П'ятница, 28 Січня 2022 р.
20 Серпня 2010

А ЗИМА СПИТАЄ…

18 серпня вiдбулося чергове засiдання колегiї РДА. Про пiдсумки соцiально-економiчного та культурного розвитку району за I пiврiччя доповiдала начальник управлiння економiки РДА Ольга ЧIПIЗУБОВА. Зокрема, вона зазначила, що район, за результатами монiторингу показникiв соцiально-економiчного розвитку, посiдає друге мiсце в областi. I хоч економiчна криза суттєво вплинула на життєдiяльнiсть району, рiзкого скорочення обсягiв виробництва чи зниження кiлькостi працiвникiв не спостерiгається.

Про проведену роботу з погашення заборгованостi з виплати заробiтної плати та пiдвищення рiвня оплати працi розповiв начальник управлiння працi та соцiального захисту населення РДА Петро СЕРЕДА.

Якщо до перших двох доповiдачiв у присутнiх запитань не було, то до третього – начальника вiддiлу мiстобудування, архiтектури та ЖКГ Бориса БЕЦА – запитань було чимало. Стан пiдготовки житлово-комунального господарства до осiнньо-зимового перiоду – сьогоднi проблема №1 у районi. Та найбiльш гостро вона стоїть у Старiй Ушицi.

– Пiд час останнього приїзду в селище я почув купу нарiкань на роботу мiсцевого комунального пiдприємства, – зазначив голова райради Iван РОМАНЧУК. – Люди, якi живуть у багатоповерхiвках, не забезпеченi належним водопостачанням. Я розумiю, що цьогорiчна стихiя додала нам багато роботи (пошкоджено водонасосну станцiю), але сидiти, склавши руки, – це останнє, що треба робити сьогоднi.

Не забезпеченi належним водопостачанням не лише жителi багатоповерхiвок, а й районна лiкарня №3 у селищi та санаторiй «Днiстер». Пiсля вiдновлення мережi водопостачання, аналiз води, проведений райсанепiдемстанцiєю, встановив її непридатнiсть для споживання.

I це лише частина проблем, якi нинi iснують у житлово-комунальнiй сферi району. Тож управлiнню ЖКГ є ще над чим попрацювати до най-ближчої сесiї райради, щоб вiдзвiтувати як слiд.

З останнього питання, яке виносилося на розгляд колегiї, доповiдала новий начальник вiддiлу освiти РДА Олена ПРОНОЗЮК. Як зазначила Олена Вiкторiвна, на сьогоднi заклади освiти готовi до нового навчального року. У зв’язку з новими змiнами в системi освiти (обов’язкове введення дошкiльної освiти з 5 рокiв), бiльшiсть дитсадкiв району готовi до прийому малюкiв, хоч навчальнi плани для п’ятирiчок ще розробляються. Для забезпечення якiсного навчання та виховання дошкiльнят у селах, де площа примiщень садочкiв не дозволяє приймати вихованцiв, буде орендовано додатковi примiщення.