Субота, 29 Січня 2022 р.
6 Січня 2011

НЕВЖЕ ВІДКЛИКАТИМУТЬ?

До Кам’янець-Подільської міської виборчої комісії Хмельницької області звертаються депутати міської ради щодо можливості відкликання депутата партійною організацією, що його висунула, та самою процедурою складання депутатських повноважень.

Інформацію з цього питання надає голова Кам’янець-Подільської МТВК Тетяна ОСТАФІЙЧУК.

ЗАПИТАННЯ: Чи існує на даний день можливість відкликання депутата виборцями або партією, яка його висувала?

ВІДПОВІДЬ: Так, ця можливість і процедура відкликання передбачена Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

Ст.37 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» (надалі за текстом – Закону) визначено вичерпний перелік підстави для відкликання депутата місцевої ради:

1) порушення депутатом місцевої ради положень Конституції та законів України, що встановлено судом;

2) пропуск депутатом місцевої ради протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів;

3) невідповідність практичної діяльності депутата місцевої ради основним принципам і положенням його передвиборної програми.

П.3 ч.2 ст.38 Закону передбачає, що рішення про внесення пропозицій щодо відкликання депутата місцевої ради приймається на зборах (конференціях) об’єднань громадян чи їхніх місцевих осередків у порядку, встановленому їхніми статутами.

Ч.3 ст.38 Закону встановлює, що у разі прийняття рішення щодо внесення пропозиції про відкликання депутата місцевої ради на зборах виборців, зборах (конференціях) об’єднань громадян, їхніх місцевих осередків створюється ініціативна група для збирання підписів виборців відповідного виборчого округу на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради, затверджується її склад.

Ст.40 Закону передбачає, що після прийняття протоколу на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради територіальна виборча комісія видає необхідну кількість підписних листів керівнику ініціативної групи зі збирання підписів.

З моменту отримання ініціативною групою підписних листів збір підписів проводиться у терміни: у разі відкликання депутата районної, міської (міста обласного підпорядкування), районної в місті ради – 10 днів.

На основі одержаних підписних листів комісія не пізніше ніж у 5-денний термін після закінчення збирання підписів складає протокол про результати збирання підписів на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради, який підписується головою, заступником голови, секретарем і членами територіальної комісії. Якщо на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради зібрано підписи менше п’яти відсотків виборців відповідного виборчого округу, вона вважається відхиленою, і депутат зберігає свої повноваження.

Відповідно до ст.41 Закону, відповідна територіальна комісія у 10-денний термін після одержання відповідного рішення ради чи складення протоколу про результати збирання підписів приймає рішення про призначення у відповідному виборчому окрузі голосування пропозиції про відкликання депутата місцевої ради, визначає день голосування. При цьому термін між днем прийняття комісією рішення про призначення голосування і днем голосування не може бути менше 46 і більше 55 днів.

Ст.45 Закону встановлює, що під час голосування пропозиції про відкликання депутата місцевої ради виборець залишає в бюлетені прізвище депутата, якщо він голосує за збереження його депутатських повноважень, або викреслює його прізвище, якщо голосує за відкликання депутата. Депутат місцевої ради вважається відкликаним, якщо за його відкликання проголосувало більше половини виборців, які взяли участь у голосуванні. У разі рівності голосів, поданих за і проти відкликання депутата місцевої ради, його повноваження зберігаються. 

Результати голосування на виборчій дільниці розглядаються на засіданні дільничої комісії та заносяться до протоколу. Протокол підписується головою, заступником голови, секретарем і членами комісії та направляється до відповідної територіальної виборчої комісії. Порядок і терміни направлення цього протоколу встановлюються територіальною виборчою комісією. 

Територіальна виборча комісія на підставі протоколів дільничих комісій (протоколу дільничої комісії) визначає результати голосування про відкликання депутата місцевої ради та заносить їх до протоколу про результати голосування. Протокол підписується головою, заступником голови, секретарем і членами територіальної виборчої комісії. Про результати голосування територіальна виборча комісія повідомляє місцеву раду, відповідного депутата та виборців округу.

ЗАПИТАННЯ: Чи можливе складання повноважень депутата за 

раніше написаною заявою про складання депутатських повноважень?

ВІДПОВІДЬ: Стосовно подачі заяви про складання депутатських повноважень повідомляю. 

Заява про складання повноважень розглядається, як і будь-яка заява, на засіданні комісії та за наслідками її розгляду приймається колегіальне рішення. На засідання комісії з розгляду заяви депутата про складання депутатських повноважень, запрошується автор заяви. Окрім того, заява може бути відкликана депутатом, що подав заяву про складання депутатських повноважень у будь-який час, до розгляду Кам’янець-Подільською міською виборчою комісією його заяви та винесення відповідної постанови комісії за наслідками розгляду вищезазначеної заяви. 

Вл.інф.