Субота, 16 Жовтня 2021 р.
8 Вересня 2020

БЕБІ-БОКСИ КУПУЙТЕ САМІ. АЛЕ ЗА ДЕРЖАВНИЙ КОШТ

Постановою Кабміну від 29 липня 2020 р. №744 затверджено порядок та умови реалізації пілотного проєкту з монетизації одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» у 2020-2021 роках. Він передбачає перерахування грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» (далі — грошова компенсація) на поточний рахунок із спеціальним режимом використання батьків, у яких народилася дитина, а в разі їх відсутності — патронатних вихователів, прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів новонародженої дитини, відкритий в «ПриватБанку» (далі — спеціальний рахунок).

Розмір грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» становить 5 тис. грн.
Грошова компенсація є одноразовою виплатою на кожну народжену дитину для придбання:
1)дитячих товарів:
– засобів догляду за дітьми та дитячих засобів гігієни, зокрема підгузків, серветок;
– дитячого одягу та взуття;
– дитячого харчування;
– дитячого посуду;
– дитячих іграшок;
– текстилю для дітей, у тому числі рушників, ковдр;
2) товарів для породіллі:
– прокладок для лактації;
– прокладок післяпологових.
Виплата грошової компенсації проводиться у грошовій безготівковій формі шляхом перерахування коштів на спеціальний рахунок отримувача, відкритий в «ПриватБанку», на підставі укладеного між Мінсоцполітики та уповноваженим банком договору про взаємодію.
Грошова компенсація призначається, якщо звернення за нею надійшло
не пізніше, ніж через 12 місяців з дня народження дитини.
Для призначення грошової компенсації отримувач подає (надсилає) структурному підрозділу з питань соціального захисту населення, виконавчому органу сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади (далі — виконавчий орган місцевої ради):
– заяву, згідно з додатком, у паперовій або електронній формі із зазначенням реквізитів спеціального рахунка;
До заяви у паперовій формі отримувач додає такі документи:
– копію свідоцтва про народження дитини. У разі народження дитини за кордоном та відсутності свідоцтва про народження, виданого органом державної реєстрації актів цивільного стану України, — копію свідоцтва про народження дитини, виданого компетентним органом іноземної держави та легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, разом з перекладом українською мовою. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально;
– копію посвідки на постійне проживання/посвідчення біженця/довідки про звернення за захистом в Україні (для іноземця та особи без громадянства)/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
– копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
– довідку з пологового будинку про неотримання одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» (у разі народження дитини у пологовому будинку в 2020 році).
До заяви в електронній формі (за умови наявності кваліфікованого електронного підпису) отримувач додає фотокопії вищезазначених документів.
Перерахування коштів грошової компенсації здійснюється шляхом зарахування на поточний рахунок, відкритий в уповноваженому банку відповідно до договору про взаємодію, укладеного Мінсоцполітики та уповноваженим банком, для подальшого їх перерахування на спеціальні рахунки отримувачів.
Отримувач протягом року з дня зарахування коштів грошової компенсації на спеціальний рахунок в уповноваженому банку самостійно використовує призначену йому грошову компенсацію на придбання товарів, у суб’єктів господарювання, які здійснюють продаж споживчих товарів безпосередньо населенню для особистого споживання (далі — заклад торгівлі), що приєдналися до публічного договору про реалізацію пілотного проекту з монетизації одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».
Якщо отримувач протягом року з дня зарахування коштів грошової компенсації на його спеціальний рахунок в уповноваженому банку не використав їх на придбання товарів, уповноважений банк самостійно повертає кошти грошової компенсації із спеціального рахунка отримувача на відповідний рахунок Мінсоцполітики.

Анна МЕДВЕДИК, заступник начальника відділу соціальних гарантій, компенсацій
та у справах сім’ї департаменту соціального захисту населення.


Зразок заяви – PDF формат