П'ятница, 19 Серпня 2022 р.
6 Серпня 2010

ВАЛЕНТИНА ВОЛОШИНА: «МАЙБУТНЄ МIСТА – У НАШIЙ СПIВПРАЦI!»

Менше трьох мiсяцiв залишилося до виборiв до мiсцевих рад. Сьогоднi про передвиборчий ажiотаж говорити ще зарано, проте певну чiтку тенденцiю все ж таки простежити можна. Полiтикум iз кожним роком стає менш галасливим, а бiльш дiєвим. 

Люди стомилися вiд пустих балачок i не менш порожнiх обiцянок. Нинi на вагу золота – конкретнi дiї. Саме за ними електорат буде вирiшувати, кому вiддати свiй голос i кому довiрити владу на найближчi п’ять рокiв. У цьому переконана новий вiце-спiкер мiської ради, депутат мiської ради, голова мiського осередку партiї ВО «Батькiвщина» Валентина ВОЛОШИНА. 

Нагадаємо, що минулого тижня бiльшiстю голосiв Валентину Петрiвну було обрано секретарем Кам’янець-Подiльської мiської ради.

Про своє призначення, перспективи i плани роботи на новiй посадi, а також про майбутнє нашого мiста – у сьогоднiшньому iнтерв’ю.

– Валентино Петрiвно, розкажiть, будь ласка, чому вiдбулося саме так i чому Ваше призначення стало можливим саме на порозi передвиборчої кампанiї?

– Моє призначення на посаду секретаря мiської ради стало можливим завдяки певнiй низцi об’єктивних причин. У першу чергу, воно пов’язане з тим, що рiшення про змiну секретаря мiської ради було прийнято на пiдставi пропозицiї колишнього секретаря мiської ради Михайла АНОСОВА. Напередоднi виборчих процесiв Михайло Дмитрович, маючи великий та успiшний досвiд роботи у нестандартних полiтичних ситуацiях, штабної роботи, i, безумовно, досвiд Майдану, прийняв рiшення, що для полiтичної сили, яку я очолюю, – мiського осередку партiї ВО «Батькiвщина» – вiн буде кориснiшим саме у штабi.

Не менш важливою причиною є те, що мою кандидатуру шляхом таємного голосування пiдтримали 39 депутатiв iз 44-х присутнiх. Якщо врахувати, що у голосуваннi брали участь 20 депутатiв iз партiї ВО «Батькiвщина» i 19 депутатiв – представникiв iнших полiтичних партiй, то 

отриманий результат є виявленням високої довiри колег до мене, чим я дуже пишаюся. Ця довiра – досить вагомий чинник, який вкотре пiдтверджує: ми повиннi спiльними зусиллями робити спiльну справу на користь громади мiста. Переконана, так воно i буде.

Довiрена менi посада надзвичайно вiдповiдальна, особливо сьогоднi, напередоднi виборiв, коли мiська рада має стати справжнiм координатором виборчого процесу в мiстi. Тож я прекрасно розумiю, що секретар мiської ради має тримати руку на пульсi часу.

– Вас досить давно i добре знають у мiстi як депутата мiської ради кiлькох скликань. Ви – енергiйна та успiшна жiнка. Нова посада – це ще одна нова сходинка, яку маєте опанувати. А Ви зробите це на вiдмiнно. Якi першочерговi завдання та цiлi ставите перед собою у новому амплуа?

– Одне з найперших завдань – максимальна мобiлiзацiя спiвпрацi у депутатському корпусi незалежно вiд полiтичних приналежностей та уподобань народних обранцiв. У нас є заради чого об’єднувати свої думки, стремлiння та дiї. Наше рiдне мiсто варте цих намагань i достойне гiдного майбутнього.

Пріоритетними для мене є також проблеми, якi знаходяться пiд безпосереднiм контролем мiської ради. Не за горами опалювальний сезон, i ми всi повиннi до-класти максимум зусиль, аби мiсто стовiдсотково було готовим до зими. Пильної уваги та конкретного вирiшення потребують господарськi питання. Необхiдною умовою та запорукою успiшного їх вирiшення є виконання мiського бю-джету. I, звичайно, нагальною проблемою є новий навчальний рiк, що стартує через мiсяць i теж потребує грамотного планування i допомоги вiд влади.

– Знаємо, що кiлька днiв тому у Вас був перший прийом громадян у якостi секретаря мiської ради, який Ви провели разом із мiським головою Анатолiєм НЕСТЕРУКОМ. З якими проблемами приходили люди на прийом?

– Хоч це i не перший особисто мiй прийом громадян (за роки роботи їх було досить багато), радує те, що ми його провели спiльно з Анатолiєм Макаровичем. I цей перший крок можна назвати не iнакше, як злагодженою, незалежною вiд полiтичних уподобань спiвпрацею у владi, яка в майбутньому принесе свої плоди. Повiрте, на прийом люди не приходять iз радощами, вони йдуть зi своїми бiдами та болем. З ними люди звертаються до представникiв влади, до якої, безумовно, є претензiї, яку голосно критикують, але якiй i довiряють (iнакше б на прийом нiхто не приходив). I наше сьогоднiшнє завдання – допомогти людям вирiшити їхнi проблеми, в першу чергу, почути їх. Когось цiкавить покращення умов житла, iнших турбує цьогорiчний процес пiдготовки до зими. Всi люди рiзнi, але проблеми їхнi до болю схожi. Громадяни нинi не бажають миритися з реалiями сьогодення, вони хочуть захисту, впевненостi у завтрашньому днi.

Жалкую, що не могла бути присутньою на прийомi громадян до кiнця через за-плановане засiдання фракцiї, але те, що почула вiд людей, у жодному разi не залишиться без уваги.

– Якщо вже Ви згадали про засiдання фракцiї, розкажiть, чим воно найбiльше запам’яталося?

– Приємно, що на засiданнi фракцiї були присутнi представники всiх фракцiй. Основною метою зiбрання, насамперед, було спiлкування, можливiсть почути один одного. Сьогоднi, як нiколи, потрiбнi об’єднанiсть, спiльнiсть i цiлiснiсть. I всi це вiдчули та зрозумiли. Ми повиннi гiдно пройти виборчий процес. Полiтичнi пiдтексти i кулуарнi iгри мають вiдiйти на другий план. Полiтика має залишитися полiтикою, а народнi обранцi, перш за все, повиннi дбати i спiльними зусиллями працювати на благо мiста. Нинi депутатiв конче турбує питання пiдготовки мiста до осiнньо-зимового перiоду. Це питання звучало i з вуст депутата вiд фракцiї «Наша Україна» Вiталiя ЗЕЛIНСЬКОГО, i голови мiської органiзацiї КПУ Петра ПРИСТУПИ, голови фракцiї «Народна партiя» Iвана ПАВЛЕВИЧА, депутата вiд Партiї регiонiв Ярослава КРОЧАКА, голови фракцiї БЮТ Iгоря ЗЕМСКОВА.

Полiтичнi розбiжностi було вiдкинуто вбiк, замiсть них з’явилося чiтке бажання прийняти конструктивнi, виваженi та необхiднi рiшення, що сприятимуть подальшому розвитку Кам’янця.

Як я вже зазначала, спiвпраця у депутатському корпусi на сьогоднi має бути прiоритетним завданням особисто для мене як секретаря мiської ради. Тож разом з головами фракцiй ми напрацювали певнi напрямки подальшої спiвпрацi. Тепер депутати можуть не чекати засiдань депутатських комiсiй, а звертатися до голiв фракцiй iз питаннями, якi потребують нагального вирiшення. Ми ж на засiданнях фракцiй будемо шукати короткi та дiєвi шляхи для розв’язання тих чи iнших проблем. Спiльнiсть та об’єднанiсть сьогоднi мають стати для народних обранцiв головними орiєнтирами.

– Валентино Петрiвно, i наостанок, у чому Ви вбачаєте перспективи розвитку нашого мiста?

– Подальший розвиток Кам’янця-Подiльського багато в чому залежить вiд взаємодiї депутатського корпусу та всiх гiлок мiської влади. Я переконана, що тiльки завдяки тiснiй спiвпрацi депутатiв, секретаря мiської ради та нашого мiського голови можна досягнути ефективного вирiшення всiх проблем мiста для його подальшого перспективного розвитку. Тож на сьогоднi я хочу сконцентруватися на спiвпрацi з мiським головою Анатолiєм НЕСТЕРУКОМ, аби дiяти разом конструктивно та виважено. Крiм того, всi ми входимо у виборчий процес, який кожного разу є досить серйозним i виснажливим випробуванням як для мiської ради, так i для мешканцiв мiста. Не варто забувати, що найбiльша вiдповiдальнiсть лежить на мiськiй радi та самих народних обранцях, адже кожен з депутатiв представляє iнтереси своїх виборцiв.