Понеділок, 27 Травня 2024 р.

БЮДЖЕТ ГРОМАДИ – 2024

На 37-й сесії міської ради депутати прийняли бюджет громади на 2024 рік. Загальний фонд бюджету 2024 ро­ку становить 1 млрд 63 млн 637 тис. грн.

Головне з бюджету-2024:

Власних доходів заплановано 724,2 млн грн (68,1%), трансфертів – 302 млн грн (28,4%), спецфонд – 37,5 млн грн (3,5%).
Прогнозовані доходи загального фонду 2024 року знизять­-ся на 160 млн грн (-18,2%) в порівнянні з доходами 2023 року (ПДФО військових, силовиків, МНС).
Надходження загального фон­ду більше як половина – 55,8% (404 млн грн) складатимуть податки на доходи фізичних осіб.
Місцеві податки та збори 2024 року становитимуть 219 млн 878 тис. грн і формуватимуть­ся з єдиного податку – 52,1% (114 млн 550 тис. грн), плати за землю – 31,8% (70 млн грн), податку на нерухоме майно – 15,2% (33 млн 530 тис. грн), транспортний податок, туристичний і паркувальний збори – 0,9% (1 млн 798 тис. грн).
97% міжбюджетних трансфертів 2024 року становитиме освітня субвенція – 235 млн грн.
Попри те, що 2024 року час­тину бюджету громади (300 млн грн ПДФО військових, силових структур, МНС і Національної поліції) буде спрямовано в бюджет держави для закупівлі дронів та військового спорядження, ми продовжимо підтримку військових-кам’янчан.
А це для початку – близько 20 млн грн на Програму підтримки військових, соціальної підтримки їхніх сімей і сімей загиблих героїв, харчування та оздоровлення дітей військовослужбовців, перевезення мобілізованих.
Головним завданням органу місцевого самоврядування є забезпечення функціонування бюджетних установ: закладів загальної середньої та дошкільної освіти, медичних та соціальних закладів. Зарплатня, комунальні послуги та енергоносії держ­установ мають бути забезпечені на 100%. У Кам’янець-Подільській громаді працюють 4 тисячі бюджетників: медики, педагоги, соцпрацівники, комунальники. Забезпечення зарплатні та комунальних послуг бюджетної сфери становить 85,7% бюджету (876 млн 566 тис. грн).
Основним розпорядником коштів є освіта. На забезпечення закладів загальної серед­ньої, дошкільної та позашкіль­ної ос­віти, комунальних послуг, енергоносії та зарплатні педа­гогам 2024 року заплановано ви­тра­тити 64,2% бюджету (656 млн 809 тис. грн). Також у видатках на освіту враховано: харчуван­ня дітей із сімей, які потребують со­ціальної підтримки, дітей пільгових категорій у закладах загальної середньої (учнів 1-4 класів) та дошкільної освіти; підтримка та розвиток обдарованих і талановитих дітей; обслуговування шкільного авто­буса.
Важливими складовими бюджету 2024 року буде підтримка соціально незахищених верств населення – 52 млн 156 тис. грн. Із них на утримання територіаль­ного центру «Турбота» – 21 млн 300 тис. грн, та комплексну програму соцзахисту населення – 13 млн 376 тис. грн (одноразова допомога на розв’язання соціаль­но-побутових проблем, пільговий проїзд, послуги зв’язку, гро­шова допомога членам сімей на встановлення пам’ятників за­гиб­лим, виготовлення та встановлення меморіальних дощок, послуги з поховання військово­службовців, встановлення флаг­штоків і прапорів, допомога Почесним громадянам та їхнім дітям).
На медичну галузь 2024 року заплановано 51 млн 9 тис. грн. Із них: 63,3% (32 млн 272 тис. грн) – оплата комунальних послуг та енергоносіїв лікувальних закладів. Також у видатках на медицину передбачено надання населенню громади медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гаран­тій медичного обслуговування
(6 млн 848 тис. грн).
Передбачаємо видатки на «Ве­теранський простір» і встановлення ліфта в нашій поліклініці для комфортного переміщення хворих, літніх людей та людей з інвалідністю.
На потреби департаменту гуманітарної політики заплановано 80 млн 227 тис. грн. Із них 84,7% (67 млн 927 тис. грн) передбачено на зарплату працівникам галузі культури, а 8,5%
(6 млн 782 тис. грн) – на комунальні послуги та енергоносії.
На благоустрій громади та заробітну плату працівників комунальних служб 2024 року пе­редбачено 79 млн 759 тис. грн. На поточний благоустрій (санітарне очищення територій, ремонт контейнерів для збору ТПВ і контейнерних майданчиків, послуги з облаштування з’їздів для людей з особливими потребами, облаштування та догляд за клумбами, зеленими зонами, знесення аварійних дерев, поточний ремонт і утримання об’­єктів благоустрою, про­чищан­ня ме­реж зливової ка­налізації, оплата за електро­енер­гію зов­нішнього освітлення, технічне обслуговування та ремонт мереж вуличного освітлення, утримання громадських вби­ралень і кладовищ, вилов та стерилізація безпритульних тварин, утримання інфраструктури автошляхів) виділено 64 млн грн.
Резервний фонд бюджету громади 2024 року становить 5 млн грн.
Перевиконання бюджету за перше півріччя на більше як 105% (як 2023 року) дасть можливість збільшити бюджет громади та виділити кошти на нагальні потреби в ІІ півріччі 2024 року. Крім того, буде проведено роботу з оптимізації витрат. Тому найближчим часом буде затверджено План заходів із ра­ціонального та економного використання бюджетних коштів 2024 року.

Пресслужба міськради.


Кам’янець-Подільська міська рада
VІІІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я
37 сесії

21.12.2023 №56/37

Про бюджет Кам’янець-Подільсь­кої міської територіальної громади
на 2024 рік

2255800000
(код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом України та у відповідності до підпункту 1 пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2024 рік:
– доходи бюджету в сумі
1 063 637 100,00 гривень,
у тому числі доходи загального фонду бюджету –
1 026 171 500,00 гривень
та доходи спеціального фонду бюджету – 37 465 600,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
– видатки бюджету в сумі 1 063 337 100,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 1 023 371 500,00 гривень та видатки спеціального фонду бюджету –
39 965 600,00 гривень;
– повернення кредитів до бюджету в сумі 0,00 гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду бюджету – 0,00 гривень та повернення кредитів до спеціального фонду бюджету – 0,00 гривень;
– надання кредитів із бюджету в сумі 300 000,00 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету – 0,00 гривень та надання кредитів із спеціального фонду бюджету – 300 000,00 гривень;
– профіцит за загальним фондом бюджету в сумі 2 800 000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
– дефіцит за спеціальним фондом бюджету в сумі 2 800 000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
– оборотний залишок бюджетних кош­тів бюджету в розмірі 350 000,00 гривень, що становить 0,034 відсотки видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом;
– резервний фонд бюджету в розмірі 5 000 000,00 гривень, що становить 0,489 відсотків видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету на 2024 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програма­-
ми згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.
3. Затвердити на 2024 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
4. Затвердити на 2024 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів згідно з додатком 6 до цього рішення.
5. Затвердити розподіл витрат бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 160 331 200,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
6. Затвердити у складі видатків спе­ціального фонду видатки по фонду охорони навколишнього природного середовища на 2024 рік у сумі 230 000,00 гривень. Кошторис використання цих коштів на 2024 рік затвердити згідно з додатком 8 до цього рішення.
7. Затвердити у складі видатків спе­ціального фонду видатки по фонду со­ціально-економічного розвитку на 2024 рік у сумі 1 150 000,00 гривень. Кошторис використання цих коштів на 2024 рік затвердити згідно з додатком 9 до цього рішення.
8. Затвердити на 2024 рік обсяги капітальних вкладень бюджету (крім інвестиційних проєктів) згідно з додатком 10 до цього рішення.
9. Установити, що в загальному фонді бюджету на 2024 рік:
1) до доходів загального фонду бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).
10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету на 2024 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу Украї­ни;
2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;
3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 5, 6 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.
11. Визначити:
2024 року граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі 300 000,00 гривень для забезпечення гарантійних зобов’язань за КП «Служба єдиного замовника» відповідно до рішення 55-ї сесії міської ради №101 від 16.02.2010 року «Про підтримку участі КП «Служба єдиного замовника» в реалізації спільного з МБРР проєкту «Розвиток міської інфраструктури» (впровадження інвестиційного проєкту «Реконструкція енергоємного обладнання системи водопостачання і водовідведення»);
на 31 грудня 2024 року граничний обсяг місцевого боргу в сумі 0,00 гривень та граничний обсяг гарантованого місцевою радою боргу в сумі 300 000,00 гривень.
12. Визначити на 2024 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, захищеними видатками бюджету видатки загального фонду на:
– оплату праці працівників бюджетних установ;
– нарахування на заробітну плату;
– придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів;
– забезпечення продуктами харчу­вання;
– оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
– соціальне забезпечення;
– оплату енергосервісу.
13. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України, надати право фінансовому управлінню Кам’янець-Подільської міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету на депозитах із подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
14. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, надати право фінансовому управлінню Кам’янець-Подільської міської ради отримувати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
15. Головним розпорядникам коштів забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України щодо:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів із дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами в межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих під місцеві гарантії;
4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства;
5) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства;
6) забезпечення в повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.
16. Дозволити фінансовому управлінню Кам’янець-Подільської міської ради в міжсесійний період збільшувати (зменшувати) обсяг доходів і видатків бюджету в частині міжбюджетних трансфертів та проводити розподіл і перерозподіл зазначених трансфертів між кодами програмної класифікації видатків за погодженням із постійною комісією міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку територій, інвестиційної діяльності, промисловості, підприємництва, сфери послуг. Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до бюджету на 2024 рік.
17. Відповідно до частини 7, 8 статті 23 Бюджетного кодексу України, у процесі виконання бюджету за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів бюджету фінансове управління міської ради в межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, за погодженням із постійною комісією міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку територій, інвестиційної діяльності, промисловості, підприємництва, сфери послуг.
У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету, погодженим із постійною комісією міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку територій, інвестиційної діяльності, промисловості, підприємництва, сфери послуг.
18. Якщо після ухвалення міською радою рішення про бюджет на 2024 рік повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається, відповідно до законодавства, від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено.
Передача бюджетних призначень у ви­падку, передбаченому частиною 6 статті 23 Бюджетного кодексу України, здійснюється за рішенням виконавчого комітету, погодженим із постійною комісією міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку територій, інвестиційної діяльності, промисловості, підприємництва, сфери послуг.
19. Установити, що це рішення набирає чинності з 1 січня 2024 року, крім пунктів 12, 16, 17, 18, які набувають чинності після скасування воєнного стану.
20. Додатки 1-10 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
21. Відділу з обслуговування міської ради забезпечити опублікування цього рішення в десятиденний строк із дня його ухвалення відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
22. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову Михайла Посітка, фінансове управління та постійну комісію міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку територій, інвестиційної діяльності, промисловості, підприємництва, сфери послуг.

Міський голова Михайло ПОСІТКО.

Додаток до рішення розміщений на офіційному сайті міської ради.
http://kam-pod.gov.ua