Субота, 15 Червня 2024 р.
6 Березня 2020

УКРАЇНЦІ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РУСІ ОПОРУ

У Хмельницькому побачила світ 296-сторінкова книжка, в якій 44 сторінки відведено під фотодокументи. Її наклад – 300 примірників. Це науково-документальне видання «На полях битв Другої світової війни: вихідці з України в європейському Русі Опору». Книжку торік рекомендовано до друку вченою радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (29 серпня) та науково-методичною радою Державного архіву Хмельницької області (30 серпня). Головою редколегії є доктор історичних наук, професор, дійсний член Національної академії наук вищої освіти України Анатолій Філінюк.

В анотації сказано, що у виданні вперше у вітчизняній історіографії представлено документи та матеріали про учасників європейського Руху Опору з України періоду Другої світової війни. Відкриває книжку велика вступна стаття, яка так і називається: «З когорти нескорених: документи, матеріали, світлини про українських учасників європейського Руху Опору періоду Другої світової війни». У цій статті узагальнено матеріал з участі українців у боротьбі з гітлерівськими загарбниками на території окупованих країн. Зазначено, що проблеми участі України в Другій світовій війні посідають одне з центральних місць у новітній вітчизняній історіографії, а їх наукове осмислення триває майже 75 років.
У чотирьох розділах роботи подано численні архівні джерела, документи та матеріали музеїв, фрагменти спогадів, інтерв’ю безпосередніх учасників європейського Руху Опору та їхніх найближчих родичів, витримки та копії з документальних видань, фотографії тощо. Розділи представлять вихідців з України відповідно до країн: перший присвячено Польщі, Чехословаччині та Югославії, другий – Франції, Італії, Бельгії, Греції та Норвегії, а третій – концентраційним таборам країн Європи. Четвертий розділ становлять фотодокументи. На закінчення книжки подано два покажчики. Перший із них алфавітний: із зазначенням місця походження героя видання та його дії в Русі Опору. Другий покажчик є іменним.
Як зазначено в анотації, видання призначено для науковців, викладачів, студентів, краєзнавців, а також усіх, хто цікавиться проб­лемою участі українців у Другій світовій війні в контексті біографічного жанру, регіональної та краєзнавчої портретистики.
На обкладинці книжки зображено нагороду Італії – медаль Гарібальді або Гарібальдійську зірку, якої удостоювалися ветерани гарібальдійських бригад за заслуги та особисту мужність, проявлені під час Другої світової війни, та українців-партизанів у Франції – Юрія Бойка та Якима Гарника.