Субота, 21 Травня 2022 р.
4 Червня 2010

ПРАЦЮВАТИ, ПРАЦЮВАТИ… ПРИЧОМУ ЛЕГАЛЬНО!

Як повiдомив перший заступник мiського голови Валерiй АНДРУХОВИЧ, на селекторнiй нарадi з керiвництвом ОДА було придiлено особливу увагу господарськiй дiяльностi суб’єктiв пiдприємництва мiста.

– Зокрема, серед основних питань залишається реєстрацiя найманої працi та вiдхiд вiд практики виплати заробiтної плати «в конвертах», сумлiнна сплата податкiв i зборiв до бюджету та фондiв соцiального страхування, наявнiсть дозвiльних документiв на здiйснення вiдповiдної пiдприємницької дiяльностi, – зазначив Валерiй Миколайович. – Сплата суб’єктами господарювання належним чином усiх передбачених законодавством податкiв дозволить на гiдному рiвнi утримувати установи бюджетної сфери мiста та об’єкти житлово-комунального господарства мiста.

В iншому разi до порушникiв українського законодавства застосовуватимуться заходи адмiнiстративного впливу через посилення контролюючої дiяльностi спiльних комiсiй, створених мiськрадою та органами виконавчої влади.