Понеділок, 04 Грудня 2023 р.
16 Листопада 2023

КРИМСЬКІ ТАТАРИ НА ПОДІЛЛІ: АРХЕОЛОГІЧНІ ЗНАХІДКИ МЕДЖИБОЖА

Подільська земля (Велике Поділля) як історико-географічна область сформувалася у складі Золотоординської держави впродовж останньої третини XIV ст. Середина XIV ст.
була переломним моментом для регіону, який став ареною військово-політичного протистояння між Великим князівством Литовським і Золотою Ордою. Переможцем у боротьбі за право володіти подільськими землями вийшла Литовська держава, чиє військо в Синьоводській битві 1362 р. розгромило сили ординців. Влада у краї перейшла до представників династії Гедиміновичів – князів Коріатовичів. Так ви­никло нове князівство, яке розвивалося в загальноєвропейському культурному просторі.

За короткий час Коріатовичі створили нову вертикаль влади та потужне військо, що дозволило вберегти Поділля від розпаду. Першою резиденцією володарів Подільського князівства був Смотрич, а з 1370-х рр. нею став Кам’янець. Згідно з писемними джерелами, правління Коріатовичів позначилося інтенсивним будівництвом міст, поселень, фортець. Про це свідчать замки, зведені у Червоногороді, Скалі, Брацлаві, Сокільці, Меджибожі, Вінниці. Відповідно, подільські міста поступово ставали центрами розвитку ремесла, внутрішньої та зовнішньої торгівлі.
Зважаючи на те, що південно-східна частина князівства межувала з ординськими володіннями, Коріатовичам потрібно було зміцнювати кордони та мати сильне військо. Тому вони не лише боронили свій край, але й проводили активні наступальні дії. Найвідомішими виправами стали війни з ординцями 1362, 1374, 1380 рр. Під час цих подій загинули двоє братів Коріатовичів – Юрій та Олександр.
Від часу правління Вітовта настав етап союзницьких відносин із татарами. Однак від середини XV ст. почався тривалий період турецько-татарських нападів на українські землі. Подільський регіон, разом із Київщиною, Сіверщиною та Волинню, у черговий раз в історії стане об’єктом протистояння. За підрахунками дослідників, упродовж 1450-1556 рр. турецько-татарські вій­ська вчинили 86 великих нападів на українські землі.
Перший ворожий похід на Поділля відбувся 1438 р. Очолюване подільським воєводою й галицьким каштеляном Михайлом Бучацьким військо зазнало нищівної поразки від Саїда Агмада, котрий, за даними Алессандро Гваньїні, «набрав худоби та здобичі». Наступна виправа, згідно зі свідченнями Яна Длугоша, трапилася 1442 р.: «Татари напередодні Зелених свят (20 трав­ня) вторглися великою ордою в По­дільські, Руські землі й, не зустрічаючи жодного опору, сплюндрували їх аж до самого Львова». Ка­м’янець, залишаючись головним осередком регіону, а з 1434 р. ставши центром Подільського воєводства, перебуватиме в епіцентрі протистоянь. Проте мури Кам’янецької твердині надійно захищали місто від нападів. Водночас інше подільське місто Меджибіж з околицями потерпало регулярно. Цьому «сприяло» його розташування на перехресті двох «татарських» шляхів – Чорного та Кучманського. Відповідно територія була привабливою мішенню для нападів кримців. Проте Меджибожу належало виняткове місце в оборонній системі Поділля, а також стимулювало будівництво мурованих замкових укріплень, які збереглися до наших днів.
Татарська присутність зафіксована археологічними роз­копками, адже на території замку працює постійна археологічна експедиція. Відповідно, всі знахідки мають місцеве походження. Так, у фондах Державного історико-культурного заповідника «Межибіж» наявні мо­нети кримських ханів: акче Менг­лі Герая (карбування початку 1484-1485 рр. – монетний двір Кирк-Йер; карбування початку 1500-х рр., монетний двір – Кафа), акче Девлета Герая (карбування 1550 р. – монетний двір Кирк-Йер).
Важливим епізодом в істо­рії Меджибожа став 1566 р., коли місто витримало потужний штурм кримських військ. Згідно з дослідженням Юхима Сіцінського, «татар тоді було дуже багато, а в замку була невелика залога, що нею керував власник міс­та Микола Сенявський, руський воєвода; він одбив натиск татар, вони одійшли од міста, тільки спустошили багато околичних сіл». Про ці події, за даними Олега Погорільця, засвідчують знахідки з розкопок мурованого замку Ракочі 2001 р.: наконечники стріл, підкови, деталі кінської упряжі. Розташо­вувався він між селами Ставниця та Головчинці, був квадратної форми з баштами по кутах. Крім оборонного призначення, виконував ще й економічну функцію, адже тут існували митниця, торгові ряди. Напад 1566 р. виявився фатальним для замку – його було зруйновано.
На сьогодні це вичерпний перелік ідентифікованих археологічних знахідок у Меджибожі. Проте, на наш погляд, майбутні археологічні розкопки у цьому місці мають перспективу і, відповідно, можуть більше збагатити знання про один із корін­них народів України. Адже на­ша спільна історія характеризується не лише взаємним протистоянням, а військово-політичними союзами проти спільних ворогів.
Висловлюю подяку Українському культурному фонду та Міністерству культури Великого Герцогства Люксембург за надану стипендію для реалізації проєкту «Матеріальна спадщина кримських татар XIV-XVII ст.: Поділля і Волинь».

 

 

 

Дмитро ВАЩУК, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії
України НАНУ, вчитель історії Кам’янець-Подільського ліцею №16.