Вівторок, 09 Серпня 2022 р.

ПИШІТЬ ПРОЄКТИ І ВИГРАВАЙТЕ

Міська рада профінансує проєкти інститутів громадянського суспільства.

Департамент гуманітарної політики оголошує конкурс програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства. На їх реалізацію надаватиметься фінансова підтримка за рахунок міського бюджету. Заявки прийматимуть до 1 березня (включно).
Мета конкурсу – підтримка ініціатив молоді, що спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості. Взяти участь можуть інститути громадянського суспільства, зареєстровані в установленому порядку не пізніше, ніж за один рік до оголошення конкурсу.
До участі не допускаються інститути громадянського суспільства, якщо:
– інформація, зазначена в конкурсній пропозиції не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства, що міститься у відкритих державних реєстрах;
– інститут громадянського суспільства відмовився від участі в конкурсі шляхом надсилання його організаторові офіційного листа;
– інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення;
– конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором терміну подання конкурсних пропозицій або не в повному обсязі.
Проєкти мають бути спрямовані на вирішення завдань регіональної політики за напрямками:
– культурно-просвітницька діяльність;
– поширення серед дітей та молоді здорового та безпечного способу життя;
– національно-патріотичне виховання дітей та молоді;
– допомога молоді під час пандемії COVID-19;
– розвиток неформальної освіти;
– екологічна безпека.

У рамках конкурсу можуть бути підтримані такі види діяльності:
@ Проведення акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, зборів-походів, семінарів-тренінгів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів, пленерів, наметових таборів, зльотів, походів, концертів та інших заходів, зокрема й онлайн.
@ Видання інформаційних і методичних матеріалів та виготовлення й розміщення соціальних фільмів, роликів, соціальної реклами.
@ Консультування інститутів громадянського суспільства.
@ Інші види діяльності, необхідні для реалізації програм відповідно до чинного законодавства.

Не можуть бути підтримані проєкти спрямовані на отримання прибутку, підтримку політичних партій чи не передбачають міського рівня реалізації.
Максимально можливий обсяг бюджетного фінансування проєкту становить 75% від загальної суми кошторису витрат на реалізацію та не може перевищувати 80 тис. грн.
Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс декілька конкурсних пропозицій. Усі мають бути складені українською мовою та містити:

@ Заяву про участь у конкурсі за формою встановленого зразка (додається).
@ Опис проєкту та кошторис витрат за формою встановленого зразка (додається).
@ Копії свідоцтва про реєстрацію та статуту (положення) громадської організації, скріплені її печаткою.
@ Копії рішення органу державної податкової служби про включення громадської організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

На кожному аркуші копій документів (крім заяви про участь, опису програми та кошторисі), керівником інституту громадянського суспільства здійснюється відповідний запис «Копія вірна», дата подання документів, ПІБ та власний підпис. Проєкти можуть бути розраховані не більше, ніж на один бюджетний рік. Конкурсна пропозиція подається в друкованій та електронній формах та не повертається учасникові. Пропозиції приймаються щоденно, крім вихідних та святкових днів, з 08.00 до 17.15 за адресою: майдан Відродження, 1, каб. 417.

По додаткову інформацію звертатися до заступника директора департаменту, завідувача відділу молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Лілії Шкири.

Контактний телефон та електронна скринька: тел.: 5-03-80, 097-654-75-89,
e-mail: sportkp@ukr.net (у темі листування вказати: «Конкурс Проєктів ІГС»).
Конкурсна документація розміщена на офіційному сайті міської ради (http://kam-pod.gov.ua/).)

Департамент гуманітарної політики Кам’янець-Подільської міської ради.