П'ятница, 12 Серпня 2022 р.
1 Січня 2010

I ПIД ЯЛИНКОЮ ПРАЦЮЮТЬ

29 грудня вiдбулась остання цього року сесiя мiськради.

За традицiєю, розпочалася вона з новорiчних привiтань, якi щиро висловили депутатам вихованцi НВК iз центром реабiлiтацiї для слабкозорих дiтей, наймолодше представництво колективу «Апельсин», творчi групи: мiськрайонного Товариства iнвалiдiв на чолi з Тамарою СОСНОВСЬКОЮ та ради ветеранiв (голова – Леонтiй РОГАЛЬ). Мiський голова Анатолiй НЕСТЕРУК, у свою чергу, вiд iменi мiської влади подякував колядникам теплими словами та солодкими подарунками. Букет бiлих троянд з нагоди свого дня народження отримала вiд мера директор мiського Центру зайнятостi Наталiя ПОСТОВА.

Пiсля святкових пунктiв порядку денного сесiї депутати приступили до вирiшення насущних проблем. У першу чергу було затверджено звiт про виконання бюджету мiста за 9 мiсяцiв 2009 р. При розглядi бюджетних питань депутати надали пiльги зi сплати ринкового збору для шести громадян-iнвалiдiв, а також виключили з перелiку зон паркування автотранспорту на територiї мiста вiдрiзок вул.Соборна (мiж вул.Огiєнка та пр.Грушевського).

Без зауважень сесiєю затверджено Програму зайнятостi населення мiста, звiт про роботу вiддiлу ведення Державного реєстру виборцiв, план роботи мiськради на I пiврiччя 2010 р.

В цiлому робота сесiї була конструктивною, але не обiйшлося i без повторних голосувань.

При розглядi питання про встановлення пiльгової орендної плати орендарям нежитлових примiщень комунальної власностi на 2010 р. депутати спочатку «прокатали» пiльгу для ГО «Кам’янецький тролейбус». I лише з другої спроби, на прохання мiського голови, за результатом повторного голосування громадська органiзацiя, котра орендує примiщення в будинку №44 на Пушкiнськiй, отримала пiльгову орендну плату.

А для вирiшення питання про продовження оренди будiвлi кiнотеатру «Юнiсть» довелося мiському головi та керiвникам фракцiї радитися додатково. Цьому передували два невдалi голосування. Депутати, зосередившись на питаннях розмiру орендної плати, взагалi поставили пiд загрозу продовження оренди пiдприємцям, котрi вклали суттєвi кошти у вiдновлення комплексу (до речi, – в єдиний у мiстi дiючий кiнотеатр).

Пiсля перерви бiльшiсть проголосувала за пропозицiю, поставлену Анатолiєм НЕСТЕРУКОМ на голосування. Анатолiй Макарович попередив, що у ходi переговорiв проти цiєї пропозицiї висловилися такi керiвники депутатських об’єднань: Iгор НЕСТЕРУК («Наша Україна»), Василь КОВАЛЬЧУК («Єднiсть») та Iван ПАВЛЕВИЧ («Рiдне мiсто»).

Проте бiльшiстю голосiв таки вирiшено встановити орендну плату меншого розмiру, але зобов’язати пiдприємцiв узгодити з виконкомом графiк проведення благоустрою територiї навколо об’єкта (за словами депутата Володимира МЕЛЬНИЧЕНКА, облаштування територiї: мощення тротуарної плитки, вiдновлення освiтлення тощо, якi мають завершити пiдприємцi до кiнця 2010 року, обiйдеться орендарям в 1,3 млн.грн.).

За результатами таємного голосування, вiдзнаку мiськради «Честь i шана» отримали директор планово-економiчного технiкуму-iнтернату Вiктор ЦОПА та начальник Служби цивiльного захисту Кам’янець-Подiльського МУ ГУ МНСУ в Хмельницькiй областi Валентин ЯНIШЕН.

Розглянувши прохання педколективу НВК №9 i звернення управлiння освiти та науки, мiськрада вирiшила присвоїти НВК №9 iм’я iнiцiатора створення школи мистецтв i директора, котрий протягом багатьох рокiв очолював школу, Алiма ТРОЯНА (нинi покiйного).

Депутати вiдгукнулись i на звернення ветеранiв УМВСУ щодо встановлення на фасадi будинку №24 на вул.Привокзальна меморiальної дошки на честь працiвникiв Кам’янець-Подiльського вiддiлу боротьби з органiзованою злочиннiстю майора мiлiцiї Миколи ФОШИНА та старшого сержанта мiлiцiї Володимира МЕЛЬНИКА, якi трагiчно загинули в цьому будинку 25 травня 1997 р. пiд час виконання службових обов’язкiв.

Також сесiєю мiськради розглянуто низку земельних питань i депутатських запитiв.