Субота, 15 Червня 2024 р.
20 Березня 2020

НАЙВИЩІ ЧИНИ ІМПЕРІЇ

2017 року побачив світ тритомний, а через два роки – чотиритомний біографічний словник про найвищі чини Російської імперії. У дужках зазначено час існування цієї імперії – від 22 жовтня 1721 року до 2 березня 1917 року. Уклав обидва словники, як тритомник, так і чотиритомник, кандидат історичних наук Євген Леонідович Потьомкін, який 2005 року захистив дисертацію про соціалістів-революціонерів (есерів) Таврійської губернії в 1917-1918 роках.

В анотації до першого видання сказано, що біографічний словник містить коротку інформацію про 27 тисяч військових, цивільних і придворних чинів від четвертого (дійсний статський радник у цивільних та генерал-майор у військових осіб) до першого класу Табелі про ранги (всього було чотирнадцять класів). Вказано народження, титул, учений ступінь, надання генеральського чину, просування на службі, участь у державних комітетах і нарадах, благодійних і громадських організаціях, наукових організаціях і товариствах, вчені та почесні звання, відставку, нагороди, смерть, а також відомості про подружжя, оскільки в соціальній системі суспільства останні зай­мали статус чоловіків. Словник охоплює період із моменту утворення Російської імперії до зречення від престолу Миколи II. Осіб, які померли до 22 жовтня 1721 року та здобули генеральські звання після 2 березня 1917 року, в нього не включено.
Серед тих, хто служив у Кам’янці-Подільському, який був адмі­ністративним центром Подільської імперії, було теж немало дійсних статських радників чи генералів. Це, як правило, губернатори, керівники палат, судді. Зокрема, до словника включено такі статті (подаємо мовою оригіналу):
Омиров Федор Васильевич (умер 1889) – действительный статский советник (1879), начальник Каменец-Подольской казенной палаты, жена – Каменская Дарья Федоровна (родилась 18.03.1840).
Петров Павел Иванович (18.06.1790 – 13.09.1871) – генерал-майор (6.12.1834), начальник штаба войск на Кавказе и в Черномории с 6.12.1834 года, в отпуске (25.12.1837 – 25.01.1839), Каменец-Подольский военный губернатор и Каменец-Подольский гражданский губернатор (27.01.1839 – 13.11.1840), в отставке с 13.11.1840 года, кавалер орденов: Св. Владимира IV ст. с бантом (15.09.1813), Св. Анны IV ст. (22.11.1812), II ст. (1813), Св. Станислава II ст. со звездой (2.05.1836), Св. Георгия IV ст. (25.12.1833), жена – Хастатова Анна Акимовна (27.12.1802 – 26.10.1836).
Собичевский Владимир Александрович (родился 1865) – действительный статский советник (1916), член Каменец-Подольского окружного суда.