П'ятница, 19 Серпня 2022 р.
24 Вересня 2010

ЗАХИСТ ВИБОРЧИХ ПРАВ

Принциповою ознакою реального демократизму держави є досягнутий у ній рівень народовладдя. Світова та вітчизняна практика виробили різні форми здійснення безпосереднього народовладдя, але найбільшого визнання набули вибори до органів державної влади та місцевого самоврядування. Пряме виборче право безпосередньо виявляє волю виборців і не потребує затвердження з боку будь-яких інших суб’єктів. Також виборче законодавство забезпечує можливість реалізації конституційного права на захист виборчих прав шляхом оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються виборів депутатів.

Відповідно до ст.86 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів», скарга, що стосується порушення, яке мало місце до дня голосування, може бути подана у дводенний термін, але не пізніше ніж 22.00 того дня, що передує дню голосування. 

Скарга, що стосується порушення, яке сталося під час голосування, може бути подана до відповідної дільничної виборчої комісії не пізніше закінчення голосування. Скарга на рішення, дії чи бездіяльність виборчої комісії, члена цієї комісії, що були у день голосування, під час підрахунку голосів і встановлення підсумків голосування, може бути подана до виборчої комісії вищого рівня у дводенний термін із дня прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. 

Скарга до виборчої комісії подається у письмовій формі та має містити: 

1) назву виборчої комісії, до якої подається скарга; 

2) прізвище, власне ім’я (всі власні імена), по батькові або найменування суб’єкта звернення зі скаргою, адресу місця його проживання, місцезнаходження (поштову адресу), а також номер засобу зв’язку, адресу електронної пошти, якщо такі є; 

3) прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові або найменування суб’єкта оскарження, адресу місця його проживання, місцезнаходження (поштову адресу), а також номер засобу зв’язку, адресу електронної пошти, якщо такі є; 

4) суть порушеного питання; 

5) виклад обставин і зазначення доказів, якими суб’єкт звернення зі скаргою обгрунтовує свої вимоги; 

6) чітко сформульовані вимоги із зазначенням суті рішення, ухвалення якого вимагається від суб’єкта розгляду скарги; 

7) перелік документів і матеріалів, що додаються; 

8) зазначення зацікавлених осіб, яких суб’єкт звернення зі скаргою вважає за потрібне залучити до розгляду скарги; 

9) підпис суб’єкта звернення зі скаргою або його представника із зазначенням дати підписання. 

До скарги додаються її копії, докази, зазначені у скарзі, та копії всіх документів, що додаються до неї, у кількості, яка дорівнює кількості суб’єктів оскарження та зацікавлених осіб, зазначених у скарзі. 

Якщо скарга від імені кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови подається його довіреною особою, то у скарзі зазначаються також прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання або місцезнаходження (поштова адреса), вид і номер засобів зв’язку кандидата, в інтересах якого вона подається, та додається засвідчений відповідно до вимог законодавства документ, що посвідчує повноваження особи, яка її подає. 

Скарга, що подається від імені місцевої організації партії – суб’єкта виборчого процесу, підписується її головою (керівником) або іншою уповноваженою на те особою із засвідченням підпису печаткою місцевої організації партії. 

Форма та зміст, а також вимоги до позовної заяви до суду визначаються Кодексом адміністративного судочинства України. Особи, винні у порушенні законодавства про місцеві вибори, притягуються до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності у порядку, встановленому чинним законодавством.

Аліна ЗАДОРОЖНА, головний спеціаліст Кам’янець-Подільського міськрайонного управління юстиції.