Понеділок, 27 Травня 2024 р.
27 Квітня 2023

ЄДНАЙМОСЯ ЗАРАДИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ!

Кожен виш прагне вибудувати власну стратегію розвитку, згідно з якою високий рівень кваліфікації випускників відповідатиме актуальним запитам на сучасному ринку праці.

У межах спів­праці Кам’янець-­По­діль­ського націо­наль­ного університету ім.Івана Огієнка та управління ос­ві­ти і науки Кам’янець-Подільської місь­кої ради 21 квітня відбулося розширене засідання Ради роботодавців університету у форматі круглого столу «Нові тенденції в сфері ринку праці: пошук сучасних мож­ливостей».

Під гаслом «Якщо ти хочеш досягти успіху, не думай про нього. Просто роби те, що любиш, і вір – успіх прийде сам» зустріч об’єднала нау­ковців і практиків задля якісного навчання, можливостей працевлаштування, конкурентоспроможності на ринку праці педагогів-­профе­сіоналів нової формації.

Директори закладів дошкільної освіти, закладів загальної середньої освіти і закладів позашкільної освіти територіальної громади міста, науково-педа­гогічні працівники універ­ситету розглянули низку актуальних питань щодо взаємодії закладів вищої та загальної освіти.

Освітяни обговорили перс­пективи розвитку інклюзив­ної освіти в регіоні, тенденції дошкільної та середньої освіти, зокрема професійні компетентності сучасних вихователів, нові ролі вчителів у контексті концепцій НУШ, питання дистанційного навчання, інноваційні можливості менеджерів освіти в умовах сучасного реформування середньої освіти.
За результатами зустрічі напрацювали перспективний план подальшої співпраці щодо якісної підготовки майбутніх педагогів.
Єднаймося заради підвищен­ня рівня якості освіти в Україні загалом і на Поділлі зокрема!

Пресцентр К-ПНУ ім.І.Огієнка.