Субота, 15 Червня 2024 р.
10 Січня 2020

ЩОДЕННИК 1918-1919 РОКІВ

Євген Харлампійович Чикаленко (1861-1929) – це визначний громадський діяч, благодійник, меценат української культури, агроном, землевласник, видавець, публіцист, один з ініціаторів скликання Цент­ральної Ради. Тому великий інтерес викликають його щоденники. Київське видавництво «Темпора» здійснило перевидання цих важливих документальних свідчень. Один із томів присвячено подіям 1918-1919 ро­-ків, а якщо бути точним, то перший запис у цьому виданні датовано 5 квітнем 1918 року, а останній – 24 січнем 1919 року. На­-дру­ковано том у Кам’янці-Подільському в ТОВ «Друкарня Рута».

В анотації сказано, що Євген Чикаленко написав щоденник на осно­ві безпосередніх вражень. Книга розкриває перед сучасним читачем період становлення української державності: утворення Україн­ської Народної Республіки та діяльність Центральної Ради, життя в Україні за Гетьманату й Директорії, відносини молодої держави з Німеччиною та Росією. Євген Харлампійович наводить матеріали преси, інші документи, які висвітлюють тогочасну суспільно-політичну ситуацію, дає об’єктивну й виважену оцінку подій та багатьох державних діячів: Симона Петлюри, Павла Скоропадського, Володимира Винниченка та інших. Автор занотовує свої роздуми про історичну долю України, власне бачення державного будівництва.
Логічним доповненням до щоденникових записів є вміщена в книзі стаття Євгена Чикаленка «Де вихід?», а також «Уривки зі спогадів з років 1919-1920» його сина Левка Чикаленка (1888-1965), громадсько-політичного діяча й археолога. У цих уривках вміщено, зокрема, розділи «Київська катастрофа 1919 року. Галицька армія у Києві», «Подорож до Кам’янця», «Кам’янець». Левко Євгенович пише:
«Кам’янець вразив мене своєю красою. Але часу мало. Похапцем все роблю і все оглядаю. Борис Мартос недавно перестав бути прем’єром. Особисто мені він найближче знайомий з усіх міністрів, і я найчастіше буваю в нього й розпитую його, і з ним раджуся. Він уже тільки міністр фінансів. Він заклопотаний недугою своєї жінки (тиф). Нетерпеливо жде з-за кордону аеропланів з друкованими грішми, – це, мабуть, єдиний тепер обов’язок міністрів фінансів – діждатись тих грошей і роздати».
Видання підготовлене за машинописом, наданим доктором філологічних наук Володимиром Погребенником. Передмова та примітки належать знаній дослідниці історії визвольних змагань в Украї­ні 1917-1921 років, історії культури, української біографістики та українського консервативно-монархічного руху Тетяні Осташко.
Є також іменний покажчик.