П'ятница, 12 Серпня 2022 р.
11 Лютого 2010

ВДРУГЕ ПОСПIЛЬ ПЕРШI

Згiдно з комплексною оцiнкою соцiаль¬но-економiчного розвитку та аналiзу ди¬намiки соцiально-економiчного стану, наш район, за пiдсумками минулого року, посiв I мiсце серед районiв областi.

Як зазначив голова РДА Ростислав ЯРЕМА, цього високого результату було досягнуто завдяки злагодженiй роботi всiєї команди, всiх пiдроздiлiв адмiнiстрацiї, а також пiдприємцiв району.

Ростислав Тарасович пiдкреслив, що цей результат аж нiяк не свiдчить про вiдсут¬нiсть невирiшених питань. Зокрема, було зазначено, що iснує багато проблем у соцiальнiй сферi, окремi пiдприємства мають борг iз заробiтної плати, а також проводиться недостатньо заходiв, спрямованих на створення нових робочих мiсць. Окрiм того, iснують деякi проблеми в планi споживчого ринку тощо.