П'ятница, 19 Серпня 2022 р.
15 Жовтня 2010

ПРІОРИТЕТ – РЕАЛІЗУВАТИ ІДЕЇ ПАРТІЇ

cd4bc3e9.jpgXXI століття в усіх сферах життєдіяльності людини та суспільства в цілому висуває нові, не відомі раніше завдання. Це ставить перед людиною, а отже, і перед освітою – сферою, що готує молоде покоління до життя, – небачені раніше, невідомі завдання.

У нашому місті створено систему освіти та виховання, яка покликана забезпечити високий рівень знань, вмінь і навичок, виховання і патріотизму. На мою думку, навчання та виховання повинні організовуватися в цілковитій відповідності з політичними, економічними, культурними інтересами нашої держави та міста зокрема. Саме це й передбачено програмою партії УДАР  («Український демократичний альянс за реформи»).

Для цього потрібно, в першу чергу, вирішити нагальну потребу в піднятті престижу освітянина, встановлення педагогічним, науково-педагогічним і науковим працівникам гідного рівня заробітної плати та безумовного дотримання цього рівня виконавчою владою, надання широкого простору творчого педагогічного пошуку. Потрібно домогтися повноцінного, а не залишкового бюджетного фінансування навчальних закладів державної та комунальної форм власності, їхнього забезпечення сучасними навчальними технологіями, обладнанням, у тому числі комп’ютерним, підручниками та посібниками.

Оскільки суспільство стає більш людиноцентристським, індивідуальний розвиток людини, особистості за таких умов є, з 

одного боку, основним показником прогресу, а з іншого – головною передумовою подальшого розвитку суспільства. Я вважаю, що найбільш пріоритетними повинні стати наука – як сфера, що продукує нові знання, та освіта – як сфера, що олюднює знання та забезпечує, насамперед, індивідуальний розвиток успішної людини. І лише успішні люди можуть зробити успішними своє місто, свою державу.

 Наша політична сила підтримує розвиток української мови в усіх сферах суспільного життя. Реалізувавши основні завдання програми партії «Український демократичний альянс за реформи», Україна зможе стати країною, яка забезпечує пріоритетний розвиток цих сфер, зможе претендувати на гідне місце у світовому співтоваристві, бути конкурентоспроможною.

Ірина МЕЛЬНИК, вчитель міської гімназії.