Субота, 21 Травня 2022 р.
1 Січня 2010

НЕПОПУЛЯРНИЙ ПРОЦЕС ПОРЯТУНКУ

Продуманi радикальнi кроки, умiння визначати доцiльнiсть роботи того чи iншого пiдроздiлу, ефективна витрата коштiв – це далеко не всi аспекти, якi дозволять врятувати медицину району вiд самопогибелi, адже потрiбно подивитися у вiчi та сказати самим собi правду: на сьогоднi всi кошти, якi видiляються на охорону здоров’я, йдуть на утримання примiщень, медставок i майже жодної копiйки не витрачається на медицину, тобто лiкування пацiєнта, покращення цього процесу. I така картина притаманна не лише нашому району.

Заходи з порятунку медицини (деколи вiд самої медицини, меди-кiв) – дуже непопулярнi. Особливо серед медикiв з маленької лiтери (на жаль, є й такi), бо цi реформи передбачають, що за таких умов тут працюватиме висококвалiфiкований персонал, а не штатна одиниця.

Ще наприкiнцi позаминулого та на початку минулого року ми писали, що реорганiзацiйнi змiни мають торкнутися Староушицької районної лiкарнi №3. Правду кажучи, такi намiри, насамперед голови РДА Ростислава ЯРЕМИ, не знайшли великого захоплення у персоналу лiкарнi.

Роздутий штат, а головне неефективне використання примiщень, заганяли в могилу староушицьку медицину, яка опiкується здоро-в’ям понад 10 тисяч жителiв цього регiону.

Перший крок, сподiваємося, з урятування медицини в Старiй Ушицi, вiдбувся 28 грудня. Тут пройшло вiдкриття полiклiнiчного вiддiлення, яке було переведено з iншого примiщення. Саме таке переселення (для Старої Ушицi цей процес уже став звичним), дозволяє владi говорити про можливiсть наступного року зекономити значнi кошти на комунальних платежах. На базi ж вивiльнених примiщень керiвництво району планує створити соцiальний центр для реабiлiтацiї та догляду людей похилого вiку. А це державне фiнансування та, врештi-решт, новi робочi мiсця, зокрема для медперсоналу.

Ще й до сьогоднi деякi медики скептично дивляться на такi пертурбацiї. Їхній чи не головний козир – «А кабiнети тут меншi». Водночас, переважна бiльшiсть розумiє, що тiльки такi кроки, згiдно з якими буде перевiрятися та аналiзуватися ефективнiсть витрачання кожної копiйки, зможуть врятувати медицину.

Саме про цi аспекти на вiдкриттi переселеної полiклiнiки говорили голова РДА Ростислав ЯРЕМА, заступник голови РДА Нiна ГУРСЬКА, начальник управлiння охорони здоров’я РДА Iгор ШЕВАГА, заступник головного лiкаря ЦРЛ Станiслав РОСТЕЦЬКИЙ i головний лiкар Староушицької районної лiкарнi №3 Петро ГРИЦИК.