Неділя, 07 Серпня 2022 р.
16 Травня 2014

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ОЧИМА КАМ’ЯНЧАН

Весна 2014 р. порадувала кам’янчан двома гарними книжками з історії України. У Кам’янці-Подільському історик Олександр Комарніцький видав навчальний посібник для студентів технікумів, училищ, коледжів, а в Харкові полковник у відставці Едуард Сікора, який народився в Кам’янці-Подільському, видав російською мовою третю частину популярного викладу історії України, де охоплено драматичні події 1917-1921 рр.

ВІД 1900 РОКУ ДО «ЄВРОМАЙДАНУ»

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ  ОЧИМА КАМ’ЯНЧАН  Сколихнувши суспільство, збуривши в серцях людей різні, часто навіть протилежні настрої, події та процеси рано чи пізно завершуються та стають набутком історії. Звісно, їх глибинну суть осмислюватиме ще не одне покоління дослідників, проте вже сьогодні потрібний точний виклад перебігу подій – навіть тих, що сталися недавно. Тому приємно, що в Кам’янці-Подільському буквально днями побачив світ навчальний посібник з історії України, в якому, зокрема, висвітлено і розвиток протесту під час «Євромайдану», і навіть російську військову спецоперацію з окупації Криму.

Посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів України двох рівнів акредитації – першого (технікуми, училища) та другого (коледжі). Узявся за нелегку працю написати та видати посібник кандидат історичних наук Олександр Комарніцький із Кам’янець-Подільського національного університету

ім.Івана Огієнка. І в цьому немає нічого дивного, адже Олександр Борисович віднедавна викладає і в коледжі, точніше – в Кам’янець-Подільському відділенні Київського фінансово-економічного коледжу Національного університету Державної податкової служби України (на жаль, такі багатослівні назви характерні для сучасних українських навчальних закладів). Тож природно, що викладання в коледжі спонукало історика, який відомий у місті цілою низкою виданих книжок, узятися на основі набутого досвіду до написання навчального посібника для студентів технікумів, училищ, коледжів.

Часові рамки посібника охоплюють усе XX ст. та перші 14 років XXI ст. Матеріал розподілено на шість тем, на які логічно можна розбити означений період. Це початок XX ст. на українських теренах, бурхливі події Першої світової війни та Української революції 1917-1920 рр., міжвоєнний період, важкі випробування під час Другої світової війни, повоєнний радянський період, нелегкі процеси становлення незалежної Української держави.

Кожна тема гарно структурована, розбита на розділи та параграфи, у тексті жирним шрифтом виділено ключові поняття та моменти. Наприкінці розділу подано перелік найважливіших подій, короткі біографічні довідки про ключових осіб розглядуваного часу, означення основних термінів і понять, пов’язаних із освітлюваними подіями. Відрадно, що наприкінці посібника подано два переліки з указаними сторінками – основних понять і термінів та біографічних довідок. Це дозволяє швидко відшукати потрібну довідку про особу чи термін, тим самим надає посібникові ще одну важливу функцію – довідника з історії України XX – початку XXI ст.

Цінним є і те, що автор наприкінці посібника відвів 80 сторінок (із 328) під навчально-методичне забезпечення курсу історії України. Тут подано робочу програму, тематичний план курсу, методичні рекомендації до семінарських занять і тем, винесених для самостійного опрацювання, теми рефератів, тестові завдання тощо. Як бачимо, посібник надає необхідну базу і педагогові для якісного викладання предмета.

Звісно, оцінювати видану книжку мають фахівці та студенти, які користуватимуться посібником. Я ж зі свого боку тільки зауважу, що перед прізвищем діячів хотів би бачити не тільки ініціал імені, але й повне ім’я. Для прикладу, в інформації про сучасних українських письменників – не І.Андрусяк, Ю.Андрухович, В.Цибулько, а Іван Андрусяк, Юрій Андрухович, Володимир Цибулько.

Презентація навчального посібника, що побачив світ у видавництві «Медобори-2006», відбулася 6 травня в коледжі. Зацікавлених у придбанні книжки, а потім у відгуках про неї, що допоможе удосконалити посібник, автор просить звертатися безпосередньо до нього (мобільний телефон – 067-951-65-26).

ДЛЯ СЕБЕ, А ОТЖЕ – ДЛЯ ВСІХ

Полковник у відставці Едуард Сікора, який 1926 р. народився в Кам’янці-Подільському, а нині мешкає в Харкові, задумав у низці книг, виданих російською мовою, популярно викласти історію України. Про перші два томи з цієї серії, озаглавленої «Под знаком Тризуба.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ  ОЧИМА КАМ’ЯНЧАН  От вольного казачества до Украинской державы», ми писали торік 4 жовтня в статті «На шляху до 3D-історії України». Сьогодні розповімо про найсвіжішу третю книжку – «Скоротечная весна Украинской государственности (1917-1921)».

З кожною книжкою тривалість розглядуваного у ній періоду скорочується. Якщо в першій частині охоплено події чотирьох століть (від XV до XVIII), в другій – перипетії 124 років (1793-1917), то тепер на суд читача винесено зовсім коротку мить в історії України – від 1917 до 1921 р. Але цей період насичений такими бурхливими подіями, сплетеними в тугий клубок, що ще не одному поколінню випаде насолода та мука цей клубок розплутувати. Вніс свою лепту в нелегкий процес осмислення і Едуард Пилипович. Він систематизував, передусім для себе, події, що почалися 1917 р. в Петербурзі Лютневою революцією, а завершилися у березні 1921 р. підписанням мирного договору між Польщею та радянськими республіками Росії й України.

Едуард Сікора і в новій книзі дотримується принципу, вдало застосованого в попередніх його виданих працях: поряд із подачею короткого перебігу подій детально висвітлює біографії головних дійових осіб тих років. Належну увагу приділено всім – діячам Української Центральної Ради, Гетьманату, Директорії, Західноукраїнської Народної Республіки, Холодноярської республіки, а також ворогам української державності – діячам Антанти, відроджуваної Польщі, Білого руху, борцям за радянську владу в Україні. Довідка, як правило, супроводжується портретом.

На жаль, через недогляд харківського підприємства «Міськдрук» у змісті в кількох місцях пропали великі літери (навіть у слові «Україна»).

Сьогодні Едуард Пилипович активно працює над систематизацією радянського періоду історії України. Своїми книгами він робить корисну роботу не тільки для себе – людини, що активно цікавиться історією рідної землі, а й для всіх, кому до рук потраплять книги Едуарда Сікори. Щоправда, наклад у сто примірників одразу робить ці видання раритетними. Але, на жаль, такі реалії нашого часу в справі видання книг (і не тільки з історії).