Неділя, 16 Січня 2022 р.

ВИПЛАТА ДОПОМОГИ НА ДІТЕЙ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ-ПІДПРИЄМЦЯМ

Кабінет Міністрів визначив умови призначення і виплати допомоги на дітей фізичним особам – підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку.

Урядова постанова № 329 від 22 квітня 2020 р. (якою затверджено відповідний Порядок) набрала чинності 5 травня.
Виплата цієї допомоги запроваджується на період карантину, та на один місяць після дати його скасування.

Кому призначається та виплачується допомога?

Допомога на дітей призначається і виплачується ФОПам, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку і сплатили ЄСВ за всі місяці 2019 року або протягом усіх місяців 2019 року після державної реєстрації фізичної особи – підприємця.
Допомога на дітей призначається і виплачується громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні.

Хто призначає та виплачує допомогу на дітей?

Призначають і виплачують допомогу на дітей структурні підрозділи з питань соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання або місцем проживання ФОПа (далі – заявник).
Допомога на дітей за місцем проживання призначається за умови неотримання зазначеної допомоги за зареєстрованим місцем проживання заявника.

У якому розмірі виплачується допомога на дітей?
Допомога призначається одному з батьків (опікуну) на кожну дитину до досягнення нею 10-річного віку (включно) у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для дітей відповідних вікових груп за станом на 1 січня 2020 р., і виплачується щомісяця за повний місяць (для дітей віком до 6 років – 1779 грн; для дітей віком від 6 до
10 років – 2218 грн).
У разі досягнення шестирічного віку дитиною, на яку виплачується допомога на дітей, її розмір переглядається з урахуванням відповідного розміру прожиткового мінімуму з наступного місяця.
Допомога на дітей призначається з місяця звернення і виплачується через установи уповноважених банків.

Які документи необхідно подати/надіслати?

Для призначення допомоги на дітей заявник подає/надсилає органу соціального захисту населення заяву за формою згідно з додатком до Порядку в паперовій або електронній формі із зазначенням рахунку в установі уповноваженого банку та необхідні документи/відомості в паперовій або електронній формі.

У паперовій формі заявник подає:

копії свідоцтв про народження дітей віком до 10 років;
• довідку з Пенсійного фонду про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7);
• копію документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства);
• копію рішення районної держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

В електронній формі заявник подає:
• фотокопії свідоцтв про народження дітей віком до 10 років або відомості про свідоцтва про народження дітей (серія, номер, дата видачі, П. І. Б. дитини, П. І. Б. батьків);
• фотокопію довідки з Пенсійного фонду про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7);
• фотокопію документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства);
• фотокопію рішення районної держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).
На заяву та документи/відомості, що подаються в електронній формі, накладається кваліфікований електронний підпис заявника. Відомості про П. І. Б. заявника, його реєстраційний номер платника податків та реквізити документів, що посвідчують особу, отримуються з кваліфікованого сертифіката електронного підпису.
Якщо до заяви, поданої в паперовій формі, не додано всі необхідні документи, орган соціального захисту населення повідомляє заявнику, які документи повинні бути подані додатково. Якщо зазначені документи будуть подані не пізніше ніж протягом одного місяця з дня звернення за призначенням допомоги на дітей, така допомога призначається з місяця звернення.

Коли виплату допомоги на дітей припинять і кому не призначать?
Виплата допомоги на дітей припиняється в разі:
позбавлення отримувача батьківських прав;
• відібрання дитини в отримувача без позбавлення батьківських прав;
• тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;
• перебування отримувача під вартою на час слідства, у місцях позбавлення волі, за рішенням суду, розшуку отримувача органами Національної поліції;
• смерті дитини;
• смерті отримувача.
Виплата допомоги на дітей припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини, за рішенням органу соціального захисту населення, який призначив допомогу.
Допомога не призначається на дітей, на яких виплачується компенсація послуги “муніципальна няня”.
Отримувач допомоги на дітей у разі виникнення обставин, які призводять до припинення виплати допомоги, зобов’язаний протягом трьох робочих днів повідомити про це органам соціального захисту населення. Одержання отримувачем інших видів допомоги, за винятком компенсації послуги “муніципальна няня”, не впливає на призначення та виплату допомоги на дітей.
Додатково повідомляю, що Департамент соціального захисту населення Кам’янець-Подільської міської ради працює дистанційно в телефонному режимі. Контактний номер телефону 15-05, (068) 777- 15- 05. Поштова адреса вул. Шевченко, 26. Електронна пошта soczahist@kam-pod.gov.ua

Інна Комендацька, начальник відділу соціальних гарантій, компенсацій та у справах сім’ї

Додаток: заява у PDF файлі.