Четвер, 11 Серпня 2022 р.
6 Серпня 2010

КАМ’ЯНЕЦЬ I ЧЕРНIВЦІ ОЧIКУЮТЬ IНВЕСТИЦIЇ

Начальник управлiння мiжнародних зв’язкiв i туризму мiськради Вiктор ТРАВIНСЬКИЙ та начальник вiддiлу туризму управлiння соцiально-економiчного розвитку департаменту економiки Чернiвецької мiськради Олена КЕЛЬБIН домовилися про спiвпрацю обох мiст у галузi туризму.

Серед першочергових планiв – пiдготовка договору про спiвпрацю обох мiських рад, залучення до спiвпрацi мiста Хотин i румунського мiста Сучава, проведення спiльних фестивалiв i, звичайно, розроблення спiльного туристичного маршруту за сприяння проекту «Локальнi iнвестицiї та нацiональна конкурентоспроможнiсть».