Субота, 22 Січня 2022 р.
15 Квітня 2020

ХТО МАЄ ПРАВО НА ДОПОМОГУ З ЧАСТКОВОГО БЕЗРОБІТТЯ

Новий коронавірус не лише усіх заточив в стінах рідного дому, а й приніс сплеск вимушених скорочень.

Як пояснив завідувач відділу контролю за дотриманням законодавства про працю міськради Вадим МІХАЛЬСЬКИЙ, відповідно до статті 47-1 Закону України «Про зайнятість населення», допомога з часткового безробіття надається центрами зайнятості застрахованим особам, у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок карантину, за зверненням роботодавця для її виплати працівникам.
Сума допомоги з часткового безробіття надається роботодавцям із числа суб’єктів малого та середнього підприємництва за період проведення заходів щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби, передбачених карантином, встановленим Кабміном, та у разі відсутності у роботодавця заборгованості з виплати заробітної плати та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Допомога встановлюється за кожну годину, на яку працівникові було скорочено тривалість робочого часу, із розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу), встановленої працівникові відповідного розряду. Розмір допомоги визначається, виходячи з фінансових можливостей Фонду зайнятості, і не може перевищувати розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом. Виплата здійснюється роботодавцем з першого дня скорочення тривалості їх робочого часу за рахунок коштів Фонду у межах строку зупинення (скорочення) виробництва, але не більше строку проведення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби.
Роботодавець може звернутися за отриманням коштів для виплати працівникам допомоги з часткового безробіття протягом 30 календарних днів з дня зупинення (скорочення) виробництва.
Для отримання допомоги з часткового безробіття роботодавець подає такі документи:
1) заяву у довільній формі;
2) копію наказу із зазначенням дати початку зупинення (скорочення) виробництва та переліком заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України;
3) відомості про працівників (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний державний орган і мають відмітку в паспорті), у яких виникло право на допомогу з часткового безробіття;
4) довідку про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що виникла протягом п’яти років, що передують року зупинення (скорочення) виробництва.
Право на допомогу з часткового безробіття, відповідно до цієї статті, мають застраховані особи, з якими роботодавцем оформлено трудові відносини (крім осіб, які отримують пенсію).
Рішення про надання допомоги з часткового безробіття приймається центрами зайнятості протягом трьох робочих днів з дня подання роботодавцем документів за місцем реєстрації як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.