Середа, 25 Травня 2022 р.
5 Листопада 2010

РОЗЛУЧАТИСЯ СТАЛО ЛЕГШЕ…

Із 27 липня ц.р. набрав чинності Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» (далі – Закон). У ньому вміщені суттєві зміни щодо врегулювання відносин, пов’язаних із проведенням державної реєстрації актів ци-вільного стану. Відповідно до Закону, державна реєстрація актів цивільного стану є обов’язковою. Реєстрація проводиться шляхом складання актових записів цивільного стану. Підлягають обов’язковому внесенню до Державного реєстру актів цивільного стану громадян відомості про народження особи та її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб і розлучення, зміна імені, смерть.

Детальніше про нові зміни у Законі розповідає заступник начальника Кам’янець-Подільського міськрайонного управління юстиції – начальник відділу реєстрації актів цивільного стану в Кам’янець-Подільському районі Тетяна ЧОРНОІВАНОВА:

–  Новим Законом передбачено спрощення порядку розірвання шлюбу, – каже Тетяна Іванівна. – Так, у разі розірвання шлюбу в судовому порядку рішення суду, яке набрало законної сили, надсилається судом до органу державної реєстрації актів ци-вільного стану за місцем ухвалення рішення. Документом, що засвідчує факт розірвання шлюбу, є рішення суду, яке набрало законної сили. Свідоцтво про розірвання шлюбу в цьому випадку не видаватиметься. Відмітка про розірвання шлюбу за рішенням суду ставиться у паспортних документах осіб, шлюб між якими розірвано, у разі їх звернення до органу державної реєстрації актів цивільного стану.

Водночас удосконалено порядок розірвання шлюбу особами, засудженими до позбавлення волі. З прийняттям Закону, на відміну від існуючого до цього часу порядку, розірвання шлюбу таких осіб не пов’язане зі строком їх засудження. Вони матимуть можливість ініціювати питання розірвання їхнього шлюбу в судовому порядку або в органах РАЦСу в разі відсутності спільних дітей за взаємною згодою із дружиною (чоловіком). Такий підхід забезпечить всебічне врахування особистих немайнових і майнових прав такої особи. Внесено зміни до Закону України «Про нотаріат» щодо засвідчення справжності підпису на документах начальником установи виконання покарань і прирівнено його до нота-ріального засвідчення. Це надасть можливість особам, засудженим до позбавлення волі, оформляти заяви про визнання батьківства, про згоду на усиновлення без запрошення з цією 

метою нотаріуса до установи відбуття покарань. 

Також внесено зміни до Сімейного кодексу України, спрямовані на забезпечення належного захисту прав та інтересів дитини. Так, виключено ст.127 зі вказаного Кодексу, за положеннями якої чоловік, котрий не перебував у шлюбі з матір’ю дитини, мав право подати заяву про визнання батьківства у визначених статтею випадках. Відтепер визнання батьківства відносно дитини можливе лише на підставі спільної заяви матері та батька дитини, а за її відсутності – за рішенням суду.

Законом удосконалено порядок внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення у випадках, коли громадянин свого часу зареєстрував акт цивільного стану в компетентних органах іноземної держави, з якою Україна не уклала договору про правову допомогу та правові відносини у цивільних і сімейних справах, або, якщо законодавством іноземної держави встановлено інший порядок внесення змін, поновлення, що відрізняється від передбаченого законодавством України.

Державна реєстрація зміни імені (прізвища, по батькові) не тягне за собою внесення змін до актових записів цивільного стану, складених стосовно особи, яка змінила ім’я, та її малолітніх і неповнолітніх дітей. Тобто якщо людина змінює ім’я, то їй видається відповідний документ про зміну імені, проте до інших документів, наприклад свідоцтва про народження, ці зміни не вносяться.