П'ятница, 28 Січня 2022 р.
6 Січня 2022

РІК ЗАКІНЧИЛИ З ПРЕМІЯМИ І АМБІТНИМИ ПЛАНАМИ

Наприкінці року прийнято підбивати підсумки і складати плани на майбутнє. Саме цим зайнялися 30 грудня на засіданні Вченої ради ЗВО «Подільський державний університет».

Ректор Володимир ІВАНИШИН повідав про здобутки університету 2021 року. Це і покращення матеріально-технічної бази, і збільшення фінансування, також зосередився і на здобутках науково-педагогічних працівників:

– Найвагомішою подією стало перейменування ПДАТУ на Заклад вищої освіти «Подільський державний університет» і затвердження його Статуту. Тепер ми класичний багатогалузевий університет. За підсумками року маємо 6 працівників, які захистили докторські дисертації, 4 – кандидатські дисертації, одна особа отримала науковий ступінь доктора філософії в галузі сільськогосподарських наук. Вчене звання професора присвоєно 5, доцента – 17 науковцям. Видано 4 одноосібні монографії, опубліковано більше як 100 наукових статей у наукометричних базах даних, більше як 200 робіт – у фахових виданнях. На роз­робки оформлено низку охоронних доку­ментів, зареєстровано нові сорти сільськогосподарських культур. Окремі наукові розробки зна­йшли подальше практичне засто­сування.

Відзначено найрезультативніших співробітників, яких заохочено преміями за підсумками наукової діяльності, зокрема Аллу ЧИКУРКОВУ, Ірину ГУМЕНЮК, Наталію КОРЖЕНІВСЬКУ, Наталію СЕМЕНИШИНУ, Юлію ГОРЮК, Сергія ЄРМАКОВА.
Чимало позитивів і в міжнародній діяль­ності. Університет став асоційованим членом Мережі університетів Чорноморського регіону. Підписано меморандум про співпрацю та обмін студентами і персоналом з Університетом Данубіус (Словаччина). Укладено міжустановчі угоди з Краківським сільськогосподарським університетом (Республіка Польща) і з Політехнічним університетом Картахени (Іспанія).