Вівторок, 16 Серпня 2022 р.
7 Травня 2021

МІСЬКІЙ ЛІКАРНІ – 225!

Саме такий поважний ювілей цьогоріч 7 травня відзначає Кам’янець-Подільська міська лікарня, яка свого часу вважалася одним із найбільших медичних закладів у регіоні. За понад два століття чимало довелося пережити, але тут завжди виконували найголовніше завдання – лікувати і рятувати людські життя. Сьогодні це КНП «Кам’янець-Подільська міська лікарня» міськради – багатопрофільний лікувально-профілактичний заклад вищої категорії зі своєю історією, здобутками, знаннями і планами на подальший розвиток.

1796 р. була утворена лікарська управа наказу громадського піклування, яка підпорядковувалася Міністерству внутрішніх справ і губернатору – в її підпорядкуванні перебували богоугодні «шпиталі» при костелах, притулки для сиріт і покинутих дітей. 1797 р. Кам’янецька міська управа через спалах масових інфекційних захворювань серед населення і високу смертність поставила перед міським магістратом питання про бу­дівництво лікарні в місті. 7 травня 1801 р. відставний генерал де Вітте, колишній комендант кам’янецької фортеці, подарував лікарській управі під лікарню напіврозвалений 2-поверховий будинок із садом і городом, який розташовувався під мурами фортеці на березі р.Смотрич, загальною вартістю 8311 рублів 25 коп. На пожертвування відставного генерала вперше на Поділлі було організовано лікарню наказу громадського піклування на 30 ліжок. 1872 р. завершено будівництво 3-поверхового кам’яного корпусу лікарні.
Важливі перетворення в міській лікарні відбулися у 80-х роках XIX ст., коли місце старшого лікаря посів випускник Петербурзької медико-хірургічної академії, клініцист-хірург і талановитий організатор лікувальної роботи, доктор медицини Ед­мунд Фаренгольц, учень професорів Іполита Корженевського і Миколи Скліфосовського. З його ім’ям пов’язано відкриття і введення в роботу хірургічного відділення на 30 ліжок. 9 квітня 1896 р. при лікарні було відкрито санітарно-аналітичну лабораторію. В березні 1921 р. відкривається консультація для вагітних. Наприкінці 70-х років ХХ ст. в лікарні було вже 540 ліжок, і вона вважалася одним із найбільших закладів медицини у Хмельницькій області.
Розпорядженням Кабміну від 15 січня 2020 р. КНП «Кам’янець-Подільська міська лікар­ня» ввійшла до переліку опорних закладів охорони здоров’я в гос­пітальних округах, акредитована на вищу акредитаційну категорію, має ліцензію МОЗ України на медичну практику, ліцензію Держслужби України з лікарських засобів та контролю за нар­котиками, Сертифікат на систему управління на відповідність стандартам ДСТУ ISО 9001:2009 «Системи управління якістю. Вимоги».
Міська лікарня в середині XX ст. Фото із сайту НІАЗ «Кам’янець»У Кам’янець-Подільській місь­кій лікарні розгорнуто 328 ста­ціонарних ліжок (10 стаціонарних відділень), параклінічні відділення (кабінети) та амбула­торний підрозділ (травмопункт). Додатково в лікарні функціонує відділення анестезіології та інтенсивної терапії на 9 ліжок, зокрема і загальнолікарняних 6 ліжок та 3 – інтенсивної терапії для серцево-судинної патології при кардіологічному відділенні.
У червні 2020 р. відкрито відділення гострого мозкового інсульту на 8 ліжок, де надається невідкладна медична допомога відповідно до Програми медичних гарантій «Медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах». Для забезпечення надання медичної допомоги і міському населенню, і жителям прилеглих районів у вересні 2020 р. кількість ліжок у відділенні ГМІ збіль­шилася до 15.
У лікарні працюють філія Цент­ру детоксикації та гемодіалізу Хмельницької обласної клінічної лікарні та відділення КНП «Хмельницького обласного серцево-судинного центру» ХОР, де надається допомога хворим на гострий інфаркт міокарда, проводиться ангіографія, коронарографія та стентування.
Лікарня має статус Центру трав­ми ІІ рівня.
Проте, в зв’язку з епідемічною ситуацією в країні та світі, для запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, у закладі, відповідно до розпорядження керівника робіт із ліквідації наслід­ків медикобіологічної НС від 18 жовтня 2020 р., з листопада було перепрофільовано 80 лі­жок терапевтичного профілю в інфекційні ліжка для надан­ня медичної допомоги хворим на коронавірусну інфекцію. За станом на 31 березня 2021 р., кількість ліжок для лікування COVID-19 збільшилася до 170.
Протягом 2020 р. в стаціонар­них відділеннях лікарні пролі­кувалися 7800 хворих (2019 р. – 11 тис. 637 хворих).
У стаціонарних відділеннях упродовж 2020 р. прооперовано 2203 пацієнти, яким проведено 2738 операцій, а в амбулаторних умовах – 481 операцію.
Головною причиною звернень жителів є можливість отримати лікування на високому рівні з використанням сучасних технологій. Більшість операцій відносяться до ІІІ рівня надання медичної допомоги і не виконуються в прилеглих до міста районах. Це операції на нервовій сис­темі, головному та спинному мозку, хребті, ендоскопічні операції на органах черевної порожни­ни та передміхуровій залозі, на су­динах, операції металоостео­синтезу при травмах кісток, ендопротезування кульшового та колінного суглобів, мікрохірургічні операції при катаракті та глаукомі.
У лікарні зареєстровано 542,75 штатних посад. В штаті лікарні 97,5 посад лікарів та 215,75 посад середніх медичних праців­ників. Тут працюють 4 кандидати медичних наук, 62 лікарі мають кваліфікаційну категорію: 28 лікарів – вищу, 25 – першу та 9 – другу.
Торік розпочато реалізацію президентської програми «Велике будівництво» – реконструкцію приймального відділення у відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги, яке планується відкрити в ІІ квар­талі цього року.
На жаль, погіршення ситуації з захворюваністю на COVID-19 змушує щодня корегувати перспективні плани, особливо зі зміною структури закладу (відділень) та використанням фінансів.

Тетяна ДІДИЧ,
в.о. директора КНП «Кам’янець-Подільська міська лікарня» КПМР.