Середа, 25 Травня 2022 р.
18 Лютого 2022

60 – ТІЛЬКИ ПОЧАТОК!

60-річний ювілей 9 лютого відзначив авторитетний науковець, мудрий наставник, талановитий історик, завідувач кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін К-ПНУ ім.Івана Огієнка Олександр ФЕДЬКОВ.

Олександр Федьков (у центрі) з колегамиІз цієї нагоди 11 лютого в конференц-залі університету від­булася Всеукраїнська науко­во-­практична конференція за міжнародної участі «Олександр Федьков – авторитетний дослідник, провідний учений, рушій історичної освіти». Участь у заході взяли понад 100 науковців із різних куточків України: Ка­м’янця-Подільського, Києва, Хар­кова, Дніпра, Житомира, Тернополя, Луцька, Полтави, Черкас, Чернівців, Миколаєва, Вінниці, Сум, Кропивницького, Хмельницького, Дунаївців, Ізя­слава, Городка, а також із Білорусі.
Колеги зізнаються, що знають Олександра Миколайовича як наполегливого науковця, вченого, відкриту, порядну, щиру та доброзичливу людину, яка зав­жди прагне вдосконалювати свою освіту, професійну май­стерність і не зупиняється на досягнутому.
Колеги та студенти університету відзначають організаторські здібності, мудрість і лідерські якості ювіляра.
Викладацьку та наукову діяльність Олександр Федьков розпочав у серпні 1986 року на посаді асистента кафедри все­світньої історії тоді Кам’янець-­Подільського державного педагогічного інституту, якому присвятив усе життя. Науковець обіймав посаду старшого викладача, доцента, професора кафедри історії України. Ви­конував обов’язки заступника декана історичного факульте­ту, завідувача кафедри історії України. Згодом працював і на посадах проректора із заочного навчання та співпраці з навчальними закладами і проректора з науково-педагогічної роботи.
1992 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук, а через 15 років настав час для захисту докторської дисертації. Тоді ж став завідувачем кафед­ри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дис­циплін.
Наразі для студентів історичного факультету пан Федьков викладає курси «Українська історіографія» та «Історична думка в Україні і в світі», постійно керує написанням курсових та кваліфікаційних робіт. Під його керівництвом вісім молодих науковців захистили дисертації, з них сім кандидатських та одна докторська.
З ювілеєм ученого вітали представники наукових кіл і не тільки. З вітальним словом виступили ректор університету Сергій Копилов, виконавчий директор Українського культурного фонду Владислав Берковський, долучилися також місь­кі голови Хмельницького і Ка­м’янця-Подільського Олександр Симчишин та Михайло Посіт­ко.
Звичайно, програма заходу була тісно пов’язана з творчим шляхом ювіляра. Наприклад, академік НАН України, доктор історичних наук, професор Олександр Завальнюк окреслив основні етапи життя і діяльнос­ті Олександра Федькова, а декан історичного факультету, кандидат історичних наук, доцент Анатолій Глушковецький наголосив на внеску вченого у вивчення української політич­ної історії початку ХХ ст.
Про етапи і віхи професійного та наукового зростання ви­нуватця свята у відділі історії України розповідав завідувач кафедри історії України, доктор історичних наук, професор Анатолій Філінюк. Як наставника, викладача, колегу, охарактеризував ювіляра перший проректор університету, кандидат історичних наук, доцент Володимир Дубінський. Також присутні ді­зналися про те, яким студентом був ювіляр. Про це розповів завідувач науково-дослідної лабораторії археології, кандидат історичних наук, асистент кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін Віталій Гуцал.
До наукової частини долу­чилася й низка інших допові­дачів як у офлайн, так і в онлайн-режи­мах. Зокрема, на зв’язок вийшли член Дирекції Українського культурного фонду Дмитро Решетченко; старша наукова співробітниця Інституту історії України НАН України, докторка історичних наук, професорка Валентина Шандра; професор кафедри всесвітньої історії та археології ДПУ ім.Михайла Драгоманова, кандидат історичних наук, доцент Віктор Доценко; доктор політичних наук, професор кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності Західноукраїнського національного університету Микола Лазарович.
Олександра Федькова було нагороджено почесною відзнакою міського голови «За заслуги перед міською громадою». За матеріалами конференції незабаром вийде збірник наукових праць.

Олександр ЩЕРБАТИХ.