П'ятница, 28 Січня 2022 р.
6 Серпня 2010

ВIД ДОСЯГНЕНЬ – ДО ПЕРСПЕКТИВ

Минулого тижня в управлiннi мiжнародних зв’язкiв i туризму мiськради пiдведено пiдсумки розвитку туристичної галузi мiста за I пiврiччя. За словами начальника управлiн-ня Вiктора ТРАВIНСЬКОГО, порiвняно з минулим роком, маємо незначне кiлькiсне зро-стання туристiв: 109213 осiб (минулого року -106822).

– Звичайно, i мiсту, i представникам туристичного бiзнесу хотiлося б, аби кiлькiсть туристiв була значно бiльшою, тому в умовах кризи не потрiбно опускати руки, а працювати спiльно над популяризацiєю мiста як туристичного центру, – зазначив Вiктор Степанович.

Основними досягненнями I пiврiччя є те, що мiсто представлено на мiжнароднiй виставцi «Експо-2010» у китайському мiстi Шанхай, створено громадськi органiзацiї туристичного спрямування: Асоцiацiю готельєрiв i рестораторiв, Асоцiацiю туристичних фiрм, Лiгу екскурсоводiв, Асоцiацiю орендодавцiв житлової та комерцiйної нерухомостi, за пiдтримки яких проведено офiцiйне вiдкриття туристичного сезону-2010, вiдкрито сувенiрний ринок у Старому мiстi, презентовано туристичнi можливостi Кам’янця-Подiльського серед представникiв Вишеградського фонду в чеському мiстi Кутна Гора, пiдписано договiр про спiвпрацю в галузi туризму Подiльсько-Буковинського регiону в рамках американського проекту «Локальнi iнвестицiї та нацiональна конкурентоспроможнiсть» тощо.

Серед найближчих перспектив: створення у новому форматi мiського iнформацiйного центру, регiонального дiлового туристичного клубу для розробки проектiв у галузi туризму в регiонi, досягнення конкретних домовленостей із представниками бiзнесу щодо проведення цiкавих фестивальних заходiв, створення в мiстi санiтарно-курортної зони, створення проекту вирiшення проблем логiстики для мiста, просування мiського туристичного продукту на мiжнародний рiвень.