П'ятница, 19 Серпня 2022 р.
11 Червня 2010

ДОСВІД ПРИНОСИТЬ ПЛОДИ

У Центрi розмiнування пiд егiдою ООН розпочалася пiдготовка iноземних фахiвцiв iз розмiнування. 6 червня сюди прибули першi два офiцери – Асафбек ШОНАЗАРОВ (з контролю якостi розмiнування) та Далер МIРЗОАЛIЄВ (зi знищення вибухонебезпечних предметiв) Таджицького центру з мiнних питань. Передбачається прибуття другої групи слухачiв. Їхнє навчання проходитиме за спецiальнiстю «Фахiвець iз розмiнування» вiдповiдно до вимог мiжнародних стандартiв.

Починаючи з 2003 р., в Таджикистанi дiє Центр iз мiнних питань, котрий створено за Програмою розвитку ООН, UNDP, який нинi стрiмко розвивається та займається розмiнуванням власних територiй. Таджикистан має значний рiвень забруднення вибухонебезпечними предметами внаслiдок мiнування прикордонних iз Афганiстаном районiв ще за часiв Радянського Союзу, мiнування територiї країни впродовж громадянської вiйни 1992-1997 рр. А також внаслiдок мiнування прикордонних районiв з Узбекистаном впродовж останнiх п’яти рокiв.

Зважаючи на значний досвiд гуманiтарного розмiнування, набутий українськими саперами в Лiванi та iнших гарячих точках планети, було прийнято рiшення готувати iноземних фахiвцiв саме в Центрi розмiнування (начальник Сергiй ЗУБАРЕВСЬКИЙ).

Це єдиний в Українi Центр, який безпосередньо займається широким спектром питань протимiнної дiяльностi, досяг сучасного рiвня матерiально-технiчного забезпечення, а його персонал має високий рiвень фахової пiдготовки та значний досвiд виконання миротворчих завдань iз розмiнування.

Отже, Центр розмiнування знаходить своє логiчне продовження у якiсно новому етапi – пiдготовцi iноземних фахiвцiв.