласие и дано разрешение готовиться к освящению церкви на 1 августа – день, когда особенно бывает большое стечение народа в Бакоте».

За браком місця не розповідатимемо про весь процес освячення, а зупинимося на його фінальній частині. Павло Вікул розповів про неї так:

«По прибытии крестного хода к новоустроенному храму, Преосвященнейший Димитрий, облачившись во все святительские одежды и в сослужении четырех священников и стольких же диаконов приступил к совершению обряда великого освящения церкви. Маленькая церковь едва могла поместить собравшихся священно-церковно-служителей, чтецов и певцов; народ же, за исключением немногих лиц интеллигентного класса, поместился на площадке, находящейся на две сажени ниже самой пещерной церкви, из которой, однако ж, видны были все священнодействия, совершаемые в средней части храма, который во всю свою ширину был совершенно открыт, не имея ни западных стен, ни дверей.

…По окончании торжественного обряда освящения храма, возглашено было протодиаконом обычное многолетие. По возглашении многолетия, окроплены были Архипастырем св. водою все четыре стороны храма и затем духовенство и народ прикладывались ко кресту и окроплялись св. водою, при пении «Многая лета» и «Спаси Господи».

После этого Преосвященнейший Владыка Димитрий, взойдя на амвон и обратившись к стоявшему внизу на площадке народу, сказал весьма красноречивую, богатую содержанием и сильную по выражению речь».

ЯКЩО ПОЛЯКИ НЕ СТАНУТЬ ПРАВОСЛАВНИМИ

Із великої проповіді владики виділимо один фрагмент, який стосується наших західних сусідів:

«Польша, некогда большое и славное государство, с переменой своей веры православной на римское католичество и с подчинением римскому папе, постепенно слабела, обессиливалась, распадалась на части, пока не разрушилась окончательно и не погибла; теперь нет уже следа былого могущества и славы древней Польши. Хотя и теперь ляхи стремятся «к будуванию своей ойчизны», но их попытки, как не благословенные Богом, останутся тщетными до тех пор, пока они снова не станут нашими братьями по вере, какими были до совращения своего в ложную веру – римское латинство.

Для всех очевидно, слушатели благочестивые, что настоящая участь постигла Польшу за то, что она изменила православию, приняла ложную веру латинскую, прогневила своим грехом Господа Бога и Бог ее наказал: она, как засохшая ветвь, оторвалась от вечно цветущего и зеленеющего древа православного славянства, возрождаемого и укрепляемого истинной верой, древним благочестием, насажденным Христом и проповеданным св. апостолами. Эта участь постигла Польшу за то, что она в короткое время своего владычества в этом крае много грехов приняла на свою душу, угнетая и притесняя коренной православный русский народ, огнем и мечом насаждая в нем чуждую славянским племенам латинскую веру, чужеземные обычаи и нравы».

Висновки з цих слів, сучасні читачі, зробіть самі!

ЯКЕ ЖЕ СВЯТО БЕЗ ТРАПЕЗИ ТА ТОСТІВ?

Тепер про те, як завершився в Бакоті пам’ятний день освячення храму:

«Архипастырь Димитрий в сопровождении священников и диаконов, благословляя народ, образовавший по пути следования Владыки живую стену, проследовал в дом отца настоятеля прихода священника Елисея Пряницкого для отдыха и подкрепления сил. Все церковное торжество в Бакоте окончилось в два часа пополудни.

По кратком отдыхе Преосвященный Димитрий принял участие в трапезе, предложенной хозяином. За трапезой духовенство делилось впечатлениями пережитого церковного празднества. Архипастырь выразил одобрение пастырской деятельности священника Елисея Пряницкого, сумевшего в сравнительно короткое время собрать средства и воздвигнуть из развалин пещерный храм, милостиво беседовал с духовенством о достопримечательностях соседних приходов, священники которых участвовали в обеде, о местночтимых иконах, престольных празднествах, «отпустах», памятниках старины, сохранившихся в церквах и пр. Во время трапезы предложено было несколько тостов за здоровье Владыки, хозяина, строителей церковных и гостей».

Кілька слів про долю храму. З проходом більшовиків він занепав, у 1941-1942 рр. був відбудований. На початку 1960-х, коли Радянським Союзом прокотилася чергова хвиля боротьби з «опіумом для народу», храм закрили, а в 1963-1964 рр. зруйнували.