П'ятница, 12 Серпня 2022 р.
1 Січня 2010

ОДНИМ АБЗАЦОМ

  • Як повiдомив мiський голова Анатолiй НЕСТЕРУК, ще 23 грудня була виплачена заробiтна плата бюджетникам, а з цього понедiлка мiське управлiння Пенсiйного фонду приступило до виплати пенсiй за сiчень. На жаль, залишається заборгованiсть з виплати заробiтної плати на промислових пiдприємствах, хоча скоротили заборгованiсть у НТК «ЗТМ», автоагрегатному заводi, УТОСi.
  • 24 грудня вiдбулося розширене засiдання Духовної ради представникiв церков i релiгiйних органiзацiй мiста. Головним питанням була пiдготовка до III Всеукраїнської мiжконфесiйної науково-практичної конференцiї «Формування основ християнської моралi в процесi духовного вiдродження нацiї», проведення якої заплановано на 14-15 сiчня.
  • 22 грудня вiдбулося чергове засiдання наглядової ради мiського Фонду пiдтримки малого пiдприємництва (голова – депутат мiськради Олександр ШКВАРСЬКИЙ). Виконавчий директор Фонду Олег КОРКУШКО надав членам ради звiт за 2009 рiк та ознайомив їх з планами на майбутнє.
  • З метою отримання пiльг i створення єдиного реєстру багатодiтних сiмей, у вiддiлi в справах сiм’ї та молодi створюється банк даних багатодiтних сiмей, де виховується 3 i бiльше дiтей до 18 рокiв. Звертатися у мiськвiддiл у справах сiм’ї та молодi (каб 105., 
  • тел.: 5-15-90).