Субота, 15 Червня 2024 р.
21 Лютого 2020

ФУНДАМЕНТАЛЬНА ПРАЦЯ ПРО БОЛОХІВСЬКУ ЗЕМЛЮ

Стати археологом Василь Якубовсь­кий мріяв ще з дитинства. Його здібнос­ті, талант розвивалися і набували енергії під впливом сільського вчителя історії з Надзбруччя Петра Васильовича Голика, відомих археологів Оксани Ганіної, Іона Винокура, Петра Толочка та інших. Неабияке значення мала підтримка видатних учених, дружба з ними. В результаті невтомної праці він з успіхом захис­тив в Інституті археології НАН України кандидатську дисертацію, склав посібник з архео­логії та підручник з музеє­знавства.

Василь ЯкубовськийВасиль Іванович є автором багатьох наукових праць, що в су­мі становлять тисячі сторінок. Працюючи на кафедрі історії України національного універ­ситету імені Івана Огієнка, Василь Якубовський брав участь у тридцяти п’яти міжнародних, всеукраїнських і ре­гіональних наукових конгресах, круглих столах і семінарах. Надзвичайно важливим є те, що Василь Іванович був учасником Між­народного наукового конгресу українських істориків 2003 року.
На особливе значення та увагу заслуговує його вивчення давнього минулого Болохівської землі, що було описано 2020 року в його останній фундаментальній праці «Болохівська земля ХІІ-ХІІІ ст. Історія, матеріальна культура, економіка». Монографію видали при участі Інституту археології Національної академії наук України, Українського товариства охорони пам’яток історії та культури й Центру дослідження історії Поділ­ля.
Можна впевнено сказати, що саме ця монографія є тим вагомим внеском ученого, який принесе славу авторові (він, до речі, днями відзначив своє 80-річчя) та його книж­ці. Адже в ній на основі комп­лексного аналізу літописних дже­рел, археологічного, нумізматичного, генеалогічного, геральдичного, топонімічного матеріалів вивчався ступінь історичного розвитку мешканців літописної Болохівської землі.
До речі, існування її фіксується другою половиною ХІІ століття та 60-ми роками наступного.
У праці також розглянуто історіографію та історію археологічного вивчення основних поселенських структур та могильників в ре­гіоні, а також висвітлено стан військової справи, економіки, культури та рівень писемності мешканців, що проживали на території болохівських земель. Призначена мо­нографія для археологів, істориків, етнографів, краєзнавців, студентів, учнів і всіх, хто цікавиться стародавньою історією Вітчизни.

Едуард КРИЛОВ, член Національної спілки журналістів України.