Субота, 15 Червня 2024 р.
20 Грудня 2019

РОДИННИЙ ПОРТРЕТ

Перед захистом докторської дисертації видають монографію на цю тему. Не став винятком і кандидат історичних наук із Хмельницького Анатолій Трембіцький. Перед захистом у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка роботи на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук «Просвітницька, педагогічна та громадська діяльність родини Сіцінських – Чехівських – Січинських – Шандорів (кінець ХІХ століття – 2000-ні роки)» (науковий консультант – доктор історичних наук, професор Олександр Завальнюк) Анатолій Михайлович видав у Хмельницькому книгу, яка дещо відрізняється назвою: «Родинна династія Сіцінських – Чехівських – Січинських – Шандорів: просопографічний портрет (XVIII-ХХІ століття)». Обсяг монографії – 850 сторінок, а дисертації (разом із детальною анотацією) – 786 сторінок.

У науковому віснику «Гілея», а також у газеті «Свобода», що ви­дається в США, з’явилася рецензія на монографію Трембіцького,
автором якої є доктор історичних наук Олександр Григоренко. Він, зокрема, пише:
«У монографії Анатолія Трембіцького розв’язана наукова проблема щодо створення колективного портрету відомих представників української родини, знакової в житті України та української діаспори Німеччини, Словаччини, США, Франції, Чехії. Розвиток вітчизняної історичної науки на сучасному етапі потребує створення сучасних історичних порт­ретів цілих династій визначних науковців чи відомих українських діячів у контексті історично-культурного розвитку української громади в місцях осідку, створення праць про роль і місце цих особистостей в історично-­культурній спадщині українського народу.
Про визначні постаті цієї династії тривалі десятиліття було заборонено говорити. Цей проєкт, виконаний на належному науковому рівні, заповнює один із важливих секторів фундаментального знання про історичну роль кожного зі значних особистостей у певну історичну добу.
Досліджень життя та діяльності найкращих представників цієї славної української родини не проводилось. Тоталітарні радянський та чехословацький режими наклали на неї ідеологічний штамп «українські буржуазні націоналісти».
Монографія складається з шести розділів і 22 підрозділів. Дамо деякі пояснення до постатей, представлених у книзі. Олена Чехівська, дівоче прізвище Сіцінська (1882-1969) була активною учасницею українського національно-церковного руху. Вікентій Шандор (1907-2003) – чоловік Оксани Січинської, яка була онукою Юхима Сіцінського. Це доктор права, представник уряду Карпатської України при Чехословацькому уряді в Празі.